Verhalen

Psychologisch herstel en veerkracht bevorderen

Effectieve psychosociale zorg door Medair

Psychosociale zorgvrijwilligers in Amman Van links naar rechts: (Roula Salem, Oday Sadaqa, Khawlah Yaghmour)

In een situatie met voortdurende bedreigingen en dagelijkse moeiten is niet alleen de lichamelijke gezondheid belangrijk voor mensen, maar gaat het ook om hun algehele welzijn. Er moet ook aandacht zijn voor de zware impact op psychisch, emotioneel en sociaal vlak, met name voor de meest kwetsbare mensen. Psychosociale zorg (PSS) is voor hen van levensbelang, omdat het veerkracht en herstel bevordert in moeilijke tijden.

Medair zorgt in Jordanië voor meer dringende en levensreddende medische zorg voor vluchtelingen en kwetsbare Jordaniërs. Tegelijk ondersteunen we mensen en gezinnen om mentaal sterker te worden. Psychosociaal welzijn is belangrijk. Het PSS-programma van Medair helpt de mensen om veerkracht op te bouwen voor het omgaan met de trauma’s die ze hebben opgelopen.

In Jordanië werkt Medair met zelfhulpgroepen voor volwassenen en groepen voor jongeren en verzorgers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciaal ontwikkelde programma’s gericht op meer sociale verbondenheid, het creëren van een groepsgevoel en het ontwikkelen van copingmechanismen (copingmechanismen zijn manieren waarop je met dingen omgaat). De bijeenkomsten worden geleid door vrijwilligers die getraind zijn in psychosociale zorg aan volwassenen en gezinnen. Deze vrijwilligers kunnen ook doorverwijzen naar andere vormen van hulp.

Psychosociale zorgbijeenkomst in Amman

In Amman en Irbid ontvangt Medair de groepen in veilige ruimtes. Daar kunnen vrouwen en mannen hun trauma’s delen, andere onderwerpen bespreken en aan hun psychosociale welzijn werken. Het programma bestaat uit acht sessies, waarin het gaat over omgaan met stress, omgaan met rouw, verlies en depressie. Verder leren de deelnemers om hun gedachten en gevoelens een plek te geven en hoe ze tegenslagen kunnen verwerken.

Mahmood, deelnemer aan een psychosociale zorgbijeenkomst in Amman

Mahmood heeft meegedaan aan de PSS-sessies van Medair in Amman en vertelt:

“Toen ik ging meedoen aan de sessies van Medair, leek het alsof de dingen op hun plaats vielen. Het lukte me om met mijn verdriet en stress om te gaan. Ik leerde hoe ik mezelf rust en vergeving kon geven. Een van de belangrijkste dingen die ik leerde, was dat het nooit te laat is om tijd voor mezelf te nemen en aan mijn eigen welzijn te werken, zodat ik ook kan blijven geven.”

Medair heeft ook steungroepen voor jongeren en hun ouders of verzorgers opgezet. Daarin komen het welzijn en de gezonde psychologische ontwikkeling van jongeren aan bod. Ook is er aandacht voor betere communicatie en wederzijds begrip tussen jongeren en hun ouders. In totaal zijn er negen bijeenkomsten, zes met de jongeren, twee met de ouders en één gezamenlijke afsluiting. Het doel is om de jongeren te helpen bij hun ontwikkeling (sociaal, emotioneel en omgaan met jezelf), ze meer betrokken te laten zijn bij hun familie en de ouders te ondersteunen bij hun rol als ouders en in de communicatie met hun jongeren.

psychosociale zorgbijeenkomst in Amman

Aya heeft meegedaan aan PSS-bijeenkomsten in Amman en deelt haar ervaring met Medair: “Een vriendin vertelde me over de bijeenkomsten die Medair organiseerde. Ik ging kijken en het was fijn en nuttig. In het programma ging het over verbinding maken met de mensen om je heen. Ook leerde ik meer over mezelf, bijvoorbeeld als we gingen schrijven of tekenen. Ik kan nu beter over mezelf nadenken en heb meer zelfvertrouwen. Ook kan ik nu beter doelen bereiken en snap ik nu meer van mijn leeftijd en persoonlijke groei. Ik had deze sessies nodig en ik denk dat iedereen van mijn leeftijd moet leren om zichzelf beter te begrijpen.”

Suzan, PSS-medewerker

De vluchtelingen hebben, net als veel Jordaniërs, nog steeds veel last van stress. Het PSS-team van Medair zoekt actief naar mensen die nog buiten beeld zijn om ervoor te zorgen dat niemand de psychologische ondersteuning hoeft te missen.

Suzan, PSS-medewerker van Medair vertelt over het werken met volwassenen en jongeren in Jordanië: “Mentaal welzijn is niet iets waar je ook wel zonder kunt. Het is iets dat systematisch en doorlopend aanwezig moet zijn om met uitdagingen in je leven en je werk om te kunnen gaan.”

Mentale gezondheid is een integraal onderdeel van ons welzijn en Medair gaat door met het verlenen van ondersteuning aan de meest kwetsbare mensen in Jordanië.

 

 


De psychosociale zorg van Medair in Jordanië wordt mede gefinancierd door het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Bureau of Population, Refugees, and Migration.

LAATSTE NIEUWS