Jaarlijkse verslagen

Ons jaarverslag 2019 vertelt u hoe uw steun levens heeft beïnvloed meer dan
3,5 miljoen mensen in 2019.