Verhalen

Veiligheidscursus met brandblussers zorgt voor een grotere bewustwording onder Syrische vluchtelingen

Dit project helpt branden te voorkomen middels brandpreventie en snel in te grijpen mocht er toch brand ontstaan.

“Onze familie is zeer dankbaar omdat we nu een brandblusser in onze gemeenschap hebben. De kennis die we tijdens de sessie ontvingen, is enorm waardevol en praktisch voor ons”, zegt de 34-jarige Khadija.

De Bekavallei herbergt een grote populatie Syrische vluchtelingen die destijds hun Syrische huizen ontvluchten om te ontsnappen aan het conflict. De vallei is tijdens het zomerseizoen gevoelig voor branden omdat de meeste onderkomens zijn gemaakt van multiplex en plastic platen in een overbevolkte omgeving. Dat vormt een bedreiging voor de veiligheid en het welzijn van deze gemeenschappen die in overbevolkte tentengroepen wonen. De distributie van brandblussers en de training over brandveiligheid en preventiemaatregelen helpen leden van de gemeenschap. Het helpt om het risico op brand te beperken en de bewoners in de nederzettingen te beschermen.

Nader, de distributieassistent van Medair, houdt op 13 juni 2023 een korte brandbewustzijnssessie over het gebruik van brandblussers in een tentenkamp in Bar Elias, de Bekavallei. ©Medair/Abdul Dennaoui

Tijdens een distributiebezoek aan de informele nederzettingen met mijn collega Nader, de distributiefunctionaris van Medair in de Bekavallei, leerde ik ongelooflijk waardevolle informatie over het gebruik van brandblussers en brandpreventiemaatregelen. Brandbewustzijnsprogramma’s spelen een cruciale rol bij de voorlichting aan gemeenschapsleden over brandpreventiemaatregelen en bij het bevorderen van een veiligheidsbewuste mentaliteit onder de bevolking. Dit maakt deel uit van een project gefinancierd door het Lebanon Humanitarian Fund (LHF).

Eenmaal aangekomen bij de informele nederzetting, voorafgaand aan de distributie van brandblussers, vraagt Nader aan de  gemeenschapsleiders dat de cursisten en ‘keypersons’ zich verzamelen om deel te nemen aan de sessie over de informele nederzetting. Terwijl de leden zich verzamelen, stelt Nader zichzelf en Medair voor voordat hij aan de sessie begint. De instructies gaan over het gebruik van een brandblusser, inclusief een handleiding over hoe de slang losgemaakt wordt en waar je moet drukken en waar je moet richten en waarom. Nader laat mensen ook de drukmeter zien zodat ze weten hoe de de brandblusser blijft functioneren. Deze presentiecursus helpt de gemeenschap om kleine branden te voorkomen, om snel te bestrijden en om potentiële rampen te voorkomen, of beheersen voordat deze escaleren.

Nader vertelt over de ring die verwijderd moet worden voordat gebruikers de brandblusser kunnen gebruiken. ©Medair/Abdul Dennaoui

De ‘hoe-te-handelen’-sessie wordt gevolgd door een korte sessie over brandbewustzijn, risico’s en preventie. Deze initiatieven stellen leden van de gemeenschap in staat proactieve maatregelen te nemen om brandgevaar tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door kinderen uit de buurt van ontstekingsbronnen te houden en rekening te houden met kookpraktijken in de buurt van brandbare materialen. Door hen uit te rusten met deze kennis wordt de kans op accidentele branden aanzienlijk verminderd, waardoor levens worden beschermd en hun huizen en bezittingen worden beschermd.

Khadija, een 34-jarig lid van de Syrische gemeenschap en een aanspreekpunt voor de beveiliging van de brandblusser in een van de aandelen van de informele nederzettingen: “Vandaag hebben we deelgenomen aan een trainingssessie gericht op het gebruik van brandblussers en brandbewustzijn. Onze familie is zeer dankbaar dat we nu in onze gemeenschap over een brandblusser beschikken. De kennis die we tijdens de sessie hebben opgedaan, is voor ons enorm waardevol en praktisch. Persoonlijk ben ik nog nooit een situatie tegengekomen waarin ik een brandblusser moest gebruiken, en ik hoop oprecht dat dit ook nooit zal gebeuren. Niettemin is het van vitaal belang dat onze gemeenschap is uitgerust met de kennis hoe deze te bedienen in geval van brand. Ik voel mij aanzienlijk veiliger. Met deze vaardigheden heb ik een groter gevoel van vrede, omdat ik weet dat ik mijn gezin kan beschermen als er, God verhoede, brand uitbreekt.”

Bovendien zal Nader aan het einde van de sessie, ter herinnering aan de brandveiligheidsmaatregelen, met de focuspunten een video delen die Medair heeft gemaakt over brandbewustzijn en brandpreventiemaatregelen. Deze video, die via WhatsApp met de communityleden wordt gedeeld, herinnert ons aan brandbeperkende maatregelen en het gebruik van de brandblusser.

Nader, de distributieassistent van Medair, benadrukte tijdens de korte brandbewustzijnssessie voor de leden van de gemeenschap waar de clip zich bevindt die moet worden verwijderd zodat gebruikers de brandblusser kunnen gebruiken in Bar Elias, de Bekavallei op 13 juni 2023.  ©Medair/Abdul Dennaoui


Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in deze publicatie vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.

LAATSTE NIEUWS