Verhalen

Fotoverhaal: Buiten de schijnwerpers steeds opnieuw crisis in DR Congo

Door conflict tussen gewapende groepen in het oosten van DR Congo zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Families zitten zonder levensonderhoud en hebben geen toegang tot basisvoorzieningen.

In deze aanhoudende crisis biedt Medair gezondheidszorg en kritieke hulp aan duizenden dakloze gezinnen en hun gastgemeenschappen.

Medair-medewerkers bezoeken een ontheemdenkamp naast een door Medair ondersteund gezondheidscentrum.

Medair-medewerkers bezoeken een ontheemdenkamp naast een door Medair ondersteund gezondheidscentrum.

In DR Congo zijn meer dan 5,2 miljoen mensen dakloos geworden, waaronder naar schatting 3 miljoen kinderen. Het land heeft het op één na grootste aantal ontheemden ter wereld.

Dit heeft grote impact op de gastgemeenschappen. Daarom zorgt Medair ervoor dat de plaatselijke bewoners ook toegang hebben tot de voorzieningen.

In het oosten van DR Congo is een aanzienlijk netwerk van zorgvoorzieningen en ziekenhuizen. Medair ondersteunt in deze zorgvoorzieningen de plaatselijke medewerkers bij het bieden van levensreddende zorg.

“We kiezen voor een multisectorale en integrale benadering voor elke zorgvoorziening waarmee we samenwerken”, zegt dr. Onyango Okech, projectmanager gezondheid bij Medair. “We richten ons niet alleen op basisgezondheidszorg, maar ook op voedselbehandeling voor ondervoede kinderen. En we installeren water-, sanitatie- en hygiënevoorzieningen in de klinieken.”

Een medewerker neemt de bloeddruk op van een patiënt in een door Medair ondersteunde zorglocatie. Iedere locatie ontvangt per maand 500 tot 2.000 patiënten, waarvan ongeveer de helft uit de ontheemde gemeenschappen komt.

De zorg voor ontheemden is helemaal gratis. Dat is noodzakelijk omdat de mensen niet in staat zijn om geld te verdienen. Met de gratis zorg helpen we de families om gezond te blijven en voorkomen we dat mensen overlijden of ziek worden.

Ook is er prenatale zorg voor zwangere vrouwen en een veilige plek om te bevallen. Op sommige locaties worden elke maand 125 bevallingen begeleid.

Dr. Onyango en verpleegkundige Georgine bij patiënten die opgenomen zijn.

In dit deel van DR Congo komen vaak uitbraken van ziekten voor, zoals de pest, malaria, diarree of luchtweginfecties.

Vooral malaria komt veel voor: bij bijna 40% van alle nieuwe consulten op de door Medair ondersteunde locaties. DR Congo heeft het wereldwijd op één na hoogste aantal malariapatiënten en -doden.

Plumpy’Nut is een voedzame pindapasta die gebruikt wordt bij de behandeling van ondervoeding. Deze voorraad staat klaar om getransporteerd te worden naar zorglocaties door heel het land.

In DR Congo lijden meer dan 3,4 miljoen kinderen onder de vijf jaar aan acute ondervoeding, inclusief meer dan 1 miljoen kinderen die lijden aan ernstige acute ondervoeding.

Medair-teams zorgen ervoor dat jonge kinderen op elke zorglocatie de behandeling krijgen die ze nodig hebben om te herstellen. Kinderen die medische complicaties hebben, worden doorverwezen naar de ziekenhuizen.

Naast de gezondheids- en voedingszorg installeren of repareren we in de zorglocaties ook voorzieningen voor water, hygiëne en sanitatie – zoals latrines, afvalputten en drinkwaterpunten.

De coronapandemie gaat niet aan DR Congo voorbij. Ook de door Medair ondersteunde zorgvoorzieningen hebben zich erop moeten aanpassen. “Onze prioriteit is de veiligheid van onze patiënten en medewerkers”, aldus dr. Onyango. “We hebben handenwasstations geïnstalleerd, we vragen iedereen om maskers te dragen en we nemen regelmatig de temperatuur op van bezoekers bij de ingang van de zorglocatie.”

Plaatsvervangend hoofdverpleegkundige Georgine praat met een omwonende van de zorglocatie. “De impact om ons werk is zichtbaar en wordt door alle gemeenschappen gewaardeerd”, merkt dr. Onyango op. “Onze teams voor monitoring en evaluatie stellen vragen aan patiënten, verzamelen hun feedback en doen aanbevelingen om onze zorg te verbeteren. Er is een positieve en opbouwende samenwerking met de gemeenschap, de zorgautoriteiten en andere hulporganisaties.”

In DR Congo zijn veel crises aan de hand, waarvoor vaak weinig aandacht is vanuit de rest van de wereld. Door met de plaatselijke gemeenschappen samen te werken zorgt Medair ervoor dat enkele van de meest kwetsbare gemeenschappen in het land niet vergeten worden. “De acceptatie vanuit de gemeenschappen is heel bemoedigend. De mensen zien dat Medair en de partners echt doen wat ze beloven”, besluit dr. Onyango.


Medair is sinds 1996 aanwezig in DR Congo. Ons werk wordt ondersteund door het Amerikaanse Bureau for Humanitarian Assistance, de Europese Commissie, het Zwitserse Bureau voor Ontwikkeling en Samenwerking en particuliere donateurs.