Verhalen | Verhalen

Blog van de CEO: We blijven inzetten op innovatie

We moeten ook meer praten over Madagaskar. De noodsituatie is net zo ernstig als wat je in het nieuws ziet van andere plekken, maar er werken maar weinig hulporganisaties in het land. Vrouwen zoals Noro ondervinden hiervan de gevolgen.

Noro woont met haar twee kinderen in een dorp in het noorden van Madagaskar. Ze was thuis toen een tropische storm overtrok. “We schrokken van het hoge water,” vertelt ze. “We hadden zelfs geen tijd om spullen mee te nemen. Onze bedden, matrassen en emmers bleven allemaal in het huis achter, net als de schooltassen van de kinderen. Al onze spullen zijn weg.”

In Madagaskar komen plotselinge noodsituaties vaker voor. Het land krijgt elk jaar vier of vijf dodelijke stormen te verduren, met telkens zo’n enorme hoeveelheid neerslag dat er dodelijke stortvloeden kunnen ontstaan. Het hoge water slaat huizen weg, vernielt inkomstenbronnen en lokale infrastructuur. Maar het verontreinigt ook plaatselijke waterbronnen, waardoor ziekten zoals builenpest – voor het laatst in 2017 in Madagaskar – en cholera zich sneller verspreiden. In het zuiden van het land heerst ondertussen de op één na ergste droogte sinds 1974. Het Wereldvoedselprogramma meldt dat mensen inmiddels tamarindevruchten eten vermengd met klei om te overleven.

 

We blijven inzetten op innovatie in Madagaskar

Omdat stormen en noodweer vaak voorkomen, hebben we een noodhulpteam in Madagaskar en houden we samen met het Rode Kruis en de scouting een nationaal noodhulpteam paraat. Wanneer een cycloon op komst is, houden we nauw contact met onze partners van Mission Aviation Fellowship (MAF) en het Bureau voor Humanitaire Aangelegenheden van de VN (UNOCHA). Onlangs hebben we met MAF een onderzoek vanuit de lucht uitgevoerd om de schade na cycloon Eloise op te nemen. De resultaten delen we met organisaties in Madagaskar en over heel de wereld.

We stemmen de noodhulp goed af met andere organisaties, maar richten ons ook op verlichting van de gevolgen voor families zoals die van Noro.We blijven werken aan verbetering van de manier waarop we mensen hulp bieden en zoeken naar kansen om menselijk lijden te verlichten, de waardigheid hoog te houden en hoop terug te brengen.

Ondanks dat ze een hoog noodweerrisico lopen, hebben veel gemeenschappen in Madagaskar geen vroegtijdig waarschuwingssysteem voor tropische stormen. Weerswaarschuwingen van het Meteorologisch Instituut bereiken niet altijd de mensen in het stormgebied en kunnen geen informatie geven over mogelijke overstromingen. Door de beperkte middelen kunnen plaatselijke noodhulpteams niet altijd snel de getroffen gemeenschappen bereiken, waardoor families dagen- of wekenlang zonder onderdak of veilig drinkwater zitten. 

We hebben besloten om in actie te komen.

 

Bel 930

We hebben ons streven naar innovatie gecombineerd met expertise uit de gemeenschappen en jarenlange ervaring met hulp na zware stormen in Noord-Madagaskar. Samen met het Nationale Bureau voor Rampenmanagement (BNGRC), de Nationale Weersdienst en twee zakelijke partners – Earth Network en Viamo – hebben we een digitaal waarschuwingssysteem opgezet. We noemen het de 930, naar het telefoonnummer waaraan het gekoppeld is.

De 930 maakt gebruik van satellietbeelden, lichtsensoren en overstromingsrisicokaarten van de riviersystemen om te voorspellen hoe snel een rivier kan overstromen en hoe snel het hoge water de lager gelegen gemeenschappen kan bereiken. We kunnen tijdig waarschuwingen geven, waardoor families tijd hebben om zich voor te bereiden. In de gemeenschappen zijn sirenes geïnstalleerd en trainingen gegeven zodat mensen waarschuwingen kunnen doorgeven wanneer er noodweer op komst is. Via een noodtelefoonnummer krijgen mensen informatie over nationale rampen en instructies over wat te doen bij een alarmmelding. Bij een overstroming kunnen de mensen in de gemeenschappen via het telefoonnummer 930 aan de BNGRC de schade melden, zodat de overheid en noodhulporganisaties snel hulp kunnen bieden.

“Dankzij dit project kunnen we ons systeem voor monitoring en informatieverspreiding verbeteren,’ zegt Voahangy, directeur Operaties van het Nationale Weersdienst.

 

Wat is het doel?

Ons doel met dit vroegtijdige waarschuwingssysteem is dat minder mensen omkomen, gewond raken, geëvacueerd worden, ontheemd raken of alles verliezen door deze stormen. We zijn ons ervan bewust dat dit hoog gegrepen is.

Dit vroegtijdige waarschuwingssysteem voorkomt niet dat daken van de huizen worden gerukt, gemeenschappen onder water komen te staan of dat belangrijke infrastructuur zoals bruggen, scholen en ziekenhuizen vernield worden door tropische stormen. Het zorgt er wel voor dat de mensen ter plaatse de beschikking krijgen over de informatie die ze nodig hebben om keuzes te maken voor hun eigen veiligheid. Dankzij de stormwaarschuwingen weten de mensen of een naderende cycloon gepaard gaat met zware windstoten en overstromingsrisico. De waarschuwingen geven informatie over de beste opties voor evacuatie. Ook maken ze duidelijk hoeveel tijd de mensen nog hebben om te vertrekken. Zo kunnen mensen vrienden en buren informeren en elkaar helpen op tijd weg te komen. Onze getrainde plaatselijke noodhulpteams kunnen onmiddellijk in actie komen en hulpgoederen brengen voor onderdak en waterzuivering. Dat leidt uiteindelijk tot minder ziekte en leed na een tropische storm.

Het effect van het vroegtijdige waarschuwingssysteem is al zichtbaar: in 2020 werd er meer dan 38.000 keer gebeld naar het noodtelefoonnummer en in drie risicogebieden werden meer dan 270.000 mensen bereikt met de stormwaarschuwingen.

 

Is het genoeg? Kunnen we meer doen?

Een van de uitdagingen bij hulp na natuurrampen zoals deze tropische stormen is dat er zo veel gedaan moet worden om de oorzaak van het probleem te bereiken. We hebben een snelle wereldwijde respons op de klimaatcrisis nodig, zodat er hulp komt voor gemeenschappen in het noorden die lijden onder cyclonen en gemeenschappen in het zuiden die lijden onder honger en droogte. Madagaskar was vóór de coronapandemie al een van de armste landen ter wereld en de maandenlange lockdown heeft de economie doen instorten. Er is veel meer geld nodig voor de ziekenhuizen in het land, voor veilig drinkwater, gemeenschappen die zwaar getroffen zijn door de klimaatcrisis en om de economische groei in Madagaskar aan te wakkeren.

We kunnen deze uitdagingen niet alleen aan. Maar we kunnen wel innovatie gebruiken om ervoor te zorgen dat families zoals die van Noro, die de gevolgen van de klimaatcrisis al heel direct ondervinden, niet nog zwaarder hoeven te lijden door natuurrampen. Daarvoor zorgt ons vroegtijdige waarschuwingssysteem, omdat elk leven telt.

U kunt hier een bijdrage geven voor ons wereldwijde noodhulpteam en hier meer lezen over ons werk in Madagaskar.


De hulp van Medair in Madagaskar wordt gefinancierd door het DG Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp, het Kinderfonds van de VN, het Zwitserse Bureau voor Ontwikkeling en Samenwerking, het Private Sector Humanitarian Platform, Rotary Club en gulle giften van particuliere donateurs.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.

LAATSTE NIEUWS