Verhalen | Verhalen

Het hele dorp danste

Hoe ben je jouw dag begonnen? Met een douche? Een warme kop thee? Handenwassen, even afwassen of de was aanzetten?

Ga eens na hoe je ochtendroutine eruit zou zien als je geen schoon water had. Wat zou er anders zijn?

We zijn afhankelijk van schoon water zonder dat we ons ervan bewust zijn. We beseffen niet welke impact het heeft op onze tijdsbesteding en onze gezondheid; het is routine.

Toch heeft wereldwijd één op de drie mensen geen toegang tot schoon drinkwater¹.

Mary behoorde vroeger ook tot die groep. Drie keer per dag liep ze een uur heen en daarna terug om water te halen uit een stilstaand moeras. Het water was troebel en zat vol beestjes en viezigheid, maar het was alles wat ze had voor haar familie van zestien personen.  Elke dag opnieuw was ze zes uur van haar dag bezig met waterhalen.

 Mary met haar kinderen in Jelwan, Zuid-Sudan

“[Door het lopen] was het moeilijk om andere dingen gedaan te krijgen,” vertelt de 42-jarige Mary.  Met het grote gezin ging het water er snel doorheen voor wassen, douchen en afwassen. Telkens weer was het water net op als Mary het nodig had en moest ze weer twee uur lopen.

In 2017 vond Medair water in Mary’s dorp Jelwan, in Aweil, Zuid-Sudan.

“Er zijn hier vier organisatie geweest om te proberen water te vinden. Maar toen kwam Medair en ze gaven niet op tot het gelukt was. Onze kinderen hadden het zonder schoon water niet overleefd en daarom ben ik gelukkig – door het boorgat hier in Jelwan.

Nu er schoon water in de buurt is, heb ik tijd om eten te koken. We hebben tijd voor het huishouden.”

 Ungin lacht als hij vertelt hoe Medair water vond in zijn dorp Jelwan in Zuid-Sudan.

Met een grote glimlach vertelt Mary’s man Ungin (62) over de dag dat er water gevonden werd in hun dorp. “Het was een heerlijke dag. Tot die tijd moesten de vrouwen van het dorp ver lopen om water te halen. O, wat waren we blij, het hele dorp danste.”

Verschillende inwoners vertelden dat als Medair geen water gevonden had, ze uit Jelwan vertrokken zouden zijn. Het was te ver lopen en de families konden het niet volhouden.

Ungin: “We hadden moeten verhuizen naar een plek dichterbij een waterbron. Ik zal Medair nooit vergeten. Dankzij hen zijn we hier thuis.”

Zonder veilig water in de buurt van Jelwan hadden vooral vrouwen en kinderen geen keus. Ze moesten lange einden lopen met zware tanks met vies water waarvan ze ziek konden worden.

Diarree wordt vaak veroorzaakt door het drinken van vervuild water en is een van de drie belangrijkste oorzaken van kindersterfte². Ieder jaar sterven bijna 297.000 kinderen vóór hun vijfde verjaardag aan ziekten die veroorzaakt worden door vuil water en slechte sanitatie³.

Voor Mary heeft veilig water een enorme tijdsbesparing opgeleverd. Zes kostbare uren waterhalen zijn nu nog maar enkele minuten.  Deze waardevolle tijd kan ze nu besteden aan haar familie en het huishouden.

 Mary draagt water uit het gemeenschappelijke boorgat naar huis.

“Mijn kinderen werden vaak ziek toen we nog geen schoon water hadden. Toen het boorgat gemaakt was, hebben vrijwilligers ons uitgelegd hoe we het schoon kunnen houden.

 Ze hebben ons ook geleerd om schone bekers en flessen te gebruiken om gezond te blijven en geen ziekten te verspreiden.

Ik hoop dat mijn kinderen als ze opgroeien altijd schoon en veilig water hebben. Want nu hebben we water uit een veilige bron.”

Het was een uitdaging om water te vinden in Jelwan, maar die uitdaging heeft verandering gebracht. En wat voor verandering! De hele gemeenschap is opgebloeid. Het schone water heeft een blijvend effect: het is nu vier jaar geleden dat we het boorgat opleverden in het dorp waar al vaker pogingen waren gedaan.

Op deze Internationale Vrouwendag denken we aan Mary. We vieren dat Mary en haar gemeenschap geen last meer hebben van waterproblemen in hun dorp, dat ze meer tijd kan investeren in haar werk, haar gezin en haar gemeenschap.

Het is voor mensen zoals Mary dat we doorgaan met ons werk en naar afgelegen plaatsen als Jelwan gaan.


[1] WHO: 1 in 3 people globally do not have access to safe drinking water

[2] WHO: Water, Sanitation, and Hygiene, 

[3] WHO: Drinking water; Key Facts

Het werk van Medair in Aweil wordt gefinancierd door UK aid van de Britse regering, het Bureau voor Internationale Ontwikkeling van de Verenigde Staten (USAID) en gulle giften van particuliere donateurs.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.