Periodieke
Schenking

U kunt tijdens uw leven al een gedeelte van uw vermogen aan Medair schenken. Een gift kunt u heel eenvoudig geven, door een overschrijving via de bank. Daar hoeft geen overeenkomst voor opgesteld te worden.

Wilt u Medair een groot bedrag schenken, dan is het afsluiten van een schenkingsovereenkomst voor een periodieke gift wellicht iets voor u. Het bedrag is dan, onder voorwaarden, volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Schenkt u iets aan Medair zonder deze overeenkomst, dan is een gedeelte niet aftrekbaar (giftendrempel) en geldt een maximaal aftrekbaar bedrag per jaar.

Voorwaarden

Wilt u het bedrag dat u schenkt volledig aftrekken van de belasting, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Vaste termijnen (ieder jaar hetzelfde bedrag schenken)
  • Een minimum aantal jaren (tenminste 5 jaren)
  • Eindigt bij uw overlijden of dat van uw echtgenoot/partner

Medair is een ‘goed doel’ (een Algemeen Nut Beogende Instelling) en hoeft over uw gift geen schenkbelasting aan de fiscus te betalen.

U kunt uw periodieke schenking direct regelen door hier het formulier voor de overeenkomst te downloaden, deze in te vullen, te ondertekenen, en de getekende overeenkomst op te sturen naar Medair. Medair stuurt u één exemplaar terug, nadat Medair beide formulieren ondertekend heeft.