Verhalen

Somalië: Als dakloos zijn normaal geworden is

Halima* herinnert zich nog goed hoe ze met haar gezin hun dorp moest verlaten.

“Ik ben in 2017 gevlucht voor de onlusten”, vertelt ze. “We zijn alles kwijtgeraakt.”

Net als veel dorpen in Somalië is ook het dorp van Halima getroffen door onlusten, armoede en dakloosheid. Daardoor is de nood in het land al zeer hoog. Maar een ongekende droogte maakt alles nog erger. Het vee en de gewassen gaan dood en bronnen van schoon drinkwater vallen droog. Alleen al tussen januari en februari is het aantal mensen in nood met meer dan een miljoen gestegen.

De impact is het grootst voor mensen zoals Halima en haar gezin.

“Voordat het conflict begon, kon ik mijn gezin onderhouden en had ik vee. Door de onlusten ben ik ontzettend arm geworden”, zegt ze. “Ik had nooit gedacht dat ik eten zou moeten lenen voor mijn kinderen.”

Onder zulke omstandigheden kunnen mensen mentale klachten en psychologische problemen ontwikkelen. In Somalië komt dit vaker voor dan in andere conflictgebieden. Maar mentale gezondheidszorg is er bijna niet in Somalië, terwijl één op de drie mensen mentale klachten heeft.

Samen met Tearfund geven we psychosociale zorg aan families in Somalië die slachtoffer zijn van het conflict. We doen dit op een manier die door de bevolking ook wordt gedragen. Onze teams organiseren bijeenkomsten in de dorpen, waarbij wordt gewerkt aan bewustwording en ondersteuning. Bovendien zijn al onze teams en vrijwilligers getraind in communicatie en het verlenen van psychosociale basiszorg.

Halima heeft aan enkele sessies met medewerkers van Medair meegedaan. Ze heeft er geleerd hoe ze beter kan omgaan met stress. Dat helpt haar om staande te blijven in de moeiten die zij en anderen in haar omgeving doormaken. Ze heeft ook geleerd dat het kan helpen om met vriendinnen of buren te praten over wat hen overkomt.

“We hebben veel verdrietige dingen meegemaakt in het leven en als we daar niet over praten, dan blijft dat allemaal in ons hart. Daar krijg je stress en mentale problemen van”, zegt ze.

Voor Halima en haar gezin is niets zeker. Maar ze is dankbaar voor de ondersteuning die ze heeft gekregen van Medair en de lokale vrijwilligers.

“Ons leven wordt er niet weer normaal door, maar zo kunnen we omgaan met de situatie waarin we zitten.”


*Namen zijn veranderd

Het werk van Medair in Somalië wordt gefinancierd door instellingen en particuliere donateurs.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.

LAATSTE NIEUWS