Verhalen

Meer dan 1 miljoen Afghanen moeten Pakistan verlaten

Op 3 oktober 2023 lanceerde Pakistan het 'Illegal Foreigners Repatriation Plan'. Dat betekent dat alle buitenlanders zonder de juiste papieren het land moeten verlaten. Dit plan trad in werking op 1 november 2023 en betreft naar schatting meer dan 1,3 miljoen Afghaanse vluchtelingen die terug moeten keren naar hun paspoortland Pakistan.

Baryali wordt onderzocht door een arts in een door Medair ondersteunde gezondheidspost in Zuid-Afghanistan. ©Medair

De noodsituatie in Afghanistan wordt nog zwaarder doordat Afghanen terugkomen uit Pakistan. De mensen in Afghanistan hebben nauwelijks basisvoorzieningen, lijden onder structurele armoede, langdurige droogte¹, de impact van klimaatverandering, natuurrampen en economische terugval².

Op 3 oktober 2023, lanceerde Pakistan het Illegal Foreigners Repatriation Plan, wat betekent dat alle buitenlanders zonder de juiste papieren het land moeten verlaten. Dit plan is op 1 november 2023 in werking getreden en betreft naar schatting meer dan 1,3 miljoen Afghaanse vluchtelingen. Tot 10 februari 2024 hebben al meer dan 515.000 Afghanen, waarvan 20% kinderen zijn onder de vijf, Pakistan verlaten. Ze zijn via de grensovergangen Torkham en Spin Boldak naar Afghanistan teruggekeerd.³

Schrijnende grenssituaties

De situatie aan de grens is vreselijk en de mensen verkeren in een noodsituatie. Ze komen vrijwel zonder bezittingen in Afghanistan aan en hebben grote onzekerheid over de toekomst. Er zijn heel weinig voorzieningen voor de teruggekeerden. De hulp van Medair in het zuiden van Afghanistan bestaat uit hulp aan kwetsbare vrouwen en kinderen. Zij worden extra zwaar getroffen doordat er geen medische zorg is.

Op veel fronten actief

Dit jaar is Medair 28 jaar werkzaam in Afghanistan. Medair is op meerdere gebieden actief, waaronder medische zorg, voeding, psychosociale zorg, water en sanitaire voorzieningen en noodvoedsel voor de meest kwetsbare mensen, zoals de mensen die uit Pakistan terugkeren. Gezien de crisis aan de grens en ook vanwege de algehele noodsituatie werken we aan meer medische zorg, voedselvoorzieningen, psychosociale zorg, sanitaire voorzieningen en schoon water. Een belangrijk onderdeel van het werk is voorlichting over veel voorkomende ziekten en de preventie ervan. De Medair-teams vertellen ook over het belang van vaccinaties, schoon water en hygiëne, voeding voor zwangere vrouwen en kinderen. We bieden ondersteuning bij het geven van borstvoeding en adviezen over het omgaan met stress.

Borstvoeding ontoereikend

Malali (40) is een moeder die hulp heeft ontvangen van Medair. “We zijn kort geleden teruggekomen uit Pakistan. Op dit moment hebben we geen plek voor onszelf en we hebben niks meegenomen. Mijn zoontje Baryali had honger, maar we hadden geen geld om melk te kopen. Ik kon hem niet genoeg borstvoeding geven. Hier in de kliniek gaven ze ons extra voeding. Dat heeft mijn zoontje heel goed gedaan. Ik ben blij dat het nu goed gaat met hem. Ik ben de medewerkers van de kliniek zo dankbaar voor de hulp die ze ons gegeven hebben. Ik heb niks, behalve de hoop op eten, onderdak en gezondheid voor mijn kinderen.” Malali’s zoon Baryali bleek licht acuut ondervoed te zijn en kreeg daarom kant-en-klare voedingssupplementen. Dat is voeding die veel vitaminen en mineralen bevat. Het heeft Baryali geholpen om er weer bovenop te komen.

Moeder en dochter krijgen gratis voedingssupplementen in een van de gezondheidscentra van Medair in Zuid-Afghanistan. ©Medair

Elke dag nieuwe terugkeerders

Ahmad Shah, leidinggevende in een door Medair ondersteunde kliniek in het zuiden van Afghanistan, ziet de enorme impact van het werk dat gedaan wordt. “Mensen komen van dichtbij en veraf naar onze kliniek. We zien hier zowel de vaste bewoners als de mensen die zijn teruggekeerd. Elke dag opnieuw helpen we teruggekeerden met medische zorg, voeding, psychosociale zorg en vaccinaties. Deze hulp heeft grote impact, zeker voor mensen die met lege handen hier zijn aangekomen. Ze hebben niets meer. Deze mensen hebben kleding, voedsel, onderdak en medische zorg nodig. Er wonen vrij veel mensen in dit gebied en de voorzieningen zijn daar niet op berekend. Maar ondanks de uitdagingen hebben we een toegewijd, actief en enthousiast team. Ik ben echt trots op het werk dat we doen en de bijdrage die we leveren aan het ondersteunen van deze kwetsbare mensen.”

Vrouwen en kinderen in de wachtruimte van een van de gezondheidscentra van Medair in Zuid-Afghanistan. ©Medair

Medair blijft kwetsbare ondersteunen

Medair blijft kwetsbare mensen in Afghanistan ondersteunen. Er zijn grote uitdagingen, maar de noodhulp van organisaties zoals Medair heeft een levensreddende impact. Medair is dankbaar voor de steun van de donateurs. Daardoor kunnen we doorgaan met het werk en de stijgende nood onder de Afghaanse bevolking verzachten.


*Alle namen van de mensen in dit artikel zijn om veiligheidsredenen veranderd

LAATSTE NIEUWS