Verhalen

Financiële hulp van Medair redt levens en zorgt voor bestaanszekerheid in Afghanistan

Cheenar Khan (67) woont in een afgelegen district in het zuiden van Afghanistan en heeft al veel moeten doorstaan om zijn familie te onderhouden: overstromingen, droogte, een economische crisis en meer dan 40 jaar oorlog. Hij is nu samen met zijn derde vrouw Zainab (65). Zijn eerste en tweede vrouw zijn allebei overleden. Zijn 11 kinderen hebben werk om hun eigen gezinnen te onderhouden, maar Cheenar heeft moeite om in zijn basisbehoeften te voorzien. Ondanks zijn leeftijd werkt hij nog steeds als dagloner voor bouwprojecten van de Sanayee Develepment Organization (DSO), Net als duizenden andere mensen in het district Chora is hij het afgelopen jaar getroffen door overstromingen, droogte en armoede.

Vanuit het financiële hulpprogramma voor voedselzekerheid van Medair heeft Cheenar Khan in juli 2023 een bedrag van 19.200 afghani (ongeveer 240 euro) gekregen. Daarvan kon hij voedsel kopen voor zijn familie en zo hun welzijn verbeteren. “Ik ben Medair heel dankbaar voor deze ondersteuning. Het heeft ons leven echt veranderd,” vertelt hij. Ook zijn vrouw Zainab is blij met het geld van Medair. “Voordat Medair er was, hadden geen eten, geen water, geen zaden en geen gereedschap. We waren uitgehongerd en wanhopig. Mijn man is ziek en kan niet goed werken. Maar met het geld en de training van Medair konden we kopen wat we nodig hadden. Ik ben ook weer begonnen met voedsel verbouwen. Nu hebben we genoeg te eten. We zijn heel blij met Medair.”

Cheenar Khan (links) en Rahimuddin Noori, medewerker voedselzekerheid van Medair, tijdens het interview na de gelddistributie in Afghanistan.

Gelukkig met Medair-interventie

Cheenar Khan is niet de enige die gelukkig is met de interventie door Medair. In zes dorpen heeft Medair financiële hulp gegeven aan 3.344 huishoudens om de meest kwetsbare en behoeftige mensen te bereiken. Al deze mensen hebben training in voedselzekerheid gekregen. Daarin leerden ze over voedingsbehoeften en hoe ze met beperkte middelen kunnen omgaan.

“We hebben weer hoop en waardigheid. We zijn heel dankbaar voor de hulp.”

Hoop overwinnen

Er was veel migratie onder de deelnemers, wat het project lastiger maakte. Deze mensen zijn alles kwijt, huizen, land en levensonderhoud. Natuurrampen hebben al hun hoop op herstel weggenomen. Veel mensen dachten erover na om uit hun dorpen weg te trekken, maar de ondersteuning door Medair gaf hen weer reden om te blijven. Iemand zei:Van Medair hebben we geleerd dat we moeilijkheden kunnen overwinnen en dat we ons leven hier weer kunnen opbouwen. We hebben weer hoop en waardigheid. We zijn heel dankbaar voor de hulp.” Salim (38) uit een dorp in de buurt zegt over de ondersteuning die hij van Medair kreeg: “We zijn Medair heel dankbaar voor hun ondersteuning. Ze hebben ons niet alleen geld gegeven, maar we staan nu ook sterker in onze schoenen.”

Medair-medewerkers geven training over typen voedsel en de voedingsbehoeften binnen hun gezinnen.

Honger, ondervoeding en kwetsbaarheid terugdringen

Medair zet zich in voor de mensen in Afghanistan, die kampen met natuurrampen, voedselonzekerheid en een economische crisis. Dankzij de gulle steun van donateurs kan Medair honger, ondervoeding en kwetsbaarheid terugdringen onder de meest gemarginaliseerde en kansarme mensen in Afghanistan.

LAATSTE NIEUWS