U kunt de meest kwetsbare mensen ter wereld een betere toekomst geven

Uw gift in goede handen

 

Meetbare impact

 

Individuele benadering

 

Neem contact op

Neem contact op met een van onze relatiemanagers voor meer informatie en een persoonlijk voorstel dat past bij uw waarden en doelstellingen.

 

Plony Harteveld
nederland@medair.org

Noodhulp

Over heel de wereld gebeuren er meer rampen en ze treffen meer mensen dan ooit, als gevolg van de bevolkingsgroei, klimaatverandering, verstedelijking en milieuschade.

In noodsituaties kunnen we binnen 24 uur onderweg zijn om gemeenschappen te voorzien van het hoognodige: veilig drinkwater en sanitatie, dringende medische zorg en beschermend onderdak. Daarbij versterken we kwetsbare gemeenschappen en maken we hen weerbaarder tegen nieuwe bedreigingen. Hiermee redden we letterlijk levens.

Vrouwen
en kinderen

Vrouwen en kinderen worden in noodsituaties bijzonder getroffen. Hun leven en waardigheid lopen dan gevaar.

We voeren bij rampen en crises intensieve behandelingsprogramma’s tegen ondervoeding uit. Daarmee voeden en redden we jonge kinderen, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven. Ook leren we gemeenschappen gezondere voedingsgewoonten voor zuigelingen om verdere ondervoeding te voorkomen.

Medair ondersteunt lokale gezondheidsklinieken door zorgverleners te trainen en belangrijke medicijnen en materialen te leveren. Verder helpen we vrouwen om veilig te bevallen en geven we psychosociale zorg aan overlevenden van seksueel en gendergerelateerd geweld.

Vluchtelingen
en ontheemden

Miljoenen mensen zijn hun huis en levensonderhoud kwijtgeraakt in de enorme vluchtelingencrisis die de wereld treft.

We helpen gevluchte mensen om toegang te krijgen tot wat ze zo hard nodig hebben: onderdak en noodhulpgoederen, veilig drinkwater, sanitatie en medische zorg. Onze eerste prioriteiten zijn overleven en veiligheid.

Geestelijke gezondheid is een belangrijke zorg voor vluchtelingen en ontheemden. Daarom geeft Medair ook psychosociale zorg bij geestelijke problemen en trauma’s. Getroffen families geven we geldhulp, zodat hun waardigheid intact blijft. Zo kunnen ze zelf kiezen hoe ze kunnen voorzien in hun meest acute noden

Innovatie in de hulp

De middelen zijn beperkt en verbeteren van de werkwijzen bespaart tijd en geld, wat meer impact en minder verspilling betekent. Door innovatieve technologieën te gebruiken kan Medair sneller, effectiever en transparanter reageren op een crisis. Dat betekent dat we mensen sneller kunnen bereiken en hen beter kunnen helpen.

We investeren in GIS (geografische informatiesystemen) voor cartografie om onbereikte Syrische vluchtelingen in Libanon op te sporen. We maken gebruik van tablets en smartphones om gegevens te verzamelen van de mensen die we bereiken. Zo krijgen we efficiënter een nauwkeuriger beeld van hun noden. Met behulp van cloudgebaseerde oplossingen en online live dashboards die gekoppeld zijn aan onze beheertools kunnen we relevante informatie uitwisselen. Onze teams over heel de wereld, hoe ver weg ze ook zijn, kunnen zo sneller en efficiënter beschikken over informatie.