Verhalen

Zonnepanelen: een zegen!

De gezondheidszorg in Libanon staat op omvallen, terwijl de vraag naar zorg sterk toeneemt. De bevolking van Libanon is verarmd door een van de zwaarste economische crises ter wereld en de gezondheidszorg staat op instorten. Ziekenhuizen, gezondheidscentra en andere zorgvoorzieningen hebben dagelijks last van urenlange stroomstoringen. Het landelijke stroomnet valt regelmatig uit en er is niet genoeg diesel voor de noodgeneratoren. Daardoor ondervinden de klinieken veel problemen bij het bieden van medische zorg.

Medair ondersteunt samen met Ministerie van Sociale Zaken twee klinieken in de Bekavallei, waar basisgezondheidszorg gegeven wordt aan Syrische vluchtelingen en kwetsbare Libanezen. Medair ondersteunt de centra door een bijdrage te geven voor het salaris van de medewerkers, met de aanschaf van medicijnen en het vergoeden van consulten en laboratoriumtests. Deze klinieken zijn uitgekozen omdat ze de enige zorgvoorzieningen zijn in hun omgeving. De twee klinieken zijn goed bereikbaar en bedienen mensen uit meerdere dorpen en informele kampen. Er worden verschillende typen consulten gegeven.

Medair biedt als ondertekenaar van het Klimaathandvest innovatieve en duurzame hulp aan vluchtelingen en inwoners. In Libanon heeft Medair zonnepanelen geïnstalleerd voor de twee klinieken. We leveren duurzame energie op plekken waar vluchtelingen en ook de bevolking van Libanon terecht kunnen, en daar profiteren duizenden mensen van. Zonne-energie is emissievrij: na installatie worden er geen broeikasgassen uitgestoten en is er direct hernieuwbare energie beschikbaar. Zonnepanelen installeren is een zeer duurzame manier om de klinieken draaiende te houden, minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en minder belastend te zijn voor het milieu.

Abdul Dennaoui https://medair.resourcespace.com/?r=161055&k=432165214e ©Medair/Abdul Dennaoui Caption: Solar panel cells installed on the rooftop of the Marj Social Development Centre in the Bekaa Valley on the 8th of June 2022. Solar panels have been provided by Medair to both Social Development Centres (SDCs) Marj and Talia, under an institutional donor.   Name: Solar Panels Marj Health Facility Alt-text: Solar panels

Zonnepanelen op het dak van de kliniek in Marj in de Bekavallei, 8 juni 2022. Medair heeft met steun van een institutionele donateur zonnepanelen geïnstalleerd op twee klinieken in Marj en Talia. ©Medair/Abdul Dennaoui

“Voordat we zonnepanelen hadden, planden we de consulten en andere afspraken zoals echo’s zo veel mogelijk rondom de beschikbaarheid van elektriciteit. Dat betekende in de praktijk dat er maar weinig tijd was om mensen te helpen.  Soms maakten we afspraken met mensen, maar tegen de tijd dat ze kwamen viel de elektriciteit uit en ging het consult niet door. Je kon er niet van op aan. De gangen in het gebouw waren altijd donker, omdat er geen direct daglicht naar binnen komt. Dat was niet bevorderlijk voor de stemming van de medewerkers en de mensen die zorg nodig hebben. Eigenlijk konden we geen afspraken maken met de mensen, omdat je nooit weet wanneer er elektriciteit is. Het landelijke elektriciteitsnet levert maar vier uur per dag stroom. Er zijn dagen dat  we ’s morgens vier uur lang geen stroom hebben, dan weer even wel  en in de middag en avond nog eens vier uur niks,” vertelt Nasrat, onderhoudstechnicus in één van de klinieken in Marj.

Nasrat werkt sinds enkele jaren bij het door Medair ondersteunde gezondheidscentrum en merkt het enorme verschil sinds de zonnepanelen er zijn. “Ik wil iedereen bedanken die betrokken is bij de installatie van de zonnepanelen op onze kliniek in Marj. Het is een enorme zegen dat we elektriciteit hebben. Voor de medewerkers betekent dit een terugkeer naar normaal. Zoiets simpels als verlichting op de werkplek zorgt voor een positieve werksfeer. Bovendien werkt de verlichting op schone elektriciteit. Het is een duurzame oplossing en goed voor de toekomst”, zegt Nasrat.

Medair zet zich in voor het Klimaathandvest om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Dat doen we door duurzame, hernieuwbare energie te gebruiken. Ook doen we iets aan de gevolgen van klimaatverandering door mensen te helpen bij de herbouw van hun huis en door huizen te bouwen die bestand zijn tegen overstromingen en stormen.

Klimaatverandering speelt een steeds grotere rol bij noodsituaties voor kwetsbare gemeenschappen.  De gevolgen van klimaatverandering bedreigen het bestaan en het kunnen overleven van mensen. De snelheid waarmee het klimaat verandert, is groter dan wetenschappers verwachtten. Duurzame energie-oplossingen worden steeds belangrijker voor het beperken van de effecten van klimaatverandering.

Solar panels

Zonnepanelen op het dak van het Centrum voor Sociale Ontwikkeling in Marj in de Bekavallei, 8 juni 2022. Medair heeft met steun van een institutionele donateur zonnepanelen geïnstalleerd op twee Centra voor Sociale Ontwikkeling in Marj en Talia.


Het werk van Medair in de Bekavallei in Libanon wordt gefinancierd door het Zwitserse Bureau voor Ontwikkeling en Samenwerking, (SDC) van het Federale Ministerie van Buitenlandse Zaken en door Chaîne du Bonheur (Swiss Solidarity).

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in deze publicatie vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.

LAATSTE NIEUWS