Verhalen

Zonne-energie maakt schoon drinkwater mogelijk

Door het geweld in Syrië dat elf jaar geleden uitbrak, zijn de watersystemen ernstig beschadigd. Veel mensen hebben nauwelijks beschikking over schoon water en gebruiken vaak vervuild water. Medair hielp door een watersysteem te koppelen aan zonnepanelen. De overheid en vele vrijwilligers hielpen met de realisatie van het zon-water-project

Als er al een watersysteem is, valt de stroom ook nog eens vaak uit. Om de waterleiding te laten werken is namelijk elektriciteit nodig. In sommige delen van Syrië is er maar één uur per dag een beetje stroom en daarmee kan de waterleiding niet functioneren. In veel huishoudens is vaak maar één keer in de vier of vijf dagen water beschikbaar. Generatoren die elektriciteit opwekken zouden een oplossing kunnen zijn, maar die lopen op vervuilende brandstof. In Syrië is brandstof schaars en als het al beschikbaar is, dan is het duur.

“Water is altijd een probleem geweest”

In Rabiah in de regio Hamah in het noorden van Syrië moeten gezinnen vier dagen wachten om water te krijgen. Vaak komt dat water uit vervuilde tankwagens en betaal je daar veel voor. Abu Rafif woont al heel zijn leven in Rabiah. “Water is voor ons altijd al een probleem geweest. We zijn wel aangesloten op de waterleiding, maar omdat er geen stroom is en de kraan niet werkt, kunnen we niet anders dan water kopen uit tankwagens”, vertelt Abu Rafif.

Waterpompen aansluiten op zonnepanelen

Medair heeft daarom in Rabiah waterpompen aangesloten op zonnepanelen. Abu Ali is de aannemer van dit project. Ondanks dat hij al zeventig jaar oud is, wilde hij heel graag dit project voor Medair uitvoeren. “Dit is de eerste klus die ik voor Medair doe. Ik ben er heel blij mee. De mensen uit het dorp helpen met het grondwerk, daardoor verloopt dit project heel snel. De mensen hier hebben dorst, ze hebben snel water nodig”, vertelt Abu Ali aan het team.

Medair-team bij de zonnepanelen na de installatie voor het waterproject in Rabiah in de regio Hamah.

Zonnepanelen vervangen generator

We spreken met technicus Yasar, die sinds 2015 bij Medair werkt. Hij legt uit wat het verschil is tussen zonnestroom en generatoren voor waterprojecten. “Zonne-energie gebruiken voor de waterpompen is duurder. De zonnepanelen en de bijbehorende installaties nemen veel ruimte in en kosten meer dan een generator waarmee je het waterstation kunt laten werken zo lang er brandstof is. Maar zonnepanelen zijn duurzamer en kosten op de lange termijn minder geld. Deze panelen gaan tot 25 jaar mee en hebben geen onderhoud nodig. Bovendien verbruiken ze geen brandstof. Dat betekent dat een zonne-installatie na de aanleg gratis is en heel weinig menskracht vereist. Voor generatoren heb je elke dag onderhoud, brandstof en mensen nodig”, legt Yasar uit.

Mohammad komt uit Rabiah. Hij is vrijwilliger op de projectlocatie.

Succesvolle samenwerking

Daardoor kan het project sneller uitgevoerd worden en krijgen de mensen in zijn dorp eerder water.“Voordat we aan het project begonnen, hebben gezocht naar een geschikt terrein. We wilden voorkomen dat de installatie op landbouwgrond terecht zou komen.” Yasar vertelt hoe ze het stuk grond van de overheid ter beschikking kregen. “De grond is door de gemeente aan het Syrische Ministerie van Watervoorzieningen overgedragen, zodat Medair de zonnepanelen erop kon installeren”. Verder hebben veel mensen zich aangemeld als vrijwilliger om mee te helpen aan dit project. Zo graag wilden de inwoners dat er een goede waterleiding kwam. “Iedereen heeft bijgedragen aan het succes van dit project”, zegt Abu Rafif.

Meer duurzame oplossingen

Sinds 2015 voert Medair waterprojecten in Syrië uit in samenwerking met het Syrische Ministerie van Watervoorzieningen en andere plaatselijke partijen. Recent is Medair begonnen met meer duurzame en milieuvriendelijke oplossingen, waarmee de projecten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd.


Het werk van Medair in Syrië wordt mogelijk gemaakt door het DG Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO), UNOCHA, het Zwitserse Bureau voor Ontwikkeling en Samenwerking (SDC), Swiss Solidarity, SlovakAid en gulle giften van particuliere donateurs zoals u.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in deze publicatie vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.

LAATSTE NIEUWS