Verhalen

Blog van de CEO: een noodsituatie tijdens een crisis

Toen we in 2012 naar Libanon gingen, was dat om mensen zoals Ramia te helpen. Ramia is afkomstig uit de stad Homs in het buurland Syrië. Net als miljoenen anderen is ze gevlucht voor de bombardementen en het geweld in haar eigen land. Ze zocht veiligheid in Libanon voor haarzelf en haar zoon. De eerste nacht in Libanon brachten ze slapend in de modder door. ‘Ik leek net een dakloze op straat,’ vertelt ze. 

Het recente nieuws uit Libanon betrof de verwoestende explosie in het centrum van Beiroet, waardoor meer dan 300.000 mensen dakloos raakten. Ons team in Libanon heeft de klok rond gewerkt om mensen te helpen hun kapotte ramen en deuren dicht te maken. Ook bieden we psychologische eerste hulp bij het trauma dat de ramp heeft veroorzaakt.  De verhalen die we horen over die dag in Beiroet zijn hartverscheurend 

 

Een vergeten crisis 

Tegelijk zijn we nog steeds bezig met de crisis waarvoor we naar Libanon zijn gekomen: voor Ramia en de duizenden andere Syrische vluchtelingen en voor kwetsbare Libanese gezinnen die hulp nodig hebben. Onze eerste interventies waren gericht op noodonderdak, om ervoor te zorgen dat mensen niet meer in de modder hoefden te slapen. Al snel namen we ook gezondheidszorg en psychosociale zorg op in ons programma, omdat we zagen dat de mensen die uit Syrië kwamen al lange tijd geen toegang tot gezondheidszorg hadden en hun ervaringen een grote emotionele impact hadden. De mensen begonnen wanhopig onderkomens te bouwen in de Bekavallei, daarom startten wij een innovatief cartografieproject, waarmee de Syrische vluchtelingenfamilies gevonden konden worden door noodhulporganisaties.  

Noodsituaties zijn nooit statisch. We hebben in de afgelopen acht jaar ook hulp verleend bij overstromingen en branden en moesten omgaan met plotselinge beleidswijzigingen waardoor Syrische vluchtelingen geen plek meer hadden. In 2020 hebben we onze programma’s radicaal aangepast om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen. We hebben een isoleercentrum gebouwd en ervoor gezorgd dat de medewerkers in de gezondheidscentra de nodige training en materialen kregen om zichzelf te beschermen en gevallen van Covid-19 te behandelen. Ook hebben we lokale organisaties geholpen bij de distributie van dringend noodzakelijke hygiënematerialen zoals wc-papier en zeep voor kwetsbare families.  

Noodsituaties veranderen voortdurend

Sinds oktober 2019 is de situatie in Libanon drastisch veranderd. Door een economische crisis zijn de prijzen enorm gestegen en is de werkloosheid sterk toegenomen. In de Bekavallei hebben veel mensen – waaronder vluchtelingen – geen werk meer of is hun inkomen flink gedaald. En natuurlijk speelt ook hier de coronapandemie. Veel vluchtelingenfamilies in de Bekavallei leven in informele tentenkampen, waar het niet goed mogelijk is om afstand te houden of jezelf te isoleren van anderen. Verder hebben mensen soms niet de beschikking over veilig water om handen te wassen. En zonder werk kunnen veel kwetsbare families – zowel Syrische als Libanese – zich niet de gezondheidszorg veroorloven die nodig is om Covid-19 te behandelen.

In Libanon zie je hoe noodsituaties veranderen in de tijd. Daarom is het zo belangrijk dat we ons blijven aanpassen, dat we innovatief zijn en dat we luisteren naar de mensen en de uitdagingen waarvoor ze staan. Toen de explosie in Beiroet plaatsvond, konden we vrijwel onmiddellijk in actie komen. Sommige van onze teamleden waren de volgende dag aanwezig in Beiroet, zochten families op en stelden vast welke noden er waren onder de zwaarst getroffen mensen. Andere teamleden bleven in de Bekavallei om daar de kwetsbare families te ondersteunen.

 

Uw steun is belangrijk 

Dat we zo snel in actie konden komen na de explosie in Beiroet kwam ondermeer doordat ons team zich snel heeft kunnen aanpassen en innovatief bezig is. Hun inzet is bewonderenswaardig. Maar zonder donateurs die financiële ondersteuning geven, met kleine of grotere bedragen, zouden ze niet ter plaatse kunnen zijn.  Als een noodhulporganisatie de beschikking heeft over particuliere middelen, dan kun je snel in actie komen bij noodsituaties, zelfs als die zich voordoen tijdens een grotere crisis. Dankzij dat geld kunnen we snel de noden in kaart brengen en onmiddellijk de hulp bieden die nodig is. We kunnen daarmee materialen kopen zoals zeilen en touwen en we kunnen de logistiek afstemmen zodat we zo snel mogelijk daar kunnen zijn waar we het hardst nodig zijn. Met de giften van particuliere donateurs kunnen we flexibel zijn en worden deuren geopend om meer mensen te kunnen helpen. We zijn dankbaar dat we snel in actie konden komen na de explosie in Beiroet en we gaan door met de hulp aan kwetsbare Syrische families, dankzij de toewijding van al onze donateurs en hun vrijgevigheid.

 

LAATSTE NIEUWS