A context of crisis

De Verenigde Naties hebben ons team in Libanon gevraagd zich voor te bereiden op een grote hulpactie in het zuiden van Libanon. We verwachten daar namelijk veel meer vluchtelingen. Medair werkt al vele jaren in Libanon en kent de lokale situatie. We hebben veel ervaring met het snel in actie komen voor mensen die getroffen zijn door geweld of rampen.

Verwachting: tienduizenden extra vluchtelingen

In Libanon ontvluchten al vele duizenden mensen het geweld in het uiterste zuiden van het land. De verwachting is dat deze aantallen snel zullen toenemen. Medair bereidt zich daar nu op voor. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Hoe bereiden we ons voor?

  • We zorgen voor extra voorraden: in de Bekaa-vallei (waar veel vluchtelingen verblijven en waar we nog veel meer mensen verwachten) zorgen we voor extra tenten, matrassen, dekens, kookgerei, medicijnen en andere hulpgoederen.
  • We verspreiden deze materialen aan de vluchtelingen die zich nu al melden, en bereiden ons voor op een nog veel grotere toeloop.
  • Huisvesting: we bereiden nieuwe onderkomens voor.
  • Voorbereiding medische hulp: we voorzien veel mensen met medische problemen, waarbij ondervoeding bij kinderen en zwangere vrouwen heel waarschijnlijk is. We bereiden onze medewerkers hierop voor en zorgen voor voldoende hulpmaterialen.

Hoe kunt u helpen?

We vinden het moeilijk te verteren dat er gebieden zijn waar we nu (nog) niet naar toe kunnen met onze teams en waar nu al heel erg veel mensen in nood zijn. We zijn echter in de regio aanwezig en willen niets liever dan deze mensen opvangen en helpen. Maar zonder uw hulp kunnen wij niets doen. Daarom doen we nu een beroep op u! Helpt u mee? Uw gift is heel hartelijk welkom!

Je steun is nu nodig! Je kunt de mensen helpen deze crisis te overleven.

GEEF VANDAAG

Er zijn zoveel manieren om een wezenlijk verschil te maken voor mensen die getroffen zijn door rampen en geweld. Hoe je ook helpt, jouw betrokkenheid steunt de msenen die dat het hartdate nodig hebben! Leef mee, geef hoop en steun.

Veelgestelde vragen

Vind antwoorden op vragen over de missie en het werk van Medair, en hoe je daarbij kunt helpen.
Waar werkt Medair?

Ons hoofdkwartier is in Zwitserland. Hier zijn we ook ook opgericht in 1989. We hebben twee ondersteunende kantoren in Kenia en Libanon en zes landenkantoren in Frankrijk, Duitsland, Zuid-Korea, Nederland, het Verenigd Koningkrijk en de Verenigde Staten.Op dit moment geeft Medair noodhulp in 13 landen. Sinds 1989 heeft Medair in 45 landen gewerkt.

Hoe kan ik betrokken worden bij het werk van Medair?

Zonder uw hulp kunnen wij niets doen. U kunt ons helpen met uw tijd, geld, gebed of andere vormen van steun. Als u wilt lezen hoe u vrijwililger kunt worden, een donatie kunt doen of op andere manieren ons wilt steunen, kijk dan op de pagina: Doe mee

Wat voor soort projecten voert Medair uit in de verschillende landen?

De focus van Medair ligt bij rampen en geweld altijd op wat op dat moment het meest nodig is. Vaak gaat het dan om medische zorg, eten, schoon water, sanitair en onderdak. We geven ook vaak financiële steun voor eerste levensbehoeften. Daarmee kunnen mensen zelf bepalen wat ze het hardste nodig hebben en het helpt bovendien de lokale economie het beste. Omdat mensen bij rampen en geweld vaak getraumatiseerd zijn, geven we ook mentale en psychologische hulp.

Heeft Medair ook lange-termijn ontwikkelingsprojecten?

Onze opdracht is om noodhulp te geven bij rampen, epidemieën en geweld. Maar het is ook heel belangrijk dat bevolkingsgroepen beter bestand zijn tegen nieuwe rampen en bedreigingen. Daarom trainen we altijd lokale mensen en huren we ze in om lokaal te zorgen dat er mensen zijn die in noodsituaties kunnen helpen.

Een voorbeeld: in plaatsen die gevoelig zijn voor klimaatrampen - in Madagaskar is dat het geval - hebben we een waarschuwingssysteem ontworpen die mensen tijdig waarschuwt voor cyclonen. We hebben mensen getraind die de watervoorziening onderhouden, zodat er altijd schoon water beschikbaar is.

Hoe transparant is Medair over het werk en hoe legt Medair verantwoording af?

We zijn open over onze financiën en geven de giften zo verstandig mogelijk uit. 90.5% van onze giften wereldwijd besteden we direct aan noodhulp. 9.5% van de inkomsten gebruiken we voor de organisatie en voor fondsenwerving. We zijn gecertificeerd voor de Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS). Dat betekent dat wij voldoen aan de internationale afspraken over verantwoording en kwaliteit. Verder vinden we onze gedragscodes heel erg belangrijk en hebben we strikte afspraken over bescherming van kwetsbare mensen en groepen.