Verhalen

Klimaatcrisis is een humanitaire crisis

Waarom klimaatmaatregelen essentieel zijn voor noodhulp

Het beeld wordt met de dag duidelijker: klimaatverandering is de grootste humanitaire bedreiging voor de wereld. In ons werk zien we de directe gevolgen daarvan. Steeds vaker is er extreem weer en is het zwaarder en minder voorspelbaar dan voorheen. Niet alleen sterven er mensen door natuurrampen, door droogte en overstroming gaan oogsten verloren, wordt water vies en nemen honger en ziekte toe.

Bovendien zijn er ernstige bij-effecten: natuurlijke hulpbronnen (zoals schoon water en natuurlijke brandstoffen) worden steeds schaarser en daarover ontstaan conflicten. Daardoor slaan mensen op de vlucht. Er ontstaan nieuwe ziektes. Mensen worden steeds armer. En doordat de rampen zich opstapelen wordt de crisissituatie chronisch. De oorzaken hierachter zijn weliswaar complex, maar het is duidelijk dat de klimaatverandering een versterkend effect heeft op de oorzaken van armoede en lijden. Ook is duidelijk dat de mensen die al het meest kwetsbaar zijn, veel zwaarder getroffen worden. De gevolgen van de klimaatverandering komen dus vooral terecht bij de mensen die het minste kunnen hebben.

Verdubbeling

Dit leidt ertoe dat in dit decennium mogelijk 50% meer mensen internationale hulp nodig hebben vanwege de gevolgen van klimaatverandering. Dit aantal kan tot 2050 nog eens verdubbelen als er geen drastische maatregelen worden getroffen.

In actie

Medair komt al jarenlang in actie tegen de gevolgen van klimaatverandering. We helpen getroffen bevolkingsgroepen om te herstellen en zich te wapenen tegen nieuwe rampen. Zo bouwen we bijvoorbeeld onderkomens die bestand zijn tegen overstromingen of tyfonen en zetten we vroegtijdige waarschuwingssystemen voor cyclonen op. In 2013 beschadigde tyfoon Haiyan in de Filipijnen meer dan 1 miljoen huizen en raakten miljoenen mensen dakloos. Op de Filipijnen zijn steeds vaker extreme tropische cyclonen, mede veroorzaakt door klimaatverandering. Medair hielp onder meer mensen hun huizen en gebouwen beter te herbouwen en ook op andere manieren de risico’s te verkleinen bij nieuwe stormen.

Verantwoording

Voor Medair is het altijd belangrijk geweest dat we verantwoordelijk omgaan met natuurlijke hulpbronnen zoals water en hout. Onze impact op het milieu willen ze zo klein mogelijk houden. Als er bijvoorbeeld bomen gekapt moeten worden op een plaats waar we latrines neerzetten, dan planten we nieuwe bomen daarvoor in de plaats. Ook controleren we het grondwaterpeil om milieuschade door gebruik van grondwater te beperken.

Meer doen

We zijn er echter van overtuigd dat we meer moeten doen. Levens redden blijft altijd onze prioriteit. Omdat we de meest kwetsbare mensen op de wereld willen dienen, moeten we deze steeds ernstiger oorzaak van kwetsbaarheid aanpakken. Daarom heeft Medair zich aangesloten bij een toenemend aantal organisaties die het Klimaat- en Milieuhandvest voor Humanitaire Organisaties ondertekend hebben. Het onlangs uitgebrachte handvest is het eerste mechanisme waarmee hulporganisaties verantwoording kunnen afleggen van hun milieu-impact.

Verantwoordelijkheid nemen

Deelnemende organisaties stellen zichzelf doelen. Bijvoorbeeld het meten en verminderen van de eigen uitstoot van schadelijke gassen. Of een campagne om de impact van klimaatverandering uit te leggen. Of samenwerking met plaatselijke leiders en andere hulporganisaties om kennis te delen en natuurlijke oplossingen te vinden. We gaan niet alleen onze inzet vergroten voor mensen die getroffen zijn door de klimaatcrisis, maar we gaan ook milieubewustzijn en verantwoording integreren in al onze activiteiten. Dat is heel breed: van de manier waarop we hulp geven tot aan hoe we onze kantoren runnen.

Oorzaak aanpakken

Dit brengt flink wat werk met zich mee. Maar het is essentieel om ervoor te zorgen dat onze hulp niet alleen op de korte termijn telt, maar ook op de lange termijn standhoudt. Noodhulporganisaties zijn al bezig met bestrijding van de symptomen van het probleem. We zijn vastbesloten om ook de oorzaak aan te pakken. We beseffen dat we niet in ons eentje de klimaatcrisis kunnen oplossen, maar we willen wel een voorbeeld zijn.

Een familie is blij met hun door Medair gebouwde nieuwe stormbestendige huis in de Filipijnen

©Medair/Sophie Niven Bijschrift: Erica en haar familie raakten hun huis in de Filipijnen kwijt door tyfoon Haiyan. Medair ging als eerste organisatie stormbestendiger huizen bouwen.

Een vrouw bij haar geïmproviseerde onderkomen in Somalië

©Medair/JJ Stock Bijschrift: In Somalië is het aantal mensen in nood vanwege de droogte in de eerste maanden van 2022 met 35% toegenomen. Verwacht wordt dat de situatie steeds erger wordt voordat het in april weer gaat regenen.


Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie

LAATSTE NIEUWS