Laat een legaat na

Wat laat u na? Als u Medair opneemt in uw testament, laat u meer na dan alleen bezittingen. U laat een blijvende impact na voor de volgende generatie. Het kan u veel voldoening en vreugde geven om te weten dat u er straks kunt zijn voor mensen die dat dan het hardste nodig hebben.

Leave a legacy gift in your will

What will be your legacy? When you leave a legacy gift with Medair, you leave behind more than your assets. You leave behind a lasting impact on the next generation and can take joy in knowing you will be there for people when they need help the most.

“Mijn beslissing om Medair op te nemen in mijn testament is omdat ik geloof in het nalaten van een blijvende impact. Het is heel belangrijk voor mij om nu al te weten dat mijn nalatenschap straks ten goede komt aan mensen die dat het hardste nodig hebben.”

Marianne
Northampton

Waarom Medair opnemen in uw testament?

Nalatenschappen zijn voor ons heel belangrijk: ze verzekeren ons ervan dat we ook op langere termijn mensen in nood snel kunnen helpen. Met geld uit nalatenschappen financieren wij langetermijnoplossingen en bereiden we teams voor die direct in actie kunnen komen als er een noodsituatie is. Door die snelheid zijn we heel efficient en redden we meer levens.

Why leave a legacy gift to Medair in your will?

Legacy gifts play a crucial role in ensuring people in need can access our support for years to come. They create a firm foundation on which long-term solutions can be built and help us prepare for emergencies before they happen so we can save more lives.
Older man dressed in blue shirt looking at the camera

Uw persoonlijke wens

Als u Medair een groot bedrag nalaat of bij leven schenkt, kunnen wij dat besteden aan waar het het hardste nodig is. U kunt ook uw specifieke voorkeur voor de soort hulp of een bepaald land doorgeven.
Older man dressed in blue shirt looking at the camera

A personalised giving experience

With Medair, you can leave a gift to help meet the ‘greatest needs’ or choose a specific cause or country you are passionate about supporting.

Persoonlijk advies

Medair heeft medewerkers beschikbaar die u kunnen helpen bij het beslissen over uw wensen voor uw nalatenschap of schenkingen. Dat doen wij altijd op een respectvolle en integere manier.
Two women from Medair talking

One-to-one support from our dedicated team

Our dedicated Donor Relations Officers provide a one-to-one experience to help walk you through the process and decide which legacy option works best for you.
Two women from Medair talking
Two Medair staff members in blue vests and hats discussing Project Medair in front of a building.

Grote transparantie over hoe we uw gift besteden

We beloven we dat we uw gift verstandig besteden. 100% van uw schenking of legaat besteden we op de manier zoals u het wilt.
Two Medair staff members in blue vests and hats discussing Project Medair in front of a building.

Complete transparency about how your gift is used

We promise to use your gift wisely. 100% of your legacy gift will go to the causes and/or projects you choose.

Groot of klein, elke gift telt.

Er zijn veel manieren waarop u een nalatenschap of schenking aan Medair kunt doen. We adviseren u graag.

Erfenis en legaten

Medair opnemen in uw testament is een rechtstreekse manier om grote impact te maken. U kunt kiezen voor een vast bedrag (legaat), een percentage van uw erfenis, of zelfs voor het nalaten van goederen en vastgoed.

Pensioenvoorzieningen

Pensioenvoorzieningen zijn er om inkomen te hebben nadat u gestopt bent met werken. Het komt echter vaak voor dat mensen deze extra inkomsten niet of deels niet nodig hebben. Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om dan bij leven een deel van uw vermogen te schenken.

Levensverzekering

Het is mogelijk om Medair als ontvanger aan te wijzen van de uitkering van uw levensverzekering. Dit is een niet zo bekende manier die u in staat stelt om Medair substantieel te steunen, zonder dat het uw huidige financiële situatie beïnvloedt.

Large or small, every gift counts.

There are several ways you can leave a legacy gift to Medair. Our Donor Relations Team is happy to help you find the right giving option for you.

Wills & Trusts

Including Medair in your Will is a straightforward way to make a significant impact. You can choose to leave a specific amount, a percentage of your assets, or even non-monetary assets.

Retirement Accounts & Annuities

Retirement accounts are designed to last for the remainder of your lifetime. However, there often is a remaining balance, which can make a great charitable gift and potentially offset taxes for family members.

Life Insurance Policies

Designating Medair as a beneficiary of your life insurance policy allows you to make a substantial contribution without affecting your current financial situation.

Hoe kunt u Medair in uw testament opnemen?

1

Neem contact op

Neem contact op met ons kantoor voor een vertrouwelijk en vrijblijvend gesprek over hoe u een langdurende impact kan maken door een schenking, legaat of erfenis.

2

Beslis welke vorm van schenken bij u past

Bespreek met onze adviseur de opties van schenken zodat u zelf een goede afweging kunt maken.

3

Zet de schenking in werking

Als u een beslissing hebt genomen, nemen we met u de stappen door die nodig zijn om Medair in uw testament op te nemen. Welkom bij Medair!

Neem contact op

Wij zitten klaar om uw vragen te beantwoorden. U mag altijd contactopnemen voor een vertrouwelijk telefoongesprek of een afspraak. We bespreken graag vrijblijvend uw wensen en de mogelijkheden.

Get in touch

Our Legacy Giving Team is here to answer your questions. Get in touch for a confidential call to discuss your wishes and options for leaving a gift in your will.

Veel gestelde vragen

Vind de antwoorden op algemene vragen over het werk en de missie en visie van Medair, en hoe je daarbij betrokken kunt zijn.
Wat is het verschil tussen een nalatenschap, een schenking en een gewone gift aan Medair?

Een nalatenschap (legaat of erfenis) is een gift die vanuit een erfenis wordt betaald. Een legaat is een vastgesteld bedrag en een erfdeel is een percentage van de erfenis. Dit is vastgelegd in een testament. De gift wordt gedaan na het overlijden.Schenkingen kunnen bij leven worden gedaan. U kunt een eenmalig of periodiek schenken en u kunt dit vastleggen in een overaankomst. Een schenking kunt u ook koppelen aan een uitkering van uw levensverzekering of geven vanuit uw pensioenvoorzieningen.

Hoe maakt een nalatenschap een groot verschil?

Nalatenschappen zijn cruciaal voor Medair voor langeretermijnplannen en ook voor de eerste jaren na een ramp of andere noodsituatie. We kunnen met geld uit nalatenschappen ons noodhulpteam voorbereiden en laten klaar staan voor als er een noodsituatie ontstaat. Ze kunnen dan direct in actie komen en heel snel ter plaatse zijn. Daarmee worden vele levens gered.

Kan ik bij een nalatenschap specifiek aangeven waar het voor is bestemd?

Ja. In overleg met ons kunnen we bespreken wat uw wensen en onze mogelijkheden zijn. We leggen dit vast en zullen te zijner tijd zo goed mogelijk aan uw wensen tegemoet komen.

Hoe beslist Medair wie humanitaire hulp ontvangen?

Medair geeft noodhulp aan mensen die getroffen worden door rampen en geweld. We helpen mensen ongeacht afkomst, geloof of nationaliteit, zodat ze een menswaardig leven kunnen leiden zonder lijden en met hoop op een betere toekomst. Dat betekent dat we de humanitaire basisprincipes van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid hooghouden en niet discrimineren op basis van leeftijd, capaciteiten, geslacht, nationaliteit, etniciteit, overtuiging of religie.

Hoe transparant is Medair over het werk en hoe legt Medair verantwoording af?

We zijn open over onze financiën en geven de giften zo verstandig mogelijk uit. 92% van onze giften wereldwijd besteden we direct aan noodhulp. 8% van de inkomsten gebruiken we voor de organisatie en voor fondsenwerving. We zijn gecertificeerd voor de Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS). Dat betekent dat wij voldoen aan de internationale afspraken over verantwoording en kwaliteit. Verder vinden we onze gedragscodes heel erg belangrijk en hebben we strikte afspraken over bescherming van kwetsbare mensen en groepen.