Verhalen

Feest bij de 100e kaartupdate

Het is belangrijk om mensen op de kaart te zetten, hen een adres te geven, vast te stellen wat zij nodig hebben en hun locaties en verplaatsingen te volgen

Van alle landen op de wereld worden in Libanon per hoofd van de bevolking de meeste vluchtelingen opgevangen: naar schatting 1,5 miljoen vluchtelingen op een bevolking van ruim vijf miljoen inwoners. Sinds de start van de crisis in Syrië vangt het land enorm veel vluchtelingen op. De armsten onder hen zijn neergestreken in informele kampen, in opvanglocaties of op gehuurde stukken landbouwgrond. Omdat ze geen geld hebben om woonruimte te huren, bouwen ze overal in het land onderkomens van houten platen, stukken stof en dekzeil. In de loop van de jaren zijn deze plekken uitgegroeid tot informele kampen met tienduizenden bouwsels waarin de vluchtelingen proberen te wonen. De meesten van hen leven onder gebrekkige en gevaarlijke omstandigheden. Momenteel zijn er in het land 6.425 van dit soort kampen, met daarin 306.049 mensen.

 

Omdat het belangrijk is om mensen op de kaart te zetten, vast te stellen wat zij nodig hebben en hun locaties en verplaatsingen te volgen, heeft Medair een innovatief geografisch informatiesysteem (GIS) opgezet. Hiermee wordt de locatie van elk onderkomen in de informele kampen door heel Libanon op een kaart geregistreerd. Geografische informatiesystemen (GIS) zijn ontworpen voor het vastleggen, opslaan, behandelen, analyseren, beheren en visualiseren van alle soorten ruimtelijke of geografische gegevens.

A data collector collects writes down data from a tented settlement located in a remote location.

©Medair/ Abdul Dennaoui

De verzamelde gegevens worden in het Inter-Agency Mapping Platform (IAMP) opgeslagen. Om elk kamp in kaart te brengen, krijgt het een unieke code op basis van GPS. Deze zogenaamde PCode geeft de exacte locatie van het kamp aan. Een PCode fungeert als een adres. Elke bezochte locatie krijgt zo’n unieke code, waarmee de mensen in de meer dan 6.000 informele kampen in het land gevonden kunnen worden. De hulp kan zo veel beter afgestemd worden op basis van de locaties, de aantallen mensen die daar verblijven en andere relevantie gegevens. Bovendien is het heel belangrijk om mensen zichtbaar te maken en op de kaart te zetten. Betrouwbare gegevens over de noden, locaties en geleverde hulp zijn belangrijk voor effectieve en efficiënte noodhulp. Je kunt pas mensen helpen als je weet waar ze zijn.

 

Het cartografieteam van Medair maakt maandelijks een update van het IAMP. De nieuw verzamelde gegevens over de tentenkampen worden dan naar het systeem geüpload, in de cloud opgeslagen en op een veilige manier beschikbaar gesteld aan andere partijen. Om de informatie in de database actueel te houden, voert het team tweemaal per jaar een volledige scan van het hele land uit. Dit is een belangrijke stap om de toch al geïsoleerde families niet te vergeten. De informatie kan in realtime geraadpleegd worden tijdens de hulpverlening. Zo is duidelijk hoe lang de mensen er al zijn, wat hun leefomstandigheden zijn en bovenal wat ze nodig hebben.

A data collector collects data from a woman living in a tented settlement in a remote location.

©Medair/ Abdul Dennaoui

Deze methode bespaart niet alleen tijd, het vergroot ook de transparantie en zorgt ervoor dat de noden van kwetsbare mensen niet over het hoofd gezien worden. Ongeacht de context, de aard van de ramp en de bereikbaarheid van het gebied kunnen Medair en andere hulporganisaties met deze informatie een hulpactie opzetten en direct hulp verlenen.

 

In Libanon leidt Medair in samenwerking met het Hoge Commissariaat van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR) het in kaart brengen van de vluchtelingenkampen. Deze maand viert het cartografieteam van Medair de 100e IAMP-update van Libanon. “Vandaag vieren we de 100e IAMP-update. Het is een mijlpaal waarop we heel trots zijn. Het team gaat al negen jaar naar alle kampen in Libanon toe. Dat werk wordt op een integere manier uitgevoerd. We hebben het vertrouwen gekregen van de mensen voor wie we werken. Ze kennen ons goed en herkennen onze medewerkers. Ze weten dat de medewerkers ervoor zorgen dat ze een adres hebben, dat ze op de kaart staan en dat ze zichtbaar zijn. Op die manier kunnen ze de hulp krijgen die ze nodig hebben”, aldus Edgard Rahme, manager van het GIS-cartografieproject in Libanon. “Ze staan nu in het IAMP en de UNHCR en de hulporganisaties weten waar de mensen zijn en wat ze nodig hebben. Dat we inmiddels de 100e IAMP-update hebben opgeleverd, zegt iets over de verantwoordelijkheid en inzet voor deze mensen. We weten welke hulp nodig is en geven hen een plek op de kaart. Het GIS-team gaat door met actualiseren van het IAMP zo lang er Syrische vluchtelingen zijn die in informele kampen leven. Het IAMP brengt de hulpvraag van de meest kwetsbare mensen in kaart en dat is de essentie van noodhulpwerk.”

A data collector collects data from a man living in a tented settlement in a remote location.

©Medair/ Abdul Dennaoui


De GIS-cartografie van Medair in Libanon wordt mogelijk gemaakt door de steun van het Hoge Commissariaat van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR) en gulle giften van particuliere donateurs.

 

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in deze publicatie vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.