Geen onderdeel van een categorie | Verhalen

Vijf dingen u moet weten over de hongercrisis

Meer dan alleen een hongerig gevoel. Kinderen worden het zwaarst getroffen door honger, want hun jonge lichamen zijn nog in ontwikkeling en ze zijn kwetsbaarder voor ziekten zoals diarree en mazelen.

1. Honger treft kinderen extra zwaar

Kinderen worden het zwaarst getroffen door honger, want hun jonge lichamen zijn nog in ontwikkeling en ze zijn kwetsbaarder voor ziekten zoals diarree en mazelen. Tijdens een crisis lopen kinderen een hoger risico om onvoldoende voedingsstoffen binnen te krijgen, bijvoorbeeld door problemen met borstvoeding of doordat ze eten krijgen dat niet past bij hun leeftijd. Ook zwangere vrouwen, ouderen en mensen met handicaps lopen een groter risico.

Ondervoeding belemmert niet alleen het lichamelijke welzijn. Een ondervoed kind kan minder goed leren en groeit minder, waardoor het niet aan de dagelijkse activiteiten kan meedoen die het voor zijn ontwikkeling nodig heeft. Gelukkig kunnen kinderen met de juiste behandeling herstellen van ondervoeding en weer gewoon kind zijn. 

Bekijk het verhaal van Angar en ontdek welke verandering er mogelijk is.

2. Conflict en honger gaan vaak samen

Meer dan de helft van de top tien landen met de zwaarste voedselcrisis heeft of had te maken met conflict. Door conflict wordt de voedselproductie verstoord, worden families van hun landbouwgrond weggejaagd en stijgen de voedselprijzen tot onbetaalbare niveaus. Bijna 80 procent van alle ondervoede kinderen op de wereld leeft in landen met conflict.

Medair werkt in zes van de tien landen die het zwaarst getroffen zijn door voedselonzekerheid. In al deze zes landen is of was er sprake van conflict.

Source: FSIN, GRFC 2020, Oxfam 2020

3. Het probleem is meer dan alleen te weinig voedsel

Onveilig drinkwater is een vaak onderschatte aanjager van honger.

 

Door verontreinigd drinkwater en gebrekkige sanitaire voorzieningen zoals handenwasstations of latrines kunnen ziekten zoals diarree zich razendsnel verspreiden. Die ziekten zorgen ervoor dat het lichaam moeite heeft om voedingsstoffen op te nemen. Zonder behandeling kan dat leiden tot ernstige ondervoeding.

Te weinig of niet goed toegankelijke gezondheidszorg speelt ook een rol bij ernstige ondervoeding. Zonder gezondheidszorg voor behandelbare ziekten zoals longontsteking, malaria en diarree kunnen kwetsbare mensen – vooral kinderen – snel ernstig ondervoed raken.

Een andere vaak onbekende factor bij ondervoeding is te weinig variatie in dieet, doordat er te weinig soorten voedsel verkrijgbaar zijn. Een dieet van voornamelijk aardappels en brood, zoals vaak voorkomt in afgelegen streken van Afghanistan, kan ook leiden tot ondervoeding. Zo’n dieet biedt niet alle voedingsstoffen die nodig zijn om gezond te blijven.

Te weinig of niet goed toegankelijke gezondheidszorg speelt ook een rol bij ernstige ondervoeding. Zonder gezondheidszorg voor behandelbare ziekten zoals longontsteking, malaria en diarree – met name bij kinderen – kunnen kwetsbare mensen snel ernstig ondervoed raken.

Een andere vaak onbekende factor bij ondervoeding is te weinig variatie in dieet, doordat er te weinig soorten voedsel verkrijgbaar zijn. Een dieet van voornamelijk aardappels en brood, zoals vaak voorkomt in afgelegen streken van Afghanistan, kan ook leiden tot ondervoeding. Zo’n dieet biedt niet alle voedingsstoffen die nodig zijn om gezond te blijven.

 

4. De coronapandemie maakt alles erger

Door de economische effecten van de pandemie vallen – na tientallen jaren van vooruitgang – miljoenen kwetsbare mensen terug in armoede.

Waarschijnlijk zal de situatie nog verder achteruitgaan voordat er verbetering komt.

Door de lockdown hebben veel mensen die afhankelijk zijn van dagwerk minder inkomen. Door werkloosheid kunnen familieleden in het buitenland minder geld naar huis overmaken. Markten en leveringsketens zijn verstoord, waardoor de voedselonzekerheid in sommige gemeenschappen is toegenomen. De voedselprijzen zijn gestegen terwijl de gezinnen minder geld te besteden hebben.

De pandemie heeft een enorm effect op de honger. Volgens het Wereldvoedselprogramma is het aantal mensen dat gevaar loopt om van de honger te sterven in één jaar verdubbeld tot 270 miljoen.

 

5. Er is een oplossing

Wij kunnen als hulporganisatie niet alle factoren uitschakelen die een rol spelen bij honger. Maar we kunnen wel direct ondervoeding behandelen en vervolgens voorkomen door de oorzaken van honger te bestrijden. Dat doen we al meer dan 30 jaar. We richten ons op de moeilijkst bereikbare plaatsen waar de meest kwetsbare mensen vaak vergeten worden.

In onze programma’s betekent dat:

Ondervoeding behandelen

We behandelen ernstig ondervoede vrouwen en kinderen in onze klinieken over heel de wereld. We zetten zorggroepen op in kwetsbare gemeenschappen, waar ouders leren hoe ze hun kinderen gezond kunnen voeden. Ook drukken we hen op het hart dat ze hun kinderen bij de eerste ziekteverschijnselen naar de kliniek brengen.

Ondervoeding voorkomen

We zorgen voor veilig drinkwater in de gemeenschappen, we installeren handenwasstations en geven hygiënetraining om de verspreiding van ziekten en daarmee ondervoeding te voorkomen.

Voedselzekerheid verbeteren

  • We leren gemeenschappen in landen zoals Afghanistan om hun eigen groenten te verbouwen, zodat hun kinderen voedingsstoffen binnenkrijgen om sterk en gezond op te groeien.

Meer dan ooit realiseren we ons allemaal hoezeer we met elkaar verbonden zijn, over heel de wereld. Dat betekent dus ook dat er veel mogelijkheden zijn om hulp te bieden. We kunnen dus allemaal een verschil maken, waar we ook zijn.

Lees meer over de wereldwijde hongercrisis of kom direct in actie en red een leven door vandaag een gift te geven.

Hebt u vijf minuten? Doe deze korte quiz en test uw kennis over de wereldwijde hongercrisis.