Verhalen

Blog van de CEO: Over de hulpactie van Medair in Oekraïne

Ruimte maken voor zorg terwijl meerdere crises gaande zijn

De situatie in Oekraïne blijft de wereld schokken. Ons noodhulpteam is hard aan het werk in Oekraïne en aan de Poolse grens. We ondersteunen vrijwilligers die hulp geven aan vluchtelingen en we bieden medische en mentale zorg aan dakloos geworden Oekraïners in het land zelf.

Soms krijgen we de vraag of het nodig is dat Medair in Oost-Europa actief is. Hoewel we in het verleden in Kosovo, Tsjetsjenië en Georgië hulp hebben geboden, werken we meestal in arme delen van de wereld om de meest kwetsbare mensen te helpen.

Een oudere vrouw met een sjaal staat bij een drukke opvanglocatie voor vluchtelingen in Polen

Een oudere vrouw bij een drukke opvanglocatie voor Oekraïners in Polen.

Als we moeten besluiten of we ergens hulp gaan bieden, kijken we naar drie factoren: hoe groot is de nood, hoe kwetsbaar zijn de mensen en in hoeverre kunnen ze omgaan met de situatie? In Oekraïne zijn naar schatting 18 miljoen mensen getroffen, waarmee het een van de zwaarste humanitaire crises ter wereld is. Dan de kwetsbaarheid: van de hulpbehoevende mensen in het land is een derde op hogere leeftijd. In geen andere crisis is dat aandeel zo hoog. Door het conflict vallen inkomsten en infrastructuur weg, waardoor de Oekraïners veel minder kunnen opvangen. De omringende landen zijn overbelast door de enorme vluchtelingenstroom. Op grond van deze drie factoren is het noodzakelijk dat we in actie komen.

Terwijl ons noodhulpteam zich inzet voor de noden van wanhopige Oekraïners, maken we ons grote zorgen over de verminderde aandacht voor andere grote crises in de wereld. In de Hoorn van Afrika verhongeren 13 miljoen mensen vanwege extreme droogte, maar deze snelgroeiende noodsituatie krijgt minder aandacht. In Afghanistan verkeren 24 miljoen mensen in grote nood, in Ethiopië 25 miljoen mensen, in Jemen 20 miljoen mensen. Het is begrijpelijk dat er veel media-aandacht is voor wat er in Europa gebeurt, maar we mogen de crises op andere plaatsen in de wereld niet uit het oog verliezen.

 

Een medische assistent van Medair meet de armomtrek van een jongen die door zijn vader vastgehouden wordt.

Een medische assistent van Medair onderzoekt een kind op ondervoeding in Jemen. Sinds het uitbreken van het conflict in 2015 is in Jemen een van de grootste noodsituaties van de wereld ontstaan.

Terwijl de berichten over de verschrikkingen in Oekraïne binnen blijven komen, zie ik ook dat er grote financiële tekorten zijn bij andere noodsituaties waarvoor minder aandacht is. Sterker nog, deze noodsituaties zullen waarschijnlijk erger worden door het conflict in Oekraïne. Dit land met zijn vruchtbare bodem is al heel lang een grote graanleverancier. In Jemen bijvoorbeeld wordt de helft van de tarwe geïmporteerd uit Oekraïne en Rusland. Libanon is voor 60% van de tarwe-import afhankelijk van Oekraïne. Door het conflict in Oekraïne stijgen wereldwijd de prijzen van voedsel en brandstof. Dit leidt tot een toename van honger, met name in armere landen die afhankelijk zijn van import.

Er wordt veel gesproken over de mogelijke wereldwijde gevolgen van het conflict in Oekraïne. Soms is het lastig om de menselijke crisis los te zien van de politieke implicaties. Maar als neutrale, onpartijdige noodhulporganisatie is het onze taak om middelen alleen op basis van de nood te verdelen. We kunnen onze beslissingen niet laten afhangen van de politiek, de media of de stemming onder de mensen. Sommige landen spelen misschien een grotere rol op het wereldtoneel, maar landen worden gevormd door mensen. De ene mens is niet belangrijker dan een ander en iedereen heeft evenveel recht op onze hulp. Mensen die op de vlucht zijn voor geweld zien er misschien net zo uit als ik, of helemaal anders. Maar in de noodhulp is de enige vraag die ik moet stellen: hoe groot is hun nood op dit moment?

Het is hartverwarmend om te zien hoe veel betrokkenheid er is bij Oekraïne. Het laat zien dat we om onze medemensen geven, zelfs na twee zware jaren met een wereldwijde pandemie. Maar we moeten verder gaan. De zorgen over de actuele crisis mogen ons niet blind maken voor het acute lijden op andere plaatsen.

Daarom blijven we ons inzetten om het werk dat we doen uit te breiden. We willen niet alleen kwetsbare Oekraïners bereiken, maar ook kwetsbare Afghanen, Jemenieten en zo vele andere mensen in acute nood. Hoe overweldigend de vele gelijktijdige crises in de wereld ook kunnen zijn, medeleven mag niet partijdig zijn. Als een van ons lijdt, heeft dat gevolgen voor ons allemaal.

LAATSTE NIEUWS