Bid mee

Je gebed ondersteunt ons werk en geeft hoop aan mensen in nood. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Naast verhalen over ons werk ontvang je daarin ook elke maand concrete gebedspunten voor ons werk.

Vanuit geloof

Wij zijn een christelijke organisatie en dat bindt ons met veel van onze contacten. Gebed is voor ons een grote steun als dingen moeilijk zijn. Bid jij ook met ons mee voor de landen waar we werken en de mensen die we helpen? Jouw gebed maakt verschil.

“Deel te zijn van de gebedsbeweging van Medair is een bron van kracht en verbinding. Te weten dat we met zoveel bidders mensen in nood opdragen in gebed geeft een krachtig gevoel van eenheid.”

Joshua
Lid van een gebedsgroep

Bescherming en voorziening in de wereld

Op verschillende plaatsen in de wereld hebben ontelbare mensen te maken met omstandigheden waar heel urgent iets moet gebeuren. Op dit moment hebben naar schatting miljoenen mensen dringend noodhulp nodig. De uitdagingen zijn complex. Het gaat om geweld, conflicten, droogte, overstromingen en de uitbraak van ziekten zoals mazelen en cholera. Het dagelijks leven is een immense strijd geworden voor degenen die in deze omstandigheden gevangen zitten.
A woman and child walking in the desert.

Bid met ons mee

In elke maandelijkse nieuwsbrief sturen we je gebedspunten mee over onze programma’s in de wereld. We vragen je om met ons mee te bidden voor mensen die leven in de meest kwetsbare plaatsen ter wereld.

Bid mee, persoonlijk of samen met je kerk, kleine groep, jeugdgroep, zondagschool of gezin.
 A group of people attentively listening to a speaker while sitting in chairs
Doe mee

Betrek je kerk bij het gebed

Vraag ons om een presentatie, video of informatiemateriaal, zodat jij de mensen in je kerk kunt betrekken bij Gods werk in de wereld en bij het helpen van mensen in nood.

Veelgestelde vragen

Vind antwoorden op vragen over de missie en het werk van Medair, en hoe je daarbij kunt helpen.
Hoe blijf ik op de hoogte van gebedspunten?

Iedere maand ontvang je gebedspunten in onze online nieuwsbrief. De nieuwsbrief geeft je ook veel achtergrondinformatie en updates. Dat helpt je om heel concreet voor landen, programma’s en mensen te bidden. Of je dat nu in je persoonlijk gebed doet of samen met je kerk, gebedsgroep of school.

Waarom is geloof zo’n belangrijke waarde voor Medair?

Medair is geïnspireerd door christelijke waarden en dat zit in ons DNA. Ons christelijk geloof is de motivatie voor alles wat we doen en onze overtuiging om mensen in nood te helpen is wat ons bindt. Medair evangeliseert niet en discrimineert niet als het gaat om wie hulp ontvangt, maar ons geloof vormt wel de basis voor de manier waarop we omgaan met onze medewerkers, onze donateurs en de mensen die we helpen.

Waar werkt Medair?

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Zwitserland - waar we in 1989 zijn opgericht - met twee dienstencentra in Kenia en Libanon en zes kantoren in Frankrijk, Duitsland, Zuid-Korea, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Medair biedt momenteel hulp in 13 landen wereldwijd enheeft sinds 1989 in totaal in 45 landen gewerkt..

Wat voor soort projecten voert Medair uit in de landen waar jullie werken?

Medair richt zich op de meest dringende behoeften van mensen in nood. Meestal gaat het dan om water en sanitair, voeding, medische zorg en onderdak. We geven waar nodig ook financiële hulp om mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien, zodat ze zelf kunnen bepalen waar hun grootste prioriteit ligt. Dat is ook beter voor de lokale economie. Mensen die we helpen zijn vaak getraumatiseerd. Daarom bieden we ook psychische zorg en mentale ondersteuning.