Beleid dat beschermt

Hoe we werken is belangrijk.
Daarom zetten wij ons in voor 100% transparantie en verantwoording in onze manier van werken
en proberen de waardigheid van allen die we bereiken te beschermen en hoog te houden.

Melden van wangedrag

Ethische code
Beleid ter voorkoming van intimidatie
Kinderbeschermingsbeleid

Beleid ter voorkoming van dwangarbeid en mensensmokkel

Beleid ter voorkoming van fraude

  Beleid ter voorkoming van sexuele uitbuiting en misbruik

  Gegevensbeschermingsbeleid

  Beleid ten aanzien van terrorismebestrijding en handelssancties

  Milieubeleid

  Beleid ten aanzien van belangenconflicten

  Ethische code – twee pagina’s

  Ethische code – een pagina

  Statuten Stichting Medair Nederland

  Meerjarenplan Medair Nederland