Zuid-Libanon in crisis

De escalatie van geweld het Midden-Oosten laat bijna niemand onberoerd. Duizenden mensen hebben dringend medicijnen, eten en water nodig.

 

[A _i=”1″ _address=”1.1″ /]

De Verenigde Naties hebben ons team in Libanon gevraagd zich voor te bereiden op een grote hulpactie in het zuiden van Libanon. We verwachten daar namelijk veel meer vluchtelingen. Medair werkt al vele jaren in Libanon en kent de lokale situatie. We hebben veel ervaring met het snel in actie komen voor mensen die getroffen zijn door geweld of rampen.

Verwachting: tienduizenden extra vluchtelingen

In Libanon ontvluchten al vele duizenden mensen het geweld in het uiterste zuiden van het land. De verwachting is dat deze aantallen snel zullen toenemen. Medair bereidt zich daar nu op voor. Daar hebben we uw hulp bij nodig. 

Hoe bereiden we ons voor?

  • We zorgen voor extra voorraden: in de Bekaa-vallei (waar veel vluchtelingen verblijven en waar we nog veel meer mensen verwachten) zorgen we voor extra tenten, matrassen, dekens, kookgerei, medicijnen en andere hulpgoederen.
  • We verspreiden deze materialen aan de vluchtelingen die zich nu al melden, en bereiden ons voor op een nog veel grotere toeloop.
  • Huisvesting: we bereiden nieuwe onderkomens voor.
  • Voorbereiding medische hulp: we voorzien veel mensen met medische problemen, waarbij ondervoeding bij kinderen en zwangere vrouwen heel waarschijnlijk is. We bereiden onze medewerkers hierop voor en zorgen voor voldoende hulpmaterialen.

Hoe kunt u helpen?

We vinden het moeilijk te verteren dat er gebieden zijn waar we nu (nog) niet naar toe kunnen met onze teams en waar nu al heel erg veel mensen in nood zijn. We zijn echter in de regio aanwezig en willen niets liever dan deze mensen opvangen en helpen. Maar zonder uw hulp kunnen wij niets doen. Daarom doen we nu een beroep op u! Helpt u mee? Uw gift is heel hartelijk welkom!