Geen onderdeel van een categorie | Verhalen | Verhalen

De Nederlandse Marian werkt voor medair in DR Congo

Marian Wetshay-van der Snoek is landen-directeur voor Medair in DR Congo, gevestigd in de stad Goma. Sinds 1992 werkt ze met mensen in DR Congo en sinds 1998 met Medair. Ze doet haar werk met heel haar hart. Een interview met de Nederlandse die actief is op 6000+ km van huis.

Kunt u de huidige situatie in DR Congo uitleggen?

Congo maakt een van de meest verwaarloosde crises van onze tijd door. De situatie in Congo is al tientallen jaren een conflictsituatie, dus mensen denken dat de zaken op een status-quo zijn, maar sinds 22 november en opnieuw sinds 23 februari wordt er op zo’n grote schaal gevochten dat er nu bijna 1 miljoen nieuwe ontheemden (IDP’s) in de provincie Noord-Kivu zijn, waar Medair werkt vanuit de bases in Goma en in Butembo. Dit heeft ook gevolgen voor de provincie Ituri, waar Medair vanuit Bunia werkt en waar het aantal nieuwe ontheemden voortdurend groeit. Wat de chaos vergroot, is dat we sinds december te maken hebben met een cholera-epidemie in de ontheemdenkampen in Noord-Kivu. En sinds januari met een mazelenepidemie.

Als dit in een ander land zou gebeuren, zou het wereldnieuws zijn…

Er zijn presidentsverkiezingen gepland voor december, en als de geschiedenis ons iets heeft geleerd, is het dat verkiezingsjaren allesbehalve vreedzaam zijn. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat de situatie zal blijven verslechteren, met een toenemend aantal mensen dat onze hulp nodig heeft.

Wat doet Medair om te helpen?

Medair komt tussenbeide in een groeiend aantal gezondheidsinstellingen om gratis gezondheidszorg en zorg voor ondervoede kinderen te bieden. We doen ook Water, Sanitation and Hygiene (WASH)-projecten in elk van deze gezondheidsfaciliteiten, evenals een WASH- en een ‘Community Engagement’-programma voor cholerapreventie in de ontheemdenkampen.

Onze BHV-teams hebben hun activiteiten sinds december opgeschaald – en hoewel we op korte termijn kunnen blijven groeien, hebben we meer hulp nodig om dit op de lange termijn vol te houden. Kortom, we hebben JOU nodig.

We hebben het geluk dat we veel financiële flexibiliteit hebben, aangezien donateurs waarderen wat we op dit moment doen, maar we realiseren ons dat we het niet kunnen zonder ons kostbaarste goed: mensen die op alle niveaus kunnen helpen. Dit omvat zowel technische ondersteuning in het veld als mensen die campagne voeren voor donaties en hulp om de medicijnen en WASH-bouwmaterialen voor onze teams te helpen leveren.

Wat zijn de grootste uitdagingen waar jij en het team mee te maken hebben gehad of nog steeds mee te maken hebben?

We hebben een fantastisch team dat onze inspanningen ver boven mijn verwachtingen heeft opgevoerd. Maar we zien nu de grenzen, met mensen die moeite hebben om verlof op te nemen. We zijn lokaal begonnen met rekrutering, maar we hebben ook meer mensen nodig met ervaring en die kunnen helpen het activiteitenniveau op peil te houden om degenen die het meest nodig hebben te ondersteunen.

Hoe kan de Medair achterban jullie ondersteunen?

Bidden We voelen echt dat de Heer ons leidt. In verschillende gevallen trokken we ons net op tijd terug, maar in nog meer gevallen besloten we ergens te beginnen en een paar weken later bleek het voor velen een toevluchtsoord te zijn. De Heer leidt ons echt. Bid alstublieft voor ons bewustzijn van Zijn leiding bij elk van de beslissingen die we nemen, en voor Zijn bescherming over elk lid van onze staf die zich in gebieden bevindt die dicht bij bewegende frontlinies zijn.

Gaan Zoals hierboven uitgelegd, hebben we echt meer mensen nodig om ons te helpen het vol te houden.

Jullie hebben ook mensen nodig en er staan vacatures uit, vertel!

We zijn actief op zoek naar Project- en Programma Support Managers, een HR Manager, een Project Funding Manager, WASH managers en Health Managers. Het zou geweldig zijn om mensen te hebben die Frans spreken, maar op korte termijn kunnen we ook omgaan met mensen die Engels spreken, aangezien nogal wat van onze lokale staf (in ieder geval een deel) Engels spreekt en virtuele vertaalprogramma’s steeds nauwkeuriger worden. Bekijk de vacatures in DR Congo >>>

Wat vind je het leukst aan werken voor Medair in het landenteam?

We hebben een zeer dynamisch team met een interessante mix van nationale en internationale medewerkers, respectievelijk 220 en 15 medewerkers. Het is hartverwarmend om te zien hoe gemotiveerd iedereen is om te helpen. Ze ontwikkelen zichzelf om aan de toegenomen eisen te voldoen. Vooral op verschillende afdelingen zoals financiën, logistiek en HR. Ze weten dat hun werk rechtstreeks van invloed is op wat de veldteams kunnen doen, en dat is inspirerend voor hen en voor mij!

LAATSTE NIEUWS