Verhalen

Rampen voorkomen door risico’s in kaart te brengen

In samenwerking met de lokale gemeenschappen beperken we de impact van natuurrampen in Madagaskar

In 2021 kwam Madagaskar wereldwijd in het nieuws vanwege de ergste droogte in 40 jaar. Daardoor ontstond een vreselijke hongercrisis in de zuidelijke regio Grand Sud. In het noorden van het eiland hebben de inwoners heel andere problemen: steeds weer razen tropische stormen over de dorpen. Huizen en inkomstenbronnen worden vernield, waterbronnen worden verontreinigd en soms vallen er zelfs dodelijke slachtoffers.

In de regio Menabe aan de westkust is het gevaar van de stormen ook heel groot. Veel dorpen liggen aan rivieren of aan de kust en er is weinig begroeiing. Daardoor lopen ze kans om snel te overstromen wanneer het zwaar gaat stormen en regenen. Ook de stijgende zeespiegel brengt gevaren met zich mee. Medair heeft een waarschuwingssysteem ontwikkeld om natuurrampen te zien aankomen. Dit systeem hebben we in 2020 in dit gebied in 184 dorpen ingezet, om de mensen beter te beschermen tegen natuurrampen.

In de dorpen trainen we mensen in het kennen en herkennen van (naderende) natuurrampen en de risico’s die hun dorpen bedreigen. Het kennen van de risico’s is een eerste stap. Vervolgens helpen we hen om die risico’s te beperken. We gebruiken daarvoor kennis en innovatie. In Menabe hebben we in elk dorp met een comité workshops gehouden om risico’s in kaart te brengen.

Tijdens zo’n workshop kijken de deelnemers naar hun eigen dorp met als doel om mogelijke risico’s op te sporen. Ze tekenen bijvoorbeeld een kaart van hun dorp op een groot papier en wijzen dan de gebieden aan waar overstromingen of aardverschuivingen kunnen plaatsvinden. Ook tekenen ze hoe het water het dorp binnenstroomt en hoe het wegloopt. Ook markeren ze eventuele vluchtplaatsen waar mensen naartoe kunnen als het water gaat stijgen. Alle kaarten en strategieën worden met ondersteuning van onze trainers uitgewerkt. De trainers geven ook technische adviezen bij het identificeren en beperken van terugkerende risico’s. Aan het einde van elke workshop worden de getekende kaarten gedigitaliseerd en voor elk dorp afgedrukt. Soms wordt er een 3D-kaart van het dorp gemaakt. Zo krijgen alle inwoners een duidelijk overzicht van hun omgeving en de risico’s die er zijn. Ook blijft de verzamelde kennis voor langere tijd voor iedereen beschikbaar.

Albert nam deel aan meerdere trainingen van Medair, en aan de workshop om risico’s in kaart te brengen. Hij is één van de leden van het risico-comité van zijn dorp. “Ik ben blij met de samenwerking met Medair”, zegt hij. “De kaart met alle gevaren is heel handig voor de mensen. Ik leg aan iedereen die de kaart bekijkt graag uit hoe dat ons helpt om overstromingen te voorkomen.”

 A man stands proudly in the centre of his village in Madagascar

Albert is lid van de commissie voor risicobeperking van rampen in zijn dorp in de regio Menabe. ©Medair/Cédric Randrianjatovonala

Het nut van dit project is recent onderstreept door het Nationale Bureau voor Rampenmanagement van Madagaskar (BNGRC). “Het belangrijkste doel van dit project is om de bevolking te leren hoe ze kunnen omgaan met natuurlijke risico’s”, zegt Mamisoa Andriamahefa, vertegenwoordiger van het BNGRC in Menabe. “We willen Medair en de donateurs bedanken voor hun inzet bij de bewustwording rondom rampenrisico’s.”

A man stands in front of a poster of a map, one arm motioning above his head, the other pointing at something on the poster

Een leider van een dorp vertelt over de risicokaart die digitaal gekopieerd en afgedrukt is. © Medair / Cédric Randrianjatovonala

A man stands beside a 3D map depicting slopes and floodplains, arms wide as he explains the map

© Medair / Cédric Randrianjatovonala

We werken direct samen met de dorpen die blootstaan aan natuurrampen in Madagaskar. Zo zorgen we ervoor dat de mensen die het meest getroffen worden door overstromingen en tropische stormen weten wat ze kunnen doen om hun dorp te beschermen en mogelijke risico’s te beperken.

Op de lange termijn helpt dit om levens te redden.


Het vroegtijdig waarschuwingssysteem van Medair in Madagaskar is bedoeld om de impact van natuurrampen zoals cyclonen en overstromingen te beperken. Het wordt mede gefinancierd door de Europese Unie.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.

LAATSTE NIEUWS