SOEDAN

15,8 miljoen

mensen hebben dringend noodhulp nodig

3,71 miljoen

mensen ontheemd in Soedan

2020

Medair gaat terug naar Soedan met noodhulp. We werkten hier ook van 2000 tot 2012.

137.554

Mensen rechtstreeks ondersteund in 2022

2.351

Mensen in 647 veilige stenen ‘tukuls’ ondergebracht

21.367

Mensen extra beschermd tegen overstromingen

Waarom Soedan?

Door een opeenstapeling van onlusten en rampen staan de bestaande infrastructuur en basisvoorzieningen in Soedan zwaar onder druk. Door armoede, onlusten, natuurrampen, economisch zwaar weer, gebrekkige gezondheidszorg, te weinig water en sanitaire voorzieningen kunnen veel mensen niet zelf in hun basisbehoeften voorzien.
Door het oplaaiende conflict in het buurland Ethiopië en aanhoudend geweld in Soedan zijn honderdduizenden mensen uit hun huizen verjaagd. De teams van Medair helpen zowel de gevluchte gezinnen als de bevolking op de plekken waar zij zijn heen gevlucht. We zorgen voor medische zorg en eten. We helpen corona te bestrijden en ondersteunen vaccinatiecampagnes. We bouwen schuilplaatsen en verbeteren de waterafvoer om de risico’s van overstromingen te beperken.

Hoe u kunt helpen

Uw hulp zorgt ervoor dat we zowel de vluchtelingen als de bevolking van Soedan kunnen helpen op afgelegen en moeilijk te bereiken plaatsen in Soedan. Met uw hulp geven we voorlichting over corona, ondersteunen we de medische zorg en zorgen we dat kwetsbare gezinnen medische zorg en eten krijgen. Ons team is ook paraat als er nieuwe noodsituaties ontstaan. Uw bijdrage zorgt ervoor dat Medair de hulpactie kan uitbreiden en meer gezinne in Soedan kan bereiken.

KOM IN ACTIE

voor de mensen uit Soedan

Je kunt levens veranderen.

Landen waar we werken

AFGHANISTAN

DR CONGO

JORDANIË

KENIA

LIBANON

MADAGASKAR

SOMALIË

ZUID-SOEDAN

SOEDAN

SYRIË

OEKRAÏNE

JEMEN