Christelijke groepen en kerken

Vraag om videomateriaal, een collectedia of ander informatiemateriaal om te gebruiken in de kerk. Zo maak je Gods werk in de wereld bekend en help je mensen in nood.

Zet je geloof om in actie

Als christelijke noodhulpwerkers geloven wij dat God van ons vraagt om ons geloof in daden om te zetten en onze naasten lief te hebben en te helpen bij nood. Wij willen het voertuig voor kerken zijn om mensen in nood te helpen en Gods liefde te laten zien.
Humanitarian relief worker, Medair staff giving a bag to a group of people.
Woman in purple dress sitting on floor.
Gebedsupdates

Doe mee met onze gebedsbeweging

In onze maandelijkse e-mailings sturen we gebedspunten die je kunt gebruiken in je gebed voor ons werk wereldwijd. Bid samen met je kerk, huiskring, jeugdgroep, gebedsgroep...

Help als een kerk of groep

Behalve bidden zijn er veel meer manieren om samen te werken en impact te maken. Heb je hier zelf creatieve ideeën over? We helpen je heel graag om ze waar te maken.
Resources for churches

Informatiemateriaal

We hebben veel video’s, verhalen, collectedia’s en ander informatiemateriaal die je kunt gebruiken om Medairs werk bekend te maken.
People from Medair doing the mud day for a fundraising event

Begin een actie

Van bakwedstrijden tot challenges, de mogelijkheden om een verschil te maken zijn eindeloos. En het is nog eens heel samenbindend ook.
table with food on it

Sponsor een project

Steun een specifiek project of een actuele ramp en wij informeren je over de resultaten en de impact.

Wat kerken over ons zeggen

“Medair's streven naar uitstekende noodhulp sluit aan bij wat wij geloven. We sluiten daarom aan op deze weg van barmhartigheid, dicipelschap en verandering. Samen werken we zo aan een missie die verder reikt dan onze kerkmuren en impact heeft op levens wereldwijd.”

Pastoor Sarah Thompson
Grace Community Church

Neem contact op

We helpen graag om met je kerk het geloof om te zetten in daden.

Get in touch

We’d love to encourage your faith community and help you put your faith into action.

Veelgestelde vragen

Vind antwoorden op vragen over de missie en het werk van Medair, en hoe je daarbij kunt helpen.
Welk verschil kun je maken als kerk?

Als kerk help je mee levens te redden. Verder maak je het mogelijk dat Medair bij rampen en geweld zorgt voor medische zorg, voeding, onderdak, schoon water en sanitair. Je kunt ervoor kiezen een specifiek project te steunen, of voor waar de bijdrage het meest nodig is.

Hoe garandeert Medair dat bijdragen van de kerk goed besteed worden?

We zijn transparant over onze financiën en zetten ons in om giften goed en verantwoord te besteden. 90.5% van onze totale inkomsten gaat direct naar humanitaire hulp en 9.5% naar organisatie en fondsenwerving. We hebben strikte gedragscodes en beleid om kwetsbare mensen te beschermen en leggen verantwoording af over onze programma’s en werkwijze. Lees meer over Onze belofte aan onze donateurs.

Kan ik extra informatie voor in het kerkblad of een collectefilmpje of -dia krijgen?

Ja, we helpen graag met extra informatie. Neem daarvoor contact op met ons kantoor.

Kan ik een spreker of presentatie aanvragen voor mijn kerkdienst of evenement?

Ja, we zijn blij elke keer dat een community ons uitnodigt om te praten over ons werk en de verschillende manieren om betrokken te raken. Vraag het maar aan de persoon die verantwoordelijk is voor de betrekkingen met kerken en christelijke gemeenschappen.

Heb je ook middelen voor kleine groepen, jeugdgroepen en/of zondagsscholen?

Ja. Neem contact met ons op en we zullen u voorzien van alle nodige middelen.