Verhalen

Medair biedt levensreddende hulp tegen ondervoeding in Afghanistan: het verhaal van Sara

Sara (22) is een jonge moeder Afghaanse moeder. Haar negen maanden oude dochter Shakuria is ernstig ondervoed. Veel kinderen in Afghanistan zijn ondervoed vanwege de economische crisis, armoede, honger en gebrek aan medische zorg.

Sara heeft alle hoop voor haar dochtertje verloren wanneer ze in contact komt met het medische team van Medair. Noodhulporganisatie Medair biedt medische zorg, voeding en psychologische hulp aan kwetsbare, getroffen mensen in Afghanistan. Daarmee willen we ziekte en overlijden terugdringen en voorkomen.

Sara verlaat de mobiele medische voedingskliniek nadat haar dochter Shakuria behandeld is tegen ernstige acute ondervoeding.

Sara neemt haar dochter mee naar de mobiele medische en voedingskliniek van Medair. Deze mobiele kliniek gebruiken we op het platteland in Afghanistan. Bij aankomst wordt Shakuria onderzocht door het medische team. Ze blijkt ernstig acuut ondervoed. Het meisje wordt opgenomen in het ambulante behandelprogramma en krijgt speciale voeding, een energierijke pindapasta die ondervoede kinderen helpt om te genezen. Ook krijgt Sara advies en voorlichting over gezonde voeding voor baby’s en jonge kinderen. Op die manier leert ze hoe ze nog beter voor haar dochter kan zorgen.

“Mijn kind was echt heel erg ziek. Maar nu is ze helemaal opgeknapt en zit ze vol energie, daar ben ik zo blij mee. Mijn prachtige dochter heeft een mooie toekomst en ik ben hoopvol voor haar. Medair-team bedankt voor het levensreddende werk dat jullie doen,” zegt Sara.

Ze gaat verder: “De moeders krijgen goed advies, begeleiding en voorlichting over hoe we voor onze baby’s kunnen zorgen zodat het goed met ze gaat. We leren hoe belangrijk het is om de eerste zes maanden alleen borstvoeding te geven en dat we onze kinderen laten vaccineren. En we krijgen ook psychologische hulp. Het gaat nu veel beter met ons door de ondersteuning die jullie geven.”

Sara’s dochter Shakuria, voordat ze werd behandeld tegen ernstige acute ondervoeding in de mobiele kliniek van Medair.

Sara’s dochter Shakuria is één van de 81 kinderen die hulp krijgen vanuit het Medair-project voor medische zorg en voeding. Sinds het begin van het project in juli 2023 heeft Medair meer dan 1.470 kinderen jonger dan vijf jaar gescreend op ondervoeding en zijn er 244 kinderen behandeld (81 kinderen die ernstig acuut ondervoed waren en 163 met lichte acute ondervoeding).

Het mobiele medische en voedingsteam van Medair biedt ook andere zorg, zoals de behandeling van kinderziekten voor kinderen jonger dan vijf jaar, vaccinatie, prenatale zorg, postnatale zorg, gezinsplanning, eerste hulp, traumazorg en behandeling van veel voorkomende ziekten. Verder biedt Medair mentale zorg en psychosociale zorg aan mensen in de vorm van consulten, therapie, groepssessies en doorverwijzingen.

Moeders wachten voor de mobiele kliniek van Medair op behandeling voor hun baby’s in Afghanistan.

Dr. Noor Ali, één van de plaatselijke artsen van Medair, zegt: “We zijn heel trots op ons werk hier. We zien de positieve impact die het heeft op de levens van de mensen. Kinderen herstellen van ondervoeding, moeders kunnen veilig bevallen en gezinnen worden beschermd tegen ziekten. We zien hoop en veerkracht bij de mensen.”

Hij gaat verder: “Ik ben blij met mijn werk en met wat we kunnen doen voor kwetsbare patiënten en ondervoede kinderen. Ik ben er trots op dat wij als zorgverleners kunnen helpen. Zieke en ondervoede kinderen behandelen en hun voedingsproblemen verminderen vervult mij met hoop.”

Dr. Karim Khan, een ander plaatselijk medisch teamlid, zegt: “We geven vooral hulp aan ondervoede kinderen. Wat we zien is dat de meeste kinderen heel zwak en mager zijn als ze binnenkomen. De meeste kinderen zijn ondervoed. Maar na de behandeling zien we veel verbetering in hun gezondheid en voedingssituatie. Het maakt echt een groot verschil. De meeste kinderen die we behandelen zouden het zonder deze hulp niet overleven. ”

Voor Medair is het heel belangrijk om de bevolking bij het werk te betrekken en om goede voorlichting te geven. Daardoor wordt er meer gebruik gemaakt van de medische zorg en voedselvoorzieningen. Medair traint en ondersteunt vrijwilligers die gezinnen bezoeken, voorlichting geven, mensen screenen op ondervoeding, doorverwijzen en nazorg geven.

Zahra, één van de vrijwilligers van Medair, zegt: “Ik ben blij dat ik mee kan doen aan dit project. Zo kan ik echt iets betekenen voor de mensen. Ik help moeders en kinderen om gebruik te maken van de zorg die ze nodig hebben. Ook leer ik ze hoe ze ondervoeding kunnen voorkomen en hun gezondheid kunnen verbeteren.”

Een kind wordt behandeld in de mobiele kliniek van Medair.

Dit Medair-project is de redding voor veel mensen in Afghanistan. Veel mensen lijden onder geweld en armoede. Veel mensen zijn gevlucht. Er is gebrek aan de meeste essentiële levensbehoeften Medair zet zich in om de meest kwetsbare mensen en groepen te bereiken met levensreddende medische zorg, voeding en psychische hulp.


*Alle namen zijn om veiligheidsredenen gewijzigd.

LAATSTE NIEUWS