Verhalen

Samen sterk voor een betere samenleving

Het is erg slecht gesteld met het eten voor kinderen in Jemen. Veel kinderen jonger dan vijf jaar zijn ernstig ondervoed. Onlangs is er een onderzoek uitgevoerd naar voedselzekerheid en voeding. Daaruit bleek dat in alle regio’s in het land de ondervoeding hoog is. In de plaats Al-Madaribha in de regio Lahij wordt de ondervoeding nog verergerd door onderontwikkeling. Dit gebied is een van de armste in Zuid-Jemen.

Yasmin en twaald andere moeders hebben training gekregen van het gezondheid- en voedingsteam van Medair. Zij kunnen nu de vrouwen in hun gemeenschap in Al-Madaribha helpen met belangrijke adviezen over voedsel en borstvoeding.

“Mijn naam is Yasmin. Ik heb vier kinderen en ik woon in Al-Madaribha. Vroeger was ik lerares. Dat helpt me bij het werk met de vrouwen in mijn omgeving. Ik zie hoe de vrouwen lijden en ik weet dat ik ze ook echt kan helpen. Daarom ben ik bij de moederhulpgroep gegaan. Dan komen we met een groep vrouwen bij elkaar om meer te leren over voeding voor zuigelingen en kinderen.”

“De moeders praten heel open met elkaar over de problemen die ze hebben,” vertelt Zahra, een van de vrouwen uit de moederhulpgroep. “Het is er veilig en je kunt over dingen praten waarover je met anderen niet kunt praten. Onze maatschappij is nogal conservatief.”

Het doel van de moederhulpgroepen is om kennis en ervaring te delen, in het bijzonder over voeding voor kinderen. Dit gebeurt onder leiding van iemand die getraind is in gezondheid van kinderen. Via de moederhulpgroepen komen moeders en verzorgers met elkaar in gesprek, krijgen ze informatie en delen ze gezonde voorbeelden.

Medair-medewerker Wahi in gesprek met moeders van een moederhulpgroep in Al-Madaribha in de regio Lahij. De vrouwen krijgen belangrijke informatie over voedsel en borstvoeding.

De leiders van de moederhulpgroepen worden gekozen uit de moeders die op een positieve manier zorgen voor hun kinderen. In deze groepen gaat het over de gezondheid en het welzijn van kinderen, maar ook over economische ontwikkeling, leesvaardigheid, sanitatie en andere onderwerpen.

De vrouwen die deelnemen aan de groepen krijgen op interactieve wijze emotionele ondersteuning en nuttige informatie. “Met ons dertienen hebben we in de regio veel positieve veranderingen bereikt. We leiden allemaal minstens zeven andere moeders op, zodat zij op hun beurt de kennis weer kunnen delen met hun familie en vrienden. Ik zie verandering in de gemeenschap”, zegt Yasmin.

“Er komen nu minder kinderen met gezondheidsproblemen naar de medische posten.”

Moeders zijn gestopt met schadelijke gewoonten, ze leren van de zorgvrijwilligers en krijgen ondersteuning van andere moeders. Yasmin merkt nog een verschil op sinds de start van het programma een paar maanden geleden. “De moeders hier gingen eerst nooit naar de kliniek en ook voor bevallingen gingen ze niet naar een medische post. Maar nu krijgen ze informatie in de moederhulpgroepen waarom ze dat toch beter wel kunnen doen. Daardoor komen er nu minder kinderen met gezondheidsproblemen naar de medische posten. De moeders zien de verandering en dus zijn de mensen om hen heen ook positief. Iedereen is blij met dit initiatief.” De moeders hebben geleerd dat bevallen in een kliniek goed kan zijn en hoe belangrijk prenatale zorg is.

Medair-medewerkers Wahi en Magdalena samen met Yasmin, de leider van de moederhulpgroepen. In Al-Madaribha in de regio Lahij delen moeders belangrijke informatie over voeding en borstvoeding met elkaar

Het conflict in Jemen is zes jaar geleden begonnen en heeft ernstige gevolgen voor de levens van de Jemenieten. Meer dan 80% van de bevolking leeft in armoede. Meer dan de helft van de inwoners heeft dringend noodhulp nodig. Vier miljoen mensen zijn binnen het land ontheemd geraakt.

Bron: Yemen HNO (2021 Reliefweb)


Het werk van Medair in Jemen wordt gefinancierd door het Zwitserse Bureau voor Ontwikkeling en Samenwerking, het Yemen Humanitarian Fund – Yemen OCHA, World Vision, het Amerikaanse Bureau for Humanitarian Assistance (BHA/USAID) en particuliere donateurs.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in deze publicatie vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.