Geen onderdeel van een categorie

Vaccinatie van de volgende generatie

Hoe gaat het met de reguliere vaccinaties voor Libanese kinderen?

Vorig jaar stelden de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF vast dat door de coronapandemie minder* kinderen hun reguliere vaccinaties krijgen. Ze waarschuwden dat dit jaren van vooruitgang op het gebied van ziektepreventie teniet kan doen.

In Libanon werd de reguliere vaccinatiegraad-daling verder gecompliceerd door meerdere samenvallende crises: politieke onrust, een explosie in Beiroet, de pandemie en een economische recessie. Het Libanese Ministerie van Volksgezondheid maakte onlangs bekend dat sinds het begin van de pandemie 47 procent minder kinderen gevaccineerd zijn tegen ziekten zoals polio of mazelen. In samenwerking met UNICEF en haar partner ondersteunt Medair basisgezondheidszorgcentra in het zuiden van Libanon met gratis kindervaccinaties. Farah, onze projectmanager gezondheid in Zahle, vertelt over het project.

Gezondheidsmanager Farah leidt het vaccinatieproject in het zuiden van Libanon.

Hoe ondersteunen Medair en UNICEF de basisgezondheidszorgcentra in dit project?
“We ondersteunen de zorgcentra op twee verschillende manieren die elkaar aanvullen. Ten eerste geven we de vaccinaties helemaal gratis, wat helpt om een bredere deelname te krijgen. Daarnaast houden onze teams bewustwordings- en trainingssessies in de gemeenschappen. Daardoor raken mensen beter doordrongen van het belang van reguliere vaccinaties voor kinderen. Tegelijk vertellen we waar de vaccinaties gegeven worden.”

Hoe hebben jullie geselecteerd welke zorgcentra in Zuid-Libanon ondersteuning krijgen?
“De klinieken zijn gekozen op basis van een onderzoek door het Ministerie van Volksgezondheid en UNICEF. Daarin is gekeken naar waar de hoogste uitval was in het vaccinatieprogramma. Op de plekken waar we nu actief zijn – Tyre, Nabatieh en Saida – was de uitval het grootst.”

Kun je wat vertellen over het werken met de families van de kinderen die niet hun reguliere vaccinaties hebben gekregen?
“We kijken samen met het Ministerie van Volksgezondheid en UNICEF naar welke families de vaccinaties hebben gemist. Dan nemen we contact met die families op en gaan we op huisbezoek. Dat kan in een informeel tentenkamp zijn, een kaal gebouw of bij hen thuis. We gaan dan in gesprek om te horen waarom ze niet aan het vaccinatieprogramma hebben meegedaan. We vertellen waarom vaccinaties belangrijk zijn en wijzen erop dat kinderen deze allemaal zouden moeten krijgen. Ook gaan we naar zwangere vrouwen toe die bijna gaan bevallen. Met deze vrouwen praten we ook over het belang van vaccinaties voor hun baby’s.

Tijdens de bezoeken bij de families en in de gezondheidscentra doen we er alles aan om de overdracht van het coronavirus te voorkomen. We verstrekken persoonlijke beschermingsmiddelen aan de centra en de zorgvrijwilligers, voor hun eigen veiligheid, die van onze collega’s en van de mensen voor wie we werken.”

 Waarom is dit project belangrijk?
“Dit project het heel belangrijk, want tijdens deze pandemie moeten we zorgen dat er veilige, gratis vaccinaties beschikbaar zijn in de zorgcentra. We proberen met vaccinaties uitbraken van vermijdbare ziekten te voorkomen. En we willen graag dat de kinderen een lang en gezond leven zullen krijgen. Daarom is het zo belangrijk dat er meer kinderen gevaccineerd worden.”


* bron: WHO website

Dit vaccinatieproject wordt uitgevoerd in samenwerking met UNICEF en haar partner Al Waleed Philanthropies. De gezondheidsklinieken in de Bekavallei worden ondersteund door Global Affairs Canada in samenwerking met Tearfund Canada. Psychosociale zorgactiviteiten worden gefinancierd door het Madad-fonds van de Europese Unie.