Sponsor een project en

geef langdurige hulp geef langdurige hulp

Maak echte impact! Projectsponsoring kan vanaf€ 2.500. Dit is een fantastische mogelijkheid om een enorm verschil te kunnenmaken voor mensen die zijn getroffen door rampen en geweld.

“Medairsteunen is meer dan alleen geld geven. Het is een investering in hoop. Ik hebhun werk gezien. Ze zijn volkomen transparant en maken veel impact. Dat geeft mij het volste vertrouwen dat mijnbijdrage echt een verschil maakt. Omdat Medair ook altijd goed verslag doet vanhun werk en de resultaten steunen wij vandaag de dag nog altijd een van deprojecten.”

Philip, Major Donor

Waarom een project sponsoren?

Als u een project sponsort, helpt u mee omlevens te redden bij rampen en investeert u ook in de langere termijn. Daarmeehelpt u de getroffen mensen om hun leven weer op te pakken. Of u nu een klinieksteunt waar wij het leven redden van ondervoede kinderen, of het herstel vaneen drinkwatervoorziening, uw ondersteuning en betrokkenheid hebben een enormeimpact.

100% van uw financiële steun gaat rechtstreeksnaar het project van uw keuze. Uw giften zijn bovendien aftrekbaar voor debelasting.
Medair project water in Syria

Impact

Wij monitoren de resultaten van al onzeprojecten nauwgezet. Als u een project sponsort, ontvangt u van ons eenspeciaal voor u gemaakt impactrapport. Zo ziet u hoe uw bijdrage het verschilmaakt in het leven van mensen. Natuurlijk staat ook in het rapport hoe uwbijdrage precies is besteed.

Aansluiten bij uw interesses

U heeft de keuze uit verschillende projectenwaar nog steun voor nodig is. We helpen u graag om een project te kiezen dataansluit bij uw interesses. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een projectwaarbij moeders geholpen worden met veilige bevallingen.
Women from DR Congo looking at the camera
Medair staff in front of a tent

Rapportage op maat

Het sponsoren van een project is een grote investering van u. Daar willen we ook echt aandacht aan besteden. Afhankelijk van de hoogte van uw bijdrage en uw wensen kunnen we met u afspreken hoe vaak en welke updates u graag wilt ontvangen. Zo ontvangen sommige grote sponsoren bijvoorbeeld video’s van het project.

Here’s where you can make a big impact

Elk project is gericht op het bestrijden vande meest urgente nood. Dat kan medische hulp zijn, voeding, onderdak, schoonwater en/of sanitair. Besluit u vandaagnog om daarin te helpen en echt een verschil te maken?

3.500. -

Geeft 50 vluchtelingen de benodigde goederen om de koude winters in Jordanië te overleven

7.000. -

Geeft noodhulp aan 350 vluchtelingen in Jordanië

Lees meer over enkele van onze projecten

Zowerkt sponsoring

1

Kies een project

Kies één ofmeerdere projecten die u aanspreken. Of kies een projectonderdeel dat u inmeerdere projecten wilt steunen. Sponsoring kan vanaf € 2.500.

2

Doneer aan dit project

Als u een projectof een projectonderdeel hebt gekozen, neem dan contact met ons op over uwbijdrage en over uw wensen. Ook kunt u dan alle vragen stellen die u nog heeft.

3

Wehouden u op de hoogte

Als het programmais uitgevoerd zullen we u een rapportage sturen, waarin we u laten zien hoe uwbijdrage een verschil heeft gemaakt. Ook maken we dan afspraken over eeneventuele vermelding van uw naam op de website of in het jaarverslag (uiteraardalleen als u daar prijs op stelt).

Ben je klaar om een levensreddend verschil te maken?

Als levens op hetspel staan, maakt uw sponsorschap alle verschil.

Are you ready to make a life-saving difference?

When lives are on the line and communities are devastated, your sponsorship can make all the difference.

Veelgestelde vragen

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over de missie en activiteiten van Medair en hoe je de mensen die we bedienen kunt ondersteunen. Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt!
Waar werkt Medair?
Hoe kan ik betrokken worden bij het werk van Medair?

Zonder uw hulp kunnen wij niets doen. U kunt ons helpen met uw tijd, geld, gebed of andere vormen van steun. Als u wilt lezen hoe u vrijwililger kunt worden, een donatie kunt doen of op andere manieren ons wilt steunen, kijk dan op de pagina: Doe mee.

Wat voor soort projecten voert Medair uit in de verschillende landen?
Heeft Medair ook lange-termijn ontwikkelingsprojecten?

Een voorbeeld: in plaatsen die gevoelig zijn voor klimaatrampen - in Madagaskar is dat het geval - hebben we een waarschuwingssysteem ontworpen die mensen tijdig waarschuwt voor cyclonen. We hebben mensen getraind die de watervoorziening onderhouden, zodat er altijd schoon water beschikbaar is.