Verhalen

De behoefte aan psychische hulp in Oekraïne

Toen het luchtalarm afging, ging iedereen naar de kelder. Daar ging de training gewoon verder. Niemand wilde dat de training over psychische hulp werd onderbroken.

“Ik heb echt genoten van de organisatie van deze trainingen. Ik heb al veel interessante kennis opgedaan, waar ik blijkbaar al bekend mee was, maar nooit diep over had nagedacht. Door nieuwe dingen te leren, begrijp ik hoe ik ze kan toepassen in mijn werk om mensen beter te helpen, vooral in zo’n uitdagende periode voor iedereen,” zegt Yaroslav, een huisarts met 28 jaar ervaring op medisch gebied.

Health

Yaroslav, een huisarts met 28 jaar ervaring, praat met mij op de bank over de voordelen van training. ©Medair/Diana Mukan

Behoefte aan psychische hulp

Sinds het uitbreken van de invasie in Oekraïne meer dan twee jaar geleden, worstelen veel mensen met ingrijpende psychologische uitdagingen. Door zoveel traumatische gebeurtenissen hebben heel veelmensen behoefte aan psychische hulp om de emotionele nasleep, waaronder stress, te verwerken.

Trainingsprogramma opgezet

Medair kent de behoeften van mensen die getroffen zijn door gewapende conflicten. Daarom hebben we een trainingsprogramma opgezet om medisch personeel toe te rusten met de vaardigheden die nodig zijn om ook psychologische hulp te bieden. De trainingen bestaan uit lezingen, casestudies, rollenspellen, groepsdiscussies, veldbezoeken, beoordelingen en vraag- en antwoordsessies. Tijdens de training verbeteren de deelnemers hun kennis en vaardigheden in het omgaan met mentale problemen. We willen daarbij ook bevorderen dat zorginstellingen, overheden, internationale organisaties en verschillende belanghebbenden zich sterker inzetten voor de aanpak van psychische- en neurologische stoornissen en drugsmisbruik.

Samenwerkend leren

Vorige maand was ik in de gelegenheid om een van deze trainingssessies te bezoeken, georganiseerd door het medische team van Medair, waaraan dertig medische werkers met verschillende achtergronden deelnamen. Iryna en Volodymyr, die de trainingen gaven, hebben veel ervaring in samenwerking met hulporganisaties. Met meer dan 25 jaar ervaring als psychologisch therapeut benadrukte Iryna het belang van trainingen voor samenwerkend leren. De deelnemers leren veel vaardigheden aan, en wisselen ook veel ervaringen uit met elkaar. Dat is heel waardevol omdat het gaat om professionals met veel verschillende achtergronden.

Veranderende mindset

“Het leiden van workshops is niet alleen een deel van mijn werk, maar ook een kans om zinvolle gesprekken te voeren en de impact ervan te observeren. Ons publiek is interessant en divers. Het doel van onze sessies is niet alleen om kennis en vaardigheden over te brengen, maar ook om de mindset te veranderen. Tijdens de sessies zie ik deelnemers met verschillende levenservaringen – vertegenwoordigers van humanitaire organisaties en uit bevolkingsgroepen en zelfs mensen die meer jaren hebben gewerkt dan anderen hebben geleefd. Ze zijn een ontmoetingsplaats geworden voor verschillende generaties, waar het mogelijk is om unieke ervaringen uit te wisselen en interactie tussen de deelnemers te bevorderen,” zegt Iryna.

Health

Iryna, een psychotherapeute met 25 jaar ervaring, zit samen met Volodymyr, een psychotherapeute met veel ervaring, en bereidt zich voor op het geven van trainingen. ©Medair/Diana Mukan

Onderbreking door het luchtalarm

Na een interessant gesprek met Iryna voegde ik me bij de medische professionals in de grote zaal voor training. Een luchtalarm onderbrak de discussie, waardoor iedereen snel naar de schuilkelder moest gaan. Toen het alarm was gestopt, keerden we terug naar de hal voor een boeiend teamspel. Daar werden de deelnemers verdeeld in groepen en moesten ze de rol spelen van dokter of patiënt. Ik zag dat iedereen heel geanimeerd mee deed. De mensen vonden het niet alleen heel leuk om te doen, maar het zorgde er ook voor dat de deelnemers de stof beter begrepen en dat het ook als teambuilding heel goed werkte.

Het delen van de rijkdom aan kennis

Een van de deelnemers, Hryhorii, werkt als huisarts en heeft 47 jaar medische ervaring. Hij vertelde hoe hij de training heeft ervaren: “Deze trainingen zijn een ongelooflijke ervaring en ik zou bijna willen dat ze langer duurden. Ik hoop dat meer professionals, vooral degenen op verschillende niveaus van hun medische carrière, deelnemen aan deze trainingen. De rijkdom aan kennis is niet alleen nuttig voor jonge medische professionals, maar ook voor ervaren deskundigen zoals ikzelf. De duidelijkheid waarmee de informatie wordt overgebracht is opmerkelijk en de moderne benadering van het proces is prijzenswaardig.”

Health.

Hryhorii werkt als huisarts en heeft 47 jaar medische ervaring. Hij vertelt over zijn indrukken over deze training. ©Medair/Diana Mukan

Deze training is echt nuttig

Voor Oleg, een andere deelnemer, was de training van groot belang en waarde, omdat hij momenteel werkzaam is bij een humanitaire organisatie die in bevrijde gebieden opereert. “Nu ik deze trainingen heb gevolgd, ben ik onder de indruk van de relevantie en noodzaak van de informatie die ik heb opgedaan voor mijn professionele werk. Als ik medische hulp verleen in bevrijde gebieden, ontmoet ik een groot aantal mensen die verschillende problemen hebben met hun psychologisch welzijn. Deze trainingen zijn echt nuttig om deze mensen te ondersteunen.”

Health.

Oleg, 54 jaar, werkt als therapeut bij een hulporganisatie in Oekraïne.©Medair/Diana Mukan

Aan het einde van de training waren de deelnemers dankbaar voor de nieuwe kennis die ze hadden opgedaan en bedankten ze Medair voor het geven van de training.

Health.

Volodymyr geeft trainingen waarin hij vertelt hoe hij mensen kan helpen met veel voorkomende psychische aandoeningen (depressie, acute reactie op stress, angst, posttraumatische stressstoornis, suïcidaal gedrag en andere mentale klachten). ©Medair/Diana Mukan

Health.

Toen het luchtalarm afging, ging iedereen naar de kelder. Daar ging de training gewoon verder. Niemand wilde dat de training werd onderbroken. ©Medair/Diana Mukan


De diensten van Medair in het oosten van Oekraïne worden mede gefinancierd door Swiss Solidarity.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van bronnen verzameld door Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De opvattingen die hier worden weergegeven zijn uitsluitend die van Medair en dienen op geen enkele wijze te worden opgevat als de officiële mening van enige andere organisatie.

Alle foto’s ©Medair / Diana Mukan

LAATSTE NIEUWS