Verhalen

Crisis in Soedan: Medair blijft noodhulp geven

Sinds het uitbreken van het gewapende conflict in Soedan twaalf maanden geleden is de grootste vluchtelingencrisis in de wereld ontstaan. Op dit moment zijn 8,4 miljoen mensen zijn uit hun huizen verjaagd en elke dag komen daar mensen bij. Gezinnen zijn gevlucht naar buurlanden zoals Tsjaad, Ethiopië en Zuid-Soedan. Bovendien zijn in het land zelf 6,5 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld en armoede. Veel van deze mensen zitten in noodonderkomens in overvolle kampen of scholen. De nood is enorm toegenomen en hulporganisaties staan voor enorme uitdagingen om de hulp naar de getroffen mensen te brengen. In deze vreselijke situatie is Medair ter plaatse om de meest kwetsbare mensen op moeilijk bereikbare plekken hulp te blijven bieden.

Noodhulp in drie staten van Soedan tijdens de crisis

Voordat het conflict uitbrak, verleende Medair vanuit de hoofdstad Khartoem noodhulp in de staat Blue Nile in Soedan. De internationale medewerkers moesten Khartoem verlaten toen de gevechten zich in de hoofdstad en andere delen van het land uitbreidden. Onze dappere plaatselijke medewerkers bleven in het land en vormden het afgelopen jaar de ruggengraat van de Medair-programma’s. Vanuit de Keniaanse hoofdstad Nairobi ondersteunden onze geëvacueerde collega’s het team in Soedan. Uitgaande van wat zij in het veld zagen, haalden we meer geld op om de activiteiten op te schalen en te voorzien in de toenemende nood van de mensen in Soedan. Ondanks de uitdagingen kon Medair nieuwe projecten starten in Khartoem en de staat White Nile, naast het werk dat al in Blue Nile uitgevoerd werd. Momenteel werkt Medair in drie verschillende staten in Soedan om levensreddende hulp te bieden aan mensen die dat het hardst nodig hebben.

Khartoem: Huishoudelijke artikelen voor achterblijvers middenin het conflictgebied

Op 15 april 2023 begonnen de gevechten tussen het Soedanese leger (SAF) en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). De ooit trotse hoofdstad Khartoem is sindsdien enorm veranderd. Het is nu voor burgers een van de dodelijkste plaatsen op aarde, en dat komt niet alleen door de gevechten in de stad. In grote delen zijn basisvoorzieningen niet meer beschikbaar. Veel medische voorzieningen zijn verwoest en de centra die er nog staan, hebben veel te weinig medicijnen en personeel. Drinkwater en voedsel zijn schaars en vanwege het geweld is het te gevaarlijk geworden om voldoende levensmiddelen aan te voeren. De prijzen van de goederen die er nog zijn, zijn voor de meeste mensen onbetaalbaar geworden. Iedereen die de mogelijkheid had, is uit Khartoem gevlucht. De achterblijvers zitten middenin verschrikkelijke gevechten en hebben niets meer. Hulp kan hen nauwelijks bereiken. Maar het Medair-team van mensen uit de getroffen bevolking heeft creatieve manieren gevonden om de meest kwetsbaren in Khartoem te bereiken.

Humanitarian aid workers distribute household good to families affected by fighting in Khartoum.

Distributie van huishoudelijke artikelen in Khartoem. ©Medair

Soms worden onze medewerkers beschoten, maar desondanks gaan ze door met het uitdelen van hulpgoederen. Dit zijn bijvoorbeeld dekens, emmers, jerrycans en plastic zeilen die de dakloze gezinnen nodig hebben om hun leven weer op te bouwen. Het helpt mensen om dagelijkse bezigheden te kunnen uitvoeren, zoals koken, schoonmaken en persoonlijke verzorging. Dat biedt hen rust en enige normaliteit in een situatie waarin ze uit hun vertrouwde omgeving zijn weggejaagd. Veel mensen moesten vluchten met niets anders dan wat ze konden dragen. Deze spullen geven kwetsbare mensen en gezinnen ook een klein beetje privacy. Vooral voor vrouwen, kinderen en ouderen is dat belangrijk, omdat zij meer risico lopen in chaotische situaties.

Dankzij de hulpgoederen kunnen de gezinnen op de vlucht besparen op hun uitgaven. Zonder deze hulp zouden ze het weinige geld dat ze nog hebben daaraan moeten uitgeven in plaats van het achter de hand te houden voor andere noodzakelijke dingen, zoals medische zorg. Tot nu toe heeft ons team in Khartoem pakketten kunnen uitdelen aan meer dan 1.000 huishoudens die in de noodonderkomens leven.

White Nile: noodhulp na het uitbreken van cholera

Vrouwelijke noodhulpmedewerkers geven choleravoorlichting aan vrouwen uit een gemeenschap die getroffen is door een uitbraak van cholera in White Nile in Soedan.

Choleravoorlichting in de staat White Nile met plaatselijke vrijwilligers en vrouwen uit een gemeenschap die getroffen is door een uitbraak van cholera. ©Medair

In de staat White Nile komen steeds meer mensen aan, met name uit de omgeving van Khartoem. In de vluchtelingenkampen en informele nederzettingen zijn geen geschikte sanitaire voorzieningen en is nauwelijks schoon water beschikbaar. Dat leidt ertoe dat ziekten die zich via water verspreiden, zoals cholera, snel kunnen toenemen. In deze overvolle kampen kan cholera zich snel verspreiden omdat de mensen dicht op elkaar leven en er geen goede hygiëne is. Nadat in de staat White Nile een uitbraak van cholera werd vastgesteld, is het team van Medair direct in actie gekomen. Onze medewerkers deelden hygiënepakketten uit met zeep en chloor, en leverden ook medische materialen aan medische posten in de regio. We maken de getroffen bevolking weerbaarder en verminderen het besmettingsgevaar door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en training van plaatselijke vrijwilligers.

Twee mannelijke noodhulpmedewerkers pakken waterkannen uit een vrachtwagen in de staat White Nile in Soedan.

Uitdelen van jerrycans en andere huishoudelijke artikelen in White Nile, december 2023. ©Medair

Net als in Khartoem heeft Medair ook in White Nile hulpgoederen en hygiënepakketten uitgedeeld aan meer dan 2.000 gezinnen. Khalid, onze senior projectmedewerker daar, is geraakt door de positieve reacties en dankbaarheid van de gezinnen.

“Het was zo mooi dat we de mensen konden geven wat ze nodig hadden. Voordat Medair kwam, waren er al hulpverleners die de mensen registreerden, maar zij deden geen distributies. Wij zijn binnen twee weken met het uitdelen van hulpgoederen begonnen. Dat was heel waardevol om te doen. We hebben gedaan wat we beloofd hadden. We hebben ons aan de planning kunnen houden en de hulp voldeed aan de verwachtingen van de mensen, aan wie eerder al beloften waren gedaan. We waren verrast door de mensen die ons blij omhelsden, toen ze zagen dat we Medair-medewerkers waren. Voor een van onze collega’s was het zijn eerste week bij Medair, zo veel dankbaarheid voor de distributie van de hulpgoederen had hij niet verwacht. De mensen onthouden dat we iets goeds voor hen deden.”

 

Drie mannelijke en twee vrouwelijke noodhulpmedewerkers staan voor informatieborden tijdens een distributie van hulpgoederen in de staat White Nile in Soedan.

Senior projectmedewerker Khalid van Medair met collega’s en partners van het VN-migratiebureau IOM tijdens een distributie in White Nile in december 2023. ©Medair

Blue Nile: hulp voor mensen die al tientallen jaren getroffen worden door rampen

In de staat Blue Nile is de nood ook snel toegenomen, hoewel in dit gebied geen gevechten tussen de gewapende groepen plaatsvinden. Maar de mensen zijn hier net zo kwetsbaar. Dat komt door jarenlang onderling geweld, ontheemding, natuurrampen en uitbraken van ziekten. Hier wordt het langstlopende project van Medair uitgevoerd door ons team dat er alles aan doet om de kwetsbare mensen te helpen. Abdulbaset is onze projectmanager in Blue Nile. Hij vertelt: “We werken met mensen die afgesneden zijn van voorzieningen en die de afgelopen twaalf jaar steeds opnieuw moesten vluchten. Op dit moment werkt Medair hard aan het herstellen van de voorzieningen. Daarvoor zijn we actief op alle niveaus en in alle takken van de medische hulp.”

Ons team runt zorgvoorzieningen op verschillende locaties en met onze mobiele klinieken bereiken we afgelegen bevolkingsgroepen die anders geen medische zorg en voldoende te eten krijgen. Samen met andere organisaties herstellen en bouwen we cruciale infrastructuur zoals zonnestroominstallaties, verbrandingsovens, handenwasstations en watertanks bij medische locaties. Onze opgeleide medewerkers helpen bij bevallingen in onze kraamklinieken en behandelen acuut ondervoede kinderen onder de vijf jaar met medische complicaties in ons pas geopende stabilisatiecentrum.

Samen met andere organisaties herstellen en bouwen we cruciale infrastructuur zoals zonnestroominstallaties, verbrandingsovens, handenwasstations en watertanks bij medische locaties.

In een van onze klinieken hebben we Dawala’s vierjarige zoon Ibrahim behandeld tijdens het regenseizoen. Ze bracht hem naar de Medair-kliniek omdat hij zware hoofdpijn en hoge koorts had. Onze zorgmedewerkers stelden malaria vast bij het jongetje. Tijdens het regenseizoen is dat niet heel verwonderlijk, omdat de kwetsbare mensen die geen geld hebben voor muskietennetten een groot besmettingsrisico lopen.

Nu het jongetje behandeld wordt, kan zijn moeder opgelucht ademhalen: “Jullie kliniek is het dichtstbij en je kunt er gemakkelijk komen. Ik heb mijn zoontje gebracht omdat hij ziek is en behandeling nodig heeft. Medicijnen en het vervoer naar het ziekenhuis kan ik niet betalen. Daarom ben ik vandaag hier gekomen. Ik wist dat Medair gratis medische zorg en voedselhulp geeft aan kleine kinderen en zwangere vrouwen. Dit is de eerste keer dat ik hulp krijg van Medair. Mijn zoontje heeft al zijn medicijnen van jullie gekregen. We hebben vandaag de hulp gekregen die we nodig hadden. Ik zal tegen iedereen uit mijn familie zeggen dat ze hierheen kunnen komen om behandeling te krijgen.”

“Ik zal tegen iedereen uit mijn familie zeggen dat ze hierheen kunnen komen om behandeling te krijgen.”

Een moeder met haar zoontje en een noodhulpmedewerker in een zorgcentrum van een hulporganisatie in de staat Blue Nile in Soedan.

Moeder Dawala tijdens de behandeling in een van de zorgcentra van Medair in Blue Nile. Haar vier jaar oude zoontje Ibrahim heeft malaria en krijgt gratis medicijnen. ©Medair

Soedan – een verwaarloosde crisis

De mensen in Soedan hebben te maken met de grootste vluchtelingencrisis in de wereld. De VN denkt dat in 2024 in Soedan de zwaarste hongersnood ter wereld zal ontstaan. Noodhulporganisaties vragen aandacht voor de verschrikkelijke situatie, terwijl in het land zelf de indruk ontstaat dat de wereld de andere kant op kijkt. Hulpverleners proberen uit alle macht hulp te bieden in de situaties waar de hoop vervlogen is. Hulporganisaties zoals Medair doen met beperkte middelen heel veel om zinvolle hulp te geven. Maar mensen zijn moeilijk bereikbaar omdat het onveilig is en omdat gebieden slecht toegankelijk zijn.

Zonder voldoende financiële steun wordt het steeds moeilijker om de nood van de mensen te verzachten. Doordat er minder geld binnenkomt, zijn hulporganisaties genoodzaakt om moeilijke afwegingen te maken. Welke mensen krijgen prioriteit bij de hulp in een situatie die met de dag verslechter? Bijna de helft van de bevolking van 48 miljoen mensen heeft hulp nodig. Doordat er vanuit de internationale gemeenschap te weinig geld komt, kunnen meer dan 10 miljoen kwetsbare Soedanezen in 2024 geen noodhulp krijgen. En voor het plan om iedereen te kunnen helpen is momenteel slechts 5 procent van de financiering ontvangen.

Medair blijft zich inzetten voor Soedan. Maar we hebben uw ondersteuning nodig om meer mensen te bereiken en hoop te brengen naar mensen die alles zijn kwijtgeraakt en nu in grote onzekerheid leven. Uw giften hebben directe impact en redden levens in deze verwaarloosde crisis. Kom in alstublieft in actie voor de mensen in Soedan die in een van de ergste noodsituaties ter wereld zitten.


De hulp van Medair in Blue Nile wordt mede gefinancierd door het Bureau voor Internationale Ontwikkeling van de Verenigde Staten (USAID) en de Europese Unie (ECHO). De hulp van Medair in Khartoem en White Nile wordt gefinancierd door Swiss Solidarity.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.

LAATSTE NIEUWS