Verhalen

Onveranderde wens om de meest kwetsbaren te bereiken

Vanwege de stijgende kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen en de kosten voor het instandhouden van een aanvoerketen, komen we meer dan 1,6 miljoen dollar tekort. In al onze landenprogramma’s ligt de prioriteit bij het tegengaan van de verspreiding van COVID-19 en het bieden van levensreddende hulp aan mensen die bijzonder kwetsbaar zijn. In de maand april hebben we meer dan 200.000 mensen bereikt met voorlichting over de preventie van COVID-19 en hygiënematerialen verstrekt aan 36.000 mensen.

Wat is er nodig om middenin een pandemie de basiszorg in stand te houden? Die vraag houdt de hele wereld nu bezig en dus ook het Medair-team in Afghanistan. In grote steden en in kleine bazaars zijn alle winkels dicht en gelden er uitgaansverboden. De wegen zijn vrijwel verlaten, religieuze bijeenkomsten zijn beperkt en scholen zijn gesloten.

Ondervoede vrouwen en kinderen behandelen is een basiszorg en Medair behoort die te blijven verlenen. De visie van Medair is om de meest afgelegen en kwetsbare mensen te bereiken met levensreddende hulp. Ondanks de nieuwe uitdagingen willen de hulp aan de mensen in Afghanistan voortzetten.

Wanneer eerder dit jaar wereldwijde richtlijnen voor de preventie van de verspreiding van het coronavirus worden vastgesteld, passen onze veldteams snel hun noodhulpactiviteiten daarop aan. Mobiele voedingsteams voeren maatregelen in voor de veiligheid van medewerkers en patiënten. Op voedingslocaties verdubbelen we het aantal handenwasstations en we screenen iedereen die binnenkomt op COVID-19. Medewerkers en vrijwilligers dragen beschermingsmiddelen en geven extra uitleg over COVID-19 en hoe besmetting te voorkomen. Het contact met ondervoede vrouwen en kinderen wordt tot een minimum beperkt en voor en na ons werk worden de ruimten grondig gedesinfecteerd.

Het is lastig om de afgelegen dorpen in de Afghaanse Hooglanden te bereiken, ook al voordat deze nieuwe crisis begon. De huizen zijn alleen bereikbaar over verraderlijke paden langs rotsachtige hellingen. Deze gebieden raken snel afgesloten door sneeuwval, lawines en aardverschuivingen.

Op een morgen staat ons team na een urenlange reis door de bergen voor een nieuwe hindernis

Net buiten het dorp is een wegblokkade opgeworpen om COVID-19 buiten te houden.

We gaan in gesprek met de leiders van het dorp. We leggen uit welke voorzorgsmaatregelen we nemen en welk werk Medair al gedaan heeft: de armsten en meest kwetsbaren in het dorp behandelen. Gelukkig mag het team al gauw verder.

In dit dorp kunnen we veel ondervoede, zwangere vrouwen en jonge kinderen behandelen, waaronder Roya*, een meisje van 16 maanden oud. Roya is ernstig ondervoed geraakt toen het dorp door de sneeuwval in de winter geïsoleerd werd. Roya en haar moeder krijgen therapeutisch voedsel, medicijnen en hygiëne-adviezen.

Een verpleegkundige geeft advies over borstvoeding aan een jonge moeder, die over de heuvels is komen lopen omdat ze problemen heeft met het voeden van haar 12 dagen oude baby. Een door Medair getrainde lokale vrijwilliger legt de mensen uit welke risico’s het coronavirus meebrengt en herinnert wachtende moeders eraan dat ze goed hun handen moeten wassen.

Tegen het einde van de dag, als het team bezig is om in te pakken, nodigt een dorpsoudste ons uit om nog eens terug te komen. We bedanken hem voor de ontvangst en wensen het dorp gezondheid en veiligheid.

COVID-19 heeft gevolgen voor mensen overal, inclusief mensen in de meest afgelegen gebieden van Afghanistan. We passen de werkzaamheden in al onze programma’s aan maar onze opdracht en de wens om de meest kwetsbaren te bereiken is onveranderd. We beginnen aan de lange terugreis naar onze basis. Maar we komen terug.


Medair is een internationale hulporganisatie die noodhulp en herstel brengt naar families die kwetsbaar zijn geworden door natuurrampen, conflicten en andere crises. Momenteel is Medair actief in 12 landen.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het Global Support Office. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.

*De namen zijn gewijzigd.

 

LAATSTE NIEUWS