Stichtingen en fondsen: Samenwerken voor een positieve verandering

We mogen rekenen op de steun van veel stichtingen en fondsen om een positieve verandering teweeg te brengen over de hele wereld. Samen met fondsen en stichtingen kunnen we levensreddende hulp bieden aan mensen die getroffen zijn door ziekte, rampen en geweld. We redden levens, geven hoop en maken blijvende oplossingen mogelijk.

Wij zetten de extra stap om mensen in nood te helpen, waar ze ook zijn.

Wij helpen op plaatsen waar verder niemand komt. We helpen mensen die zijn getroffen daar rampen en geweld.

Sinds 1989 helpt Medair bij rampen en geweld. We hielpen meer dan 53 miljoen mensen in 43 landen. Bij rampen en geweld komen wij snel in actie. We redden levens, helpen mensen met de wederopbouw en geven weer nieuwe hoop voor de toekomst. We werken samen met de mensen om wie het gaat.
Medair staff crossing river in Congo

Onze partners zorgen voor positieve verandering

Levens redden en samen opnieuw opbouwen

U kiest de impact die u wilt maken door met ons samen te werken voor een specifiek project, land of doel. We hebben projecten die specifiek gericht zijn op de behoeften van kwetsbare gemeenschappen op het gebied van gezondheid, voeding, onderdak, veilig water (WASH) en rampenrisicovermindering.

Ontdek enkele van onze huidige projecten

Medair staff in a white coat assisting a woman.

Medische zorg en eten voor inwoners van DR Congo

Terugkerend geweld in het oosten van de DR Cong doet veel inworners op de vlucht slaan. Ze zijn daardoor verstoken van medische zorg en voldoende te eten. Ons uitgebreide, veelzijdige project helpt deze mensen.
Uw partnerschap kan helpen bij de bouw van nieuwe medische faciliteiten en het verbeteren van de watervoorzieningen en sanitair in de bestaande klinieken. Ook maakt uw steun gemeenschappelijke moestuinen mogelijk, waardoor we ondervoeding bij kinderen bestrijden.

De veerkracht van gemeenschappen opbouwen in Zuid-Soedan

Door langdurige conflicten, snelle ontheemding en terugkerende klimaatschokken hebben gemeenschappen in Zuid-Soedan geen toegang meer kunnen krijgen tot hun meest elementaire behoeften aan voedsel, onderdak en water. Daarom zet ons noodhulpteam zich in om dringende gezondheids- en voedingshulp te bieden om uitbraken van ziekten te voorkomen en acute ondervoeding te behandelen, en om de toegang van mensen tot veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëneoplossingen te verbeteren.
Women Medair staff in a crowd, in South Sudan
Artolution project in Lebanon

Kunst gebruiken om de geestelijke gezondheid en het welzijn in Libanon te verbeteren

Toegang tot geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning is net zo essentieel als andere diensten voor mensen die het trauma van conflicten, ontheemding en nog erger wordende crises hebben doorstaan. Medair voorziet momenteel in de geestelijke gezondheidsbehoeften van Syrische vluchtelingen en kwetsbare gezinnen in Libanon via een uniek partnerschap met Artolution. Uw partnerschap kan helpen om genezing en hoop te brengen in meer gemeenschappen die door een crisis zijn getroffen.

Toegewijd aan uitmuntendheid

Als partners staat vertrouwen voorop. Daarom beloven we transparant te zijn en verantwoording af te leggen voor onze acties. Bij ons weet je precies welke impact je maakt en hoe je rechtstreeks bijdraagt aan levensreddende initiatieven.

We zijn verantwoordelijk

We beloven je op de hoogte te houden van je impact en zullen je aan het einde van het project een gedetailleerd verslag geven van je prestaties.

We zijn geloofwaardig

Met meer dan 35 jaar ervaring zijn we vertrouwd en staan we bekend voor het leveren van hoogwaardige humanitaire hulp en hebben we sterke banden met de lokale context, waarbij 90% van onze medewerkers nationaal wordt aangeworven.

We zijn impactvol

Partnerschappen zoals die van u helpen om humanitaire financiering van overheidsinstellingen en de Verenigde Naties vrij te maken, waardoor we onze impact kunnen vergroten. 90.5% van uw financiële steun gaat rechtstreeks naar het verlenen van levensreddende humanitaire hulp aan mensen die getroffen zijn door conflicten en rampen.

We are transparent

As signatories of the ICRC Code of Conduct, we uphold the humanitarian principles of impartiality, neutrality and independence. We are audited annually by Ernst & Young, and if you wish, your partnership can be featured in our Annual Report.

Wat onze partners te zeggen hebben

Persoonlijke verhalen over verandering en vooruitgang

“What a privilege to have witnessed Medair help Ukrainian refugees in Poland between 2022 and 2023. Protecting people's dignity means interacting with communities responsibly. The team on the ground did this with such grace and empathy. I would like to thank them sincerely for this beautiful lesson in humanity and humility.”

Muriel Guigue
Cartier Philanthropy

“The information we receive regularly throughout the year convinces us that we are helping to support sustainable and meaningful work. The annual personal exchange with the project manager adds to the positive impression.”

Marianne Schwyn
Founder and foundation board member, Hans and Marianne Schwyn Foundation

“We supported Medair’s humanitarian responses in Ukraine in 2022 and Türkiye Syria earthquake in 2023 and we deeply affirm Medair’s immediate actions after such crises. Medair’s situation reports, networking capacity, and rapid assessments make our support possible to hard-to-reach areas.”

Hsin Ni
The Mustard Seed Mission

Explore our finances

We are committed to delivering results, being transparent in our spending and using every contribution wisely.

Five Factors Driving Neglected Crises

Five Factors Driving Neglected Crises written by Members of the Integral Alliance

Jaarverslag en Jaarrekening - 2023

Medair Jaarverslag 2023

Financieel rapport 2023 (ENG)

Consolidated Financial Statements 2023

Betrek je stichting bij een zinvol partnerschap

Neem contact op met onze Philanthropy Manager om te bespreken hoe we kunnen samenwerken.

Engage your foundation in a meaningful partnership

Contact our Philanthropy Manager to discuss how we can partner.