Ethiek en verantwoording

We helpen kwetsbare mensen en de manier waarop wij werken doet er toe. We voeren ons werk transparant uit en verantwoorden wat we doen. We beschermen en respecteren de mensen die we helpen.

Onze belofte aan jou

Child taking water from a pump

Aan de mensen die we helpen

We werken samen en vragen en waarderen je inbreng en feedback. We streven ernaar om een blijvende impact achter te laten en waar mogelijk de hulp aan te passen aan individuele behoeften.
Medair distributing shelter kit

Aan onze vrijgevige donateurs

Uw financiële giften worden goed besteed. 90.5% van alle inkomsten gaat naar het bieden van humanitaire hulp en 9.5% naar het ondersteunen van onze missie, dus voor organisatie en fondsenwerving.
Photo of Partners

Aan onze betrouwbare partners

De stichtingen, bedrijven, organisaties en mensen die met ons samenwerken, delen ons streven naar hoge kwaliteit. We zijn gecertificeerd met de Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS).

Veelgestelde vragen

Find answers to common questions about Medair's mission, operations, and how you can get involved.
Hoe kan ik wangedrag of vermoedens van fraude melden?

Medair neemt alle meldingen van mogelijk wangedrag of overtredingen serieus. Iedereen met informatie over mogelijk grensoverschrijdend gedrag, wanpraktijken en/of overtredingen van de gedragscode van Medair of beleids moet dit melden bij een manager. Je kunt ook ons vertrouwelijke meldingsformulier invullen. Dit formulier gaat alleen naar de directeur van het Executive Office / General Counsel en de manager Interne Controle van Medair. Medair beoordeelt alle meldingen van mogelijke overtredingen die het ontvangt om te bepalen of de melding onderzocht moet worden.

Wat is het beleid van Medair over sexuele intimidatie?

Medair hanteert een zero tolerance beleid voor elke vorm van intimidatie op de werkplek, behandelt alle incidenten serieus en onderzoekt onmiddellijk alle beschuldigingen van intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Tegen iedereen die schuldig wordt bevonden aan intimidatie kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen, tot en met ontslag of stopzetting van alle vormen van samenwerking. Alle klachten over intimidatie en grensoverschrijdend gedrag worden serieus genomen en met respect en in vertrouwen behandeld. Medair tolereert geen vergeldingsmaatregelen voor het indienen van een klacht of het geven van informatie of hulp bij het aanpakken van de klacht. Lees ons volledige beleid inzake het voorkomen van intimidatie.

Wat is het beleid van Medair over bescherming van het milieu?

Het bieden van hoogwaardige humanitaire hulp is de kern van de missie van Medair. Dat doen we op een maatschappelijk verantwoorde manier en zonder schade aan het milieu toe te brengen. Rentmeesterschap is een ethiek die staat voor verantwoorde planning en beheer van hulpbronnen. Door middel van ethisch rentmeesterschap streeft Medair naar proactieve planning, ontwikkeling en toepassing van activiteiten en programma's, zodat deze zich kunnen en zullen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en de toenemende vraag naar natuurlijke hulpbronnen. Medair erkent de noodzaak om gezonde ecosystemen, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur te bevorderen. Daarom zijn onze prestaties met betrekking tot de samenlevingen waarin we actief zijn en onze invloed op het milieu een aandachtspunt geworden bij het meten van onze algehele prestaties en ons vermogen om effectief te opereren. Lees ons volledige milieubeleid.

Hoe beschermt Medair de mensen die hulp krijgen?

Medair is actief in landen die geteisterd worden door rampen en geweld. Deze omstandigheden stellen kwetsbare bevolkingsgroepen - met name vrouwen en kinderen - bloot aan risico's van fysiek en seksueel misbruik, dwangarbeid en seksuele uitbuiting, en mensenhandel. Dat zijn ernstige mensenrechtenschendingen en strafbare feiten en Medair tolereert geen enkele vorm van misbruik en/of uitbuiting. Medair doet er alles aan om elk vermoeden van misbruik en/of uitbuiting te voorkomen, op te sporen en grondig te onderzoeken, en waar nodig het incident te melden bij de bevoegde instanties. Bekijk al ons beleid dat mensen beschermt.

Hoe zorgt Medair voor verantwoording en transparantie in de programma’s?

We zijn transparant over onze financiën en zetten ons in om giften goed te besteden - 92% gaat direct naar het bieden van humanitaire hulp en 8% naar organisatie en fondsenwerving. We zijn gecertificeerd volgens de Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS), die de hoge kwaliteit van ons programma aantoont. En we zijn zeer toegewijd aan het naleven van onze gedragscode en ons beschermingsbeleid.