Verhalen

Burn-out voorkomen dankzij mentale gezondheidszorg

Medair geeft leraren in Oekraïne psychologische ondersteuning.

In Oekraïne blijft het conflict nog voortduren en wordt de nood steeds groter. De mensen hebben op verschillende vlakken hulp nodig. Noodhulp en wederopbouw zijn van groot belang, maar daarnaast is ook psychologische steun nodig. Het is een kant van noodhulp die vaak onderschat wordt. We zijn ervan overtuigd dat mentale gezondheid cruciaal is om veerkracht te ontwikkelen en levens weer op te bouwen.

In tijden van conflict wordt mentale gezondheid nog belangrijker. Onder zware druk kan het geestelijke welzijn van mensen snel achteruit gaan, waardoor ze het leven minder goed aan kunnen. Voorrang geven aan geestelijke opbouw vormt de basis voor blijvend herstel, veerkracht en duurzame genezing.

Het team voor mentale gezondheid en psychosociale zorg (MHPSS) is actief bezig met het geven van psychologische sessies op verschillende plaatsen in Oekraïne. Zo hebben we onlangs bijeenkomsten gehouden in een school in de regio Kyiv, die eerder bezet was.

Psychosociale zorg

Kateryna en Iryna in gesprek met deelnemers aan de psychologische sessie over professionele burn-out. ©Medair/Diana Mukan

Medair weet hoe belangrijk het is om leraren te ondersteunen, die werken met kinderen van alle leeftijden. Omdat leraren een sleutelrol hebben in de vorming van jonge kinderen heeft Medair een training over ‘professionele burn-out’ opgezet.

Het MHPSS-team van Medair helpt mensen om meer inzicht te krijgen inmentale gezondheid en beter om te gaan met psychologische uitdagingen. Voor Medair staat het welzijn van docenten hoog op de prioriteitenlijst. We willen een omgeving creëren waar onderwijspersoneel zich kan inzetten voor de ontwikkeling van kinderen.

Psychosociale zorg

Kateryna, medewerker pyschologische ondersteuning, in gesprek over professionele burn-out.©Medair/Diana Mukan

De bijeenkomsten zijn een plek voor open gesprekken, onderlinge steun en het delen van effectieve manieren om met problemen om te gaan. “De positieve impact van ons werk zit in het leggen van verbindingen tussen mensen, en om ze te laten zien wat hun betekenis en belang is voor de samenleving. Mensen krijgen ruimte voor hun emoties en situaties. Ze doen positieve ervaringen op met communicatie en raken eventuele vooroordelen over psychologen en psychosociale zorg kwijt,” vertelt psychologische zorgmedewerker Kateryna Lozinska.

Om de sessies nog effectiever te maken, maakt Medair gebruik van interactieve elementen en spelletjes. Daardoor krijgen de deelnemers een dynamische leerervaring, worden ze actief betrokken en komen belangrijke onderwerpen beter over. Het hoofddoel is om burn-out te voorkomen en een stabiel mentaal welzijn te bevorderen. Op die manier ontstaat een gezonde psychologische omgeving. Goede mentale gezondheid is essentieel voor docenten. Daardoor kunnen ze kinderen effectief ondersteunen en begeleiden, zeker in moeilijke tijden.

Psychosociale zorg

Olena is directeur van een school en neemt deel aan een psychologische sessie.©Medair/Diana Mukan

“Als schooldirecteur heb ik veel verantwoordelijkheden. Een burn-out lag op de loer. Ik kan eerlijk zeggen dat ik na deze workshop over het omgaan met professionele burn-out veel meer energie heb gekregen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik leiding kan blijven geven. Het was een ongelofelijke ervaring en ik raad het iedere schooldirecteur aan,” aldus Olena, een van de deelnemers.

Deze sessies zijn een belangrijke bron van hoop voor mensen die een gewapend conflict doormaken. Er ontstaat meer begrip, veerkracht en vernieuwing.

Psychosociale zorg

Deelnemers aan de psychologische sessie praten en tekenen over manieren om met stress om te gaan. ©Medair/Diana Mukan


Psychosociale zorg

Deelnemers aan de psychologische sessie en Medair-medewerkers gaan samen op de foto. ©Medair/Diana Mukan

 


Het werk van Medair op het gebied van geestelijke gezondheid en psychosociale zorg in Oekraïne wordt mede gefinancierd door Swiss Solidarity (CdB).

Alle foto’s ©Medair/Diana Mukan

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in deze publicatie vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.

LAATSTE NIEUWS