Geen onderdeel van een categorie

Aweil: Een gemeenschap die ons aan het hart gaat

Het is mei 2016. In de dorpen van Aweil in de staat Northern Bahr el Ghazal in Zuid-Soedan worden dagelijks kinderen begraven die zijn gestorven aan vermijdbare ziekten.

De met een vaccin te voorkomen ziekte mazelen leidt tot zorgwekkende aantallen ziekenhuisopnames. Het noodhulpteam van Medair gaat daarom naar Aweil om zich een beeld te vormen van de situatie. Binnen een week is een grote vaccinatiecampagne tegen mazelen opgezet in samenwerking met de plaatselijke autoriteiten en verschillende partnerorganisaties. De teams gaan van dorp naar dorp en vaccineren 48.000 kinderen¹.

Maar een paar maanden later lopen duizenden kinderen opnieuw gevaar: De ondervoeding in Aweil ligt boven het niveau van een noodsituatie. Tegelijk stijgt het aantal malariagevallen sterk en is de toegang tot veilig water en sanitatie beperkt. De voedselonzekerheid in het gebied is groter geworden door de late regens, waardoor de oogsten onder water staan en de voedselprijzen stegen.

“De voedingssituatie in Northern Bahr el Ghazal is een van de grootste ondervoedingscrises in het land in jaren”, aldus Becky Hammond, toenmalig medisch manager van Medair in Zuid-Sudan.

In delen van Northern Bahr el Ghazal verkeert de helft van de bevolking in ernstige voedselonzekerheid en is één op de drie mensen ondervoed. Het noodhulpteam van Medair biedt de meest kwetsbare mensen kritieke hulp vanuit drie voedingsklinieken, waar acuut ondervoede kinderen jonger dan vijf jaar behandeld worden. In de stad Aweil wordt een malariabehandelcentrum geopend. In één week in september 2016 ontvangt het Medair-team daar 2.300 patiënten. Ook bieden Medair-teams noodvoorzieningen voor water, sanitatie en hygiëne.

In augustus 2017 helpt Medair-medewerker Mama Eunice een kind met malaria in de gezondheids- en voedingskliniek in Maper in Aweil, Zuid-Soedan.

Omdat de nood hoog blijft, besluiten we om voor langere tijd in Aweil te blijven. De programma’s worden uitgebreid met 1) gezondheidszorg, 2) voedselinterventies en 3) veilig water en hygiëne voor meer gemeenschappen in Aweil.

1) Gezondheidszorg

We bieden gezondheidszorg aan zwangere en borstvoeding gevende vrouwen en aan kinderen tot vijf jaar. Teams behandelen veel voorkomende ziekten bij de jonge kinderen zoals malaria, longontsteking en diarree. Ook worden kosteloos vaccinaties tegen vermijdbare ziekten gegeven. Verder biedt Medair pre- en postnatale zorg en deskundige verloskundige zorg voor veilige bevallingen. In 2020 vinden er 188 veilige bevallingen plaats in het door Medair ondersteunde geboortecentrum in Aweil. Medair werkt nauw samen met plaatselijke partners en de gezondheidszorg wordt volledig geïntegreerd in het voedselprogramma.

2) Voeding

We bieden ambulante therapeutische diensten en een gericht aanvullend voedingsprogramma voor zowel licht als ernstig ondervoede kinderen. En we helpen acuut ondervoede kinderen en vrouwen die borstvoeding geven. Ondervoede moeders en kinderen ontvangen een voorraad Plumpy’ Nut voor twee of vier weken. Deze pindapasta helpt bij het herstellen van ondervoeding.

In 2017 vond Medair veilig water in Jelwan, Aweil, Zuid-Soedan. Vier jaar later zegt plaatsvervangend dorpsleider Uguak: “We hebben water, veilig water voor de kinderen. Levens zijn veranderd omdat het veilig water is. Vroeger waren de kinderen ziek, we zien dat het beter gaat. Er zaten beestjes in ons oude water en we moesten het van ver halen.”

3) Water, sanitatie en hygiëne

Het veilige water in Aweil draagt bij aan het herstel van ondervoede kinderen. Het helpt ook om ziekten te voorkomen en ondervoeding in de gemeenschappen terug te dringen. Ter ondersteuning van de voedings- en gezondheidsprogramma’s en om de toegang tot veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne te verbeteren repareert en desinfecteert Medair handpompen. Ook repareren en bouwen we latrines en afvalverwerkingsplekken en plaatsen we voorzieningen voor handenwassen in zorglocaties waar Medair actief is.

Een zorggroep komt bij elkaar in Aweil in mei 2019 voor gezondheidsvoorlichting door Medair-teams.

Communicatie voor gedragsverandering

Een integraal onderdeel uit van elke programma-activiteit is communicatie voor gedragsverandering. Vrijwilligers voor voeding en gezondheid gaan thuis op bezoek bij de vrouwen en in de gemeenschappen. Ze vertellen over goede gewoonten voor gezondheid, voeding en hygiëne. Leden uit de gemeenschap worden door Medair getraind om belangrijke voorlichting over gezondheid, voeding en hygiëne te geven aan hun buren en medebewoners. Moeders worden getraind om ondervoeding bij kinderen en zwangere en borstvoeding gevende vrouwen te herkennen en om behandeling in een Medair-kliniek aan te raden.

In de afgelopen 4 jaar ondersteunde Medair in totaal 17 gemeenschappen. De ondervoeding is gedaald tot onder het alarmniveau en de doelstellingen van Medair zijn behaald. Het is tijd om het programma over te dragen aan de plaatselijke autoriteiten en hun partners.

Verbeteringen

De directeur-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu, Santina Chan Aweu, laat de Medair-teams weten: “In de regio is verbetering zichtbaar en mensen zijn beter toegerust. Medair is verder gegaan dan andere hulporganisaties. Medair werkte goed samen met de gemeenschappen en wordt breed geaccepteerd. Wij zullen Medair missen en de gemeenschappen ook.”

Verandering

Bij de afsluiting van ons project in Aweil zijn we trots op het werk dat we hebben kunnen doen. We zijn trots op de teams waarmee we hebben samengewerkt en de gemeenschappen die ons hebben ontvangen. Het valt ons zwaar om afscheid te nemen van de gemeenschap die ons aan het hart gaat, maar we vertrekken in de wetenschap dat er betekenisvolle veranderingen zijn bereikt.

Foto: ©MAF / LuAnne Cadd

1 > Persbericht Medair 2016


Het werk van Medair in Aweil is gefinancierd door UK aid van de Britse regering, het Bureau voor Internationale Ontwikkeling van de Verenigde Staten (USAID) en gulle giften van particuliere donateurs.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.

LAATSTE NIEUWS