Verhalen

De situatie in de Democratische Republiek Congo verslechtert: internationale hulporganisaties slaan alarm

In de Democratische Republiek Congo (DRC) is een nieuwe noodsituatie ontstaan. Het Inter-Agency Standing Committee, het hoogste orgaan van de VN voor noodhulp, is halverwege de maand juni begonnen met het opschalen van de noodhulp in het land. Internationale hulporganisaties zoals Medair vrezen dat dit niet genoeg zal zijn om de meervoudige crises in het land te bestrijden.

Door oplaaiende conflicten stapelen de crises zich op.

In de DRC is een van de meest genegeerde rampsituaties van de wereld aan de gang. Al tientallen jaren is er geweld in het land. In november 2022 escaleerde het geweld opnieuw. Vervolgens kwam het in februari en mei van dit jaar in de provincies Noord-Kivu en Ituri tot uitbarstingen. Door het conflict zijn bijna 2,5 miljoen mensen in Noord-Kivu ontheemd.

In dat gebied werkt noodhulporganisatie Medair vanuit bases in Goma en Butembo. Ook in de provincie Ituri is de spanning voelbaar. Daar werkt Medair vanuit Bunia. “Omdat het conflict al zo lang duurt, lijkt het misschien alsof er niets verandert,” aldus Marian Wetshay-Van der Snoek, de Nederlandse landendirecteur voor Medair in Congo. “Maar deze crisis is zo ontzettend groot. Als dit ergens anders speelde, dan zou dat wereldnieuws zijn.”

Naast de geweldsuitbarstingen is er ook een medische crisis. Eind 2022 begon een cholera-epidemie in de vluchtelingenkampen in Noord-Kivu, waar veel mensen dicht op elkaar verblijven. In januari 2023 brak er een mazelenepidemie uit. In de hele DRC hebben in 2023 naar schatting bijna 26 miljoen mensen te weinig te eten, het hoogste aantal van de wereld.

Hulporganisaties doen steeds meer, maar vrezen dat het niet genoeg is.

Medair geeft hulp waar mogelijk om te voorzien in de toenemende hulpvragen. Marian: “We bieden gratis medische zorg aan voor ondervoede kinderen. Ook werken we op deze locaties aan water, sanitair en hygiëne. Verder voeren we een programma uit om cholera te voorkomen in de vluchtelingenkampen.”

De extra noodhulp wordt sinds afgelopen december gegeven. “Ondanks alle inzet van Medair en andere noodhulporganisaties vrees ik dat er niet genoeg mensen, hulpmiddelen en geld zijn om alle noden te verzachten. Daarbij komt dat de uitdaging dat het lastiger is om de mensen te bereiken die de hulp zo ontzettend hard nodig hebben.” Aldus de Nederlandse Marian.

“De toename van het geweld in DRC in het afgelopen halfjaar is zeer zorgwekkend. Het geweld treft niet alleen de bevolking, maar ook de noodhulp en het ontwikkelingswerk dat voor deze mensen gedaan wordt,” aldus Luc Lamprière van het Internationale NGO Forum in DRC. Als de internationale hulporganisaties en hun partners niet veel meer middelen tot hun beschikking krijgen, dan is er een groot risico dat er onvoldoende hulp is voor de meervoudige crises in het land met alle gevolgen van dien.


Help Medair in DR Congo!

Dit artikel is gebaseerd op het hoogste aantal van de wereld van het International NGO Forum in de DRC van 22 juni 2023. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met representant@forumongi-rdc.org

LAATSTE NIEUWS