Verhalen

Cholera: een extra gezondheidsrisico in Syrië

Corona is wereldwijd nog steeds een gevaar voor de gezondheid. In veel landen komt daar op dit moment een misschien wel nog groter risico bij: cholera. Syrië is een van de landen waar cholera zich snel uitbreidt.

Omdat schoon water voor veel gezinnen niet beschikbaar is gebruiken veel mensen in Syrië gebruik van onveilige, besmette waterbronnen. In sommige gebieden gebruiken mensen besmet rivierwater, waardoor de uitbraak van cholera verder toeneemt. Handen wassen en douchen, normale hygiënische gewoonten, hebben niet veel zin bij dit verontreinigde water.

Tijdens de crisis in Syrië zijn de waterleidingen en de riolering zwaar beschadigd geraakt. Het rioolwater komt terecht in de waterleidingen voor de huizen, en dat levert een groot gezondheidsrisico op. Op veel plaatsen overstroomt het riool ook. Kwetsbare gezinnen lopen gevaar en ziekten zoals cholera verspreiden zich snel.

Volgens het in 2022 gepubliceerde Humanitarian Needs Overview hebben meer dan 13 miljoen mensen water, hygiëne en sanitaire voorzieningen nodig.

Medair zorgt voor water, hygiëne en sanitaire voorzieningen door waterleidingen en riolering te repareren, op te bouwen en van nieuwe installaties te voorzien. Ook houdt Medair zich bezig met voorlichting over goede hygiëne, met name tijdens de coronapandemie en uitbraken van ziekten zoals cholera. Vrijwilligers gaan bij de gezinnen op bezoek en laten zien met welke hygiënische gewoonten mensen de verspreiding van ziekten kunnen tegengaan. Ook verzorgt Medair trainingen in gezondheidscentra.

Nu er een uitbraak is van cholera, zorgt Medair voor extra medische zaken voor de klinieken. Zo leveren we  persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), waaronder handschoenen en gezichtsmaskers. Medair gaat door met acties om de verspreiding van de ziekte in te dammen.

Hasan wijst naar het begin van het rioolproject in Harabesh

Medair heeft een rioolsysteem in Harabesh, Deir-ez-Zor gerepareerd. In dit gebied wonen terug gekeerde vluchtelingen. De riolering is in de tussentijd niet onderhouden en op verschillende plaatsen beschadigd. Hasan woont met zijn familie al zo’n 40 jaar in deze wijk Harabesh. Hij is een van de mensen die niet gevlucht is.

“Aan deze straat is niks gedaan sinds de jaren 80. Daar waren allerlei redenen voor. Maar er op het laatst kwam vies rioolwater de huizen binnen. Het stroomde ook over straat en kwam zelfs in andere buurten terecht”, vertelt Hasan. “In deze buurt wonen ongeveer 400 gezinnen. Vooral tijdens de belegering van Deir-ez-Zor was de toestand heel slecht. Toen veroorzaakte het rioolwater overal ziekte. Maar we hadden toen bijna niks te eten, dus hielden we ons niet bezig met medicijnen of een oplossing voor het riool”, gaat Hasan verder.

Hasan is de ‘Mukhtar’ van Harabesh. Dat is degene die verantwoordelijk is voor de buurt en de gezinnen die er wonen. Hij is erg te spreken over het werk van Medair voor de riolering in zijn wijk. “Voordat ik Mukhtar werd, heb ik als loodgieter gewerkt. Ik heb dus genoeg ervaring om jullie te kunnen zeggen dat dit de eerste keer dat ik een project zo grondig uitgevoerd zag worden. Het tempo zat er goed in en tegelijk was er aandacht voor details en afwerking. Dit project heeft een enorme impact op het leven hier”, zegt Hasan.

Ingenieur Mohammad is een van de technici die het WASH-project in Harabesh begeleidde

Ingenieur Mohammad is een van onze technici voor het rioleringsproject in Deir-ez-Zor. Hij vertelt over zijn werk: “De vervanging van de riolering in Deir-ez-Zor was een hele klus en bleek heel hard nodig. Eerst zou het een halve straatlengte zijn, maar toen we eraan begonnen en zagen hoe slecht de rest eraan toe was, hebben we besloten om de hele straat aan te pakken. We keken ook aftakkingen van de hoofdleiding die naar de huizen toeliepen. Wat we daar zagen, was verschrikkelijk. Op vrijwel alle plekken overstroomde het riool. Onder de huizen stond rioolwater. Die huizen liepen dus al die tijd gevaar om in te storten, met bewoners en al.”

Een van de reparaties aan de riolering in Deir-ez-Zor

De gezondheids- en WASH-teams van Medair bieden in negen regio’s gezamenlijk gezondheids- en hygiënehulp aan kwetsbare gezinnen.


Het werk van Medair in Syrië wordt mogelijk gemaakt door het DG Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO), het Zwitserse Bureau voor Ontwikkeling en Samenwerking (SDC), Swiss Solidarity, SlovakAid en gulle giften van particuliere donateurs zoals u. 

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in deze publicatie vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.

LAATSTE NIEUWS

A Syrian family photographs together.
De veiligheid van mijn kinderen was het allerbelangrijkste tijdens de aardbeving in Syrië

De veiligheid van mijn kinderen was het allerbelangrijkste tijdens de aardbeving in Syrië

“We hielden elkaar vast in de nacht om warm te blijven en we baden dat we het zouden overleven. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik was bang, maar mijn kinderen waren mijn houvast”, zegt de 43-jarige Mounfed. Ze woonde in Al Fardous, Syrië, vlakbij de opvanglocatie....