Verhalen

Van hut tot zorgcentrum

Medische zorg en voeding voor een bergdorp in Jemen.

Na bijna tien jaar van geweld zijn de publieke voorzieningen in Jemen grotendeels weggevallen. Twee derde van de bevolking is aangewezen op noodhulp. De medische zorg in Jemen verkeert in slechte staat, vooral op het platteland. Slechts de helft van de medische locaties in het land is gedeeltelijk of geheel in gebruik. Op veel plekken is er een tekort aan brandstof, water, medische materialen en medisch personeel.

Het district Al Azariq in de regio Al Dhale’e is een van de zwaarst getroffen gebieden in het zuiden van Jemen. De mensen hier moeten elke dag zien te overleven. In deze plattelandsgebieden heerst een groot tekort aan zorg en voeding. De dorpen zijn moeilijk bereikbaar; als er al een weg is, is die heel slecht begaanbaar.

Deze onverharde weg leidt naar een afgelegen dorp in Jemen waar mensen in nood zijn

De hoofdweg in het district Al Azariq met zijn bergen en valleien loopt naar het dorp Gabal Awas. Hier heeft Medair een medische kliniek gebouwd, waar de mensen basale medische zorg en voedsel kunnen krijgen. Dit project is mogelijk gemaakt door financiering van de Nederlandse overheid en met hulp van Dorcas.

3 uur over 40 kilometer

“We hadden niets op het gebied van medische zorg,” zegt een van de leiders in het dorp Gabal Awas. “Als er iemand ziek was of medicijnen nodig had, dan moesten ze zelf de reis naar de stad betalen. En de weg hier is heel gevaarlijk. Het duurt ongeveer drie uur om de 40 kilometer naar de stad af te leggen. Veel mensen zijn op weg naar het ziekenhuis de stad overleden.”

Een man loopt met zijn jonge kind naar een afgelegen en moeilijk te bereiken ziekenhuis.

Toen een van mijn familieleden naar het ziekenhuis moest, hadden we een lange, uitputtende reis voor de boeg. Het zwaarst was het lange stuk dat we moesten lopen. Maar nu is er op loopafstand van ons huis een kliniek gekomen,” zegt Ali, vader van drie kinderen en leraar in het dorp.

Bouw van de kliniek

In 2023 heeft Medair een kliniek gebouwd in het dorp Gabal Awas. Daar kunnen de mensen basale medische zorg en voedselhulp krijgen, maar ook medische materialen en medicijnen. Er is medische zorg voor kinderen gegeven, inclusief vaccinaties en diagnose en behandeling van ziekten en ondervoeding.

Salma (71) krijgt medicatie in de apotheek van de kliniek in Gabal Awas. De apotheker legt haar uit hoe ze het medicijn veilig kan gebruiken.

Goede voeding en voorlichting over eetgewoonten

“Ik zie hoe de gezondheid van kinderen in de regio verbeterd is, vooral op het vlak van ondervoeding. Voordat Medair hier kwam helpen, stierven er veel kinderen aan acute ondervoeding. Door familiegebruiken, tradities en geldgebrek hadden de mensen geen goede eetgewoonten. Maar Medair heeft voorlichtingscampagnes opgezet en moeders weten nu hoe ze hun baby’s goed moeten voeden. Ook denken de mensen nu anders over vaccinaties. Voorheen wilden ze hun kinderen niet laten vaccineren. Ze baseerden dat op grond van onjuiste informatie. Het is een groot succes dat ouders nu weten hoe ze voor hun gezinnen kunnen zorgen en hen onderhouden,” vertelt Nawal, arts-assistent bij Medair in de kliniekin Gabal Awas.

Een jong kind krijgt een medische behandeling zorg van het medische team van Medair.

“We zijn heel blij met de kliniek in ons dorp. Als arts-assistent werk ik met vrouwen en kinderen. Ik zie hoe ze een nieuwe start kunnen maken op weg naar een betere toekomst. Dat geeft me hoop dat het geweld zal ophouden en het weer beter wordt,” zegt Nawal, arts-assistent bij Medair in de kliniek in Gabal Awas.

Ayad Saleh, WASH-assistent bij Medair, staat bij de kliniek in Gabal Awas. Hier geven we medische consulten, geven we behandelingen, verstrekken we medicijnen, vaccinaties en medische zorg aan kinderen.

Met hart en ziel ingezet voor deze kliniek

“Ik kom uit net zo’n dorp als Gabal Awas, we hadden dezelfde problemen. Er was geen kliniek in de buurt en veel mensen die acuut medische zorg nodig hadden, overleefden het niet. Toen ik over dit project hoorde, heb ik me dus met hart en ziel ervoor ingezet om dit een succes te maken voor het dorp. Het voelt zo goed, nu hoeft niemand meer naar de stad te gaan voor medicijnen of een controle. Mensen in acute nood hoeven niet meer te sterven vanwege de afstand tot de dichtstbijzijnde zorglocatie. Ik ben blij dat ik de kans kreeg om mijn eigen mensen te helpen op een manier die lang impact zal hebben,” zegt Ayad Saleh, WASH-assistent bij Medair.

Deze hut stond eerst op de plek waar nu de zorglocatie in Gabal Awas is. Op deze plaats werden de zieken verzorgd voordat Medair en Dorcas het project uitvoerden.

Hoop voor continue steun

“De ondersteuning door Medair is van levensbelang voor mensen in dit gebied. Dankzij de hulp is er nu een volledig medisch team aangevuld met vrijwilligers. Zij kunnen in een echt ziekenhuis hun werk doen. Het liefst zouden we verder uitbreiden. De mensen komen vanuit de hele vallei hierheen voor medische zorg. Privé-gezondheidszorg is voor hen niet te betalen en we hebben nog meer ondersteuning nodig. Door het geweld in Jemen en de economische situatie in dit district is er meer vraag naar zorg. Daarom hoop ik dat jullie steun nooit ophoudt,” zegt dokter Rajab Saleh, manager van de kliniek in Gabal Awas.

Groepsfoto van het medische team van de kliniek in Gabal Awas, samen met enkele lokale leiders, WASH-assistent Ayad van Medair en enkele bewoners.


De hulp van Medair in Jemen wordt gefinancierd door het Zwitserse Bureau voor Ontwikkeling en Samenwerking, het Yemen Humanitarian Fund – Yemen OCHA, World Vision, het Amerikaanse Bureau for Humanitarian Assistance (BHA/USAID) en particuliere donateurs. 

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in deze publicatie vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie. 

LAATSTE NIEUWS