Perscentrum

Lees hier nieuws over de laatste noodsituaties en andere persberichten. Er is foto- en videomateriaal beschikbaar voor publicatie.

We gaan ver voor mensen in nood

In 1989 werd Medair officieel geregistreerd in Zwitserland als hulporganisatie.

Sindsdien heeft Medair noodhulp gegeven aan meer dan 50 miljoen mensen in 43 door nood getroffen landen. Wat ons meer dan 30 jaar geleden dreef, drijft ons nog steeds - de overtuiging dat elk leven ertoe doet en dat het niet uitmaakt waar je woont of vandaan komt.

Nieuws en persberichten

Bekijk onze laatste rapporten, verhalen en persberichten om inzicht te krijgen in de directe en indirecte gevolgen van de actualiteit voor Medair.

Jaarverslag en Jaarrekening - 2023

Medair Jaarverslag 2023

Betere hygiëne en schoner sanitair

Goede hygiëne is essentieel voor de gezondheid. In het zuidoosten van Madagaskar blijft Medair mensen ondersteunen die in februari 2023 door cycloon Freddy kwetsbaar zijn geworden.

Reparatie van een kliniek in Syrië

Het opknappen van een medisch zorgcentrum in Syrië geeft levensreddende hulp voor meer dan 30.000 mensen in het door crisis verscheurde westen en midden van Syrië.
Download media assets

Mediamateriaal downloaden

We sturen je een digitale gebedsupdate van onze programma's over de hele wereld om je te begeleiden bij het bidden. Bid samen met je kerk, kleine groep, jeugdgroep...

Get in touch

We are here for any media questions and to provide additional resources

Get in touch

We are here for any media questions and to provide additional resources

Veel gestelde vragen

Vind de antwoorden op algemene vragen over het werk en de missie en visie van Medair, en hoe je daarbij betrokken kunt zijn.
Waar werkt Medair?

Ons hoofdkwartier is in Zwitserland. Hier zijn we ook ook opgericht in 1989. We hebben twee ondersteunende kantoren in Kenia en Libanon en zes landenkantoren in Frankrijk, Duitsland, Zuid-Korea, Nederland, het Verenigd Koningkrijk en de Verenigde Staten.Op dit moment geeft Medair noodhulp in 13 landen. Sinds 1989 heeft Medair in 45 landen gewerkt.

Wat voor soort projecten voert Medair uit in de verschillende landen?

De focus van Medair ligt bij rampen en geweld altijd op wat op dat moment het meest nodig is. Vaak gaat het dan om medische zorg, eten, schoon water, sanitair en onderdak. We geven ook vaak financiële steun voor eerste levensbehoeften. Daarmee kunnen mensen zelf bepalen wat ze het hardste nodig hebben en het helpt bovendien de lokale economie het beste. Omdat mensen bij rampen en geweld vaak getraumatiseerd zijn, geven we ook mentale en psychologische hulp.

Heeft Medair ook lange-termijn ontwikkelingsprojecten?

Onze opdracht is om noodhulp te geven bij rampen, epidemieën en geweld. Maar het is ook heel belangrijk dat bevolkingsgroepen beter bestand zijn tegen nieuwe rampen en bedreigingen. Daarom trainen we altijd lokale mensen en huren we ze in om lokaal te zorgen dat er mensen zijn die in noodsituaties kunnen helpen.

Een voorbeeld: in plaatsen die gevoelig zijn voor klimaatrampen - in Madagaskar is dat het geval - hebben we een waarschuwingssysteem ontworpen die mensen tijdig waarschuwt voor cyclonen. We hebben mensen getraind die de watervoorziening onderhouden, zodat er altijd schoon water beschikbaar is.

Hoe transparant is Medair over het werk en hoe legt Medair verantwoording af?

We zijn open over onze financiën en geven de giften zo verstandig mogelijk uit. 90.5% van onze giften wereldwijd besteden we direct aan noodhulp. 9.5% van de inkomsten gebruiken we voor de organisatie en voor fondsenwerving. We zijn gecertificeerd voor de Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS). Dat betekent dat wij voldoen aan de internationale afspraken over verantwoording en kwaliteit. Verder vinden we onze gedragscodes heel erg belangrijk en hebben we strikte afspraken over bescherming van kwetsbare mensen en groepen.

Hoe beslist Medair wie humanitaire hulp ontvangen?

Medair geeft noodhulp aan mensen die getroffen worden door rampen en geweld. We helpen mensen ongeacht afkomst, geloof of nationaliteit, zodat ze een menswaardig leven kunnen leiden zonder lijden en met hoop op een betere toekomst. Dat betekent dat we de humanitaire basisprincipes van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid hooghouden en niet discrimineren op basis van leeftijd, capaciteiten, geslacht, nationaliteit, etniciteit, overtuiging of religie.