Verhalen

Op de been blijven na de storm

Kinderen vissen met een houten bootje in een sloot in Villeda Morales.

In de gemeente Villeda Morales woont de inheemse Miskito-gemeenschap, die leeft van visvangst en veeteelt. Deze mensen wonen in een gebied van bijna 600 vierkante kilometer in dorpjes die alleen via smalle stroompjes, rivieren, lagunes en mangroves bereikbaar zijn. 

Felicia (52) bij haar huis in het dorp Rancho Escondido aan de rivier Coco Segovia.

Door de orkanen zijn de sloten en rivieren overstroomd en kwamen complete dorpen in Gracias a Dios onder water te staan. ‘Het water kwam overal en we hebben meer dan een maand met onze voeten in het water gelopen,’ herinnert Felicia zich. ‘Onze dieren, onze koeien en onze oogst is verloren gegaan. Het was erg. Heel erg.’ Twee maanden later zijn in afgelegen dorpen zoals dat van Felicia nog steeds de gevolgen van de overstromingen merkbaar en is de stormschade zichtbaar.

 

Uit een gemeenschappelijke bron in Villeda Morales wordt water geput.  

De orkanen veroorzaakten overstroming, waardoor het gebrek aan drinkwater nog nijpender is geworden. Door het hoge water kwam vuil slootwater terecht in de bronnen, waardoor het drinkbare regenwater verontreinigd raakte. In veel gemeenschappen is regenwater de enige bron van drinkwater. Veel mensen drinken het onbehandeld, zonder het te zuiveren met chloor of door het te koken.  

 

Dr. Rigoberto Savala staat voor een gezondheidskliniek in de gemeente Villeda Morales.

Onveilig drinkwater is de belangrijkste oorzaak van veel ziektegevallen die dr. Savala in de kliniek behandelt. Het meest kwetsbaar zijn jonge kinderen van 0 tot 5 jaar, die vaak in de kliniek komen met ziekten zoals diarree. Ook het aantal gevallen van malaria en huidziekten is toegenomen, een gevolg van het stilstaande water na de orkanen van november 2020.

 

Het team zocht dagenlang in overleg met het plaatselijke noodhulpcomité naar de beste weg om Wankiawala te bereiken. De route over zee, het snelste en kortste, kon niet gevaren worden vanwege de weersomstandigheden op open zee. De alternatieve, langere route – vertrek om half vijf ’s ochtends met een boot door de lagune, vervolgens te voet verder waar de sloten en rivieren te ondiep werden – was de tweede optie.

Deze hygiënepakketten bevatten ondermeer zeep en chloor, waarmee de verspreiding van ziekten voorkomen kan worden. Ook zitten er dingen in zoals tandenborstels, tandpasta en vrouwelijke hygiëneproducten.

 

De boten meren aan bij huizen langs de rivier. Het distributieteam roept de mensen die geregistreerd zijn voor de hulp en distribueert de pakketten vanuit de boot. Medair-medewerkers geven uitleg over gezondheid, hygiëne, Covid-19 en het zuiveren van water met chloor. Daarna varen ze door naar het volgende gemeenschap.

Vanwege de afgelegen plekken en de afstanden tussen de huizen vinden de distributies op een andere manier plaats dan gebruikelijk bij Medair. Onveranderd zijn de nauwkeurigheid, het proces, het oog voor detail en onze noodgebaseerde benadering.

 

Mensen langs de rivier Coco Segovia zwaaien het noodhulpteam uit wanneer het op weg gaat naar de volgende distributie.

De hulpactie van Medair in Honduras – met distributie van hygiënepakketten, herstel van beschadigde gezondheidscentra en scholen en verbetering van de waterhoeveelheid en -kwaliteit – heeft langdurig positieve effecten op de gezondheid van de inwoners. Zoals Yosleny uit Villeda Morales het samenvat: ‘De gezondheid van mensen moet prioriteit krijgen, altijd.’ Onze doelstelling in Honduras – net als in alle landen waar we werken – is om de gezondheid van mensen voorop te stellen. Find out how.

Ook u kunt families ondersteunen die lijden onder de gevolgen van de orkanen Eta en Iota. Ontdek hoe.


 

Het werk van Medair in Honduras wordt gefinancierd door Swiss Solidarity en giften van particuliere donateurs.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.