Persbericht

Medair in actie vanwege droogte in Zuid-Madagaskar

3 juni 2021  /  Madagaskar

Mialy Chrystelle Rakotomavo

Communications Officer

Nunspeet, 9 juni 2021 – Noodhulp- en herstelorganisatie Medair kwam in actie vanwege de extreme droogte in Zuid-Madagaskar. Jarenlang viel er geen regen, waardoor meer dan een miljoen mensen niet weten of ze vandaag zullen eten.

“De situatie in zuid-Madagaskar is bijzonder ernstig”, zegt Evelyn Speich-Baer, landendirecteur in Madagaskar. “We hebben mensen gesproken die sprinkhanen, wilde bollen en tamarindevruchten vermengd met klei eten om te overleven. Het is nu al een ramp en zonder direct ingrijpen zal het alleen maar erger worden.”

Volgens het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de VN hebben in de regio Grand Sud in Madagaskar meer dan twee op de vijf mensen te maken met ernstige voedseltekorten. Het is de ergste droogte op het eiland in veertig jaar. Bovendien blazen zware stormwinden de bovenste laag teelaarde weg, die nodig is voor de landbouw. De droogte heeft negatieve gevolgen voor de veiligheid. Door veediefstal is er minder toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidsklinieken.

Medair is begonnen met het leveren van veilig drinkwater en hygiënematerialen zoals zeep en emmers aan getroffen gemeenschappen in Grand Sud. Deze hulpactiviteiten bieden direct verlichting en helpen om de verspreiding van ziekten via water te voorkomen. En dat helpt weer om ondervoeding bij jonge kinderen te voorkomen.

“Noodhulporganisaties zoals wij hebben dringend ondersteuning nodig in deze acute noodsituatie”, aldus Speich-Baer. “Mensenlevens lopen gevaar. De hulp kan niet langer wachten, er is geen seconde te verliezen.”

Madagaskar is bijzonder kwetsbaar voor extreem weer en klimaatverandering. Deze noodsituatie krijgt te weinig aandacht.

Sinds 2002 IS Medair actief in Madagaskar. We bieden veilig water en hygiëne-ondersteuning aan families in afgelegen gebieden. Verder zetten we vroegtijdige waarschuwingssystemen op voor tropische stormen die stortvloeden kunnen veroorzaken, waartegen huizen niet bestand zijn.

Medair werkt op enkele van de meest afgelegen en moeilijke plekken ter wereld. We brengen acuut noodzakelijke gezondheidszorg, veilig water, hygiënehulp en oplossingen voor onderdak en interventie naar gemeenschappen die een crisis doormaken. Momenteel is Medair actief in Afghanistan, Bangladesh, de Democratische Republiek Congo, Jordanië, Libanon, Madagaskar, Somalië, Sudan, Zuid-Soedan, Syrië en Jemen.

 

Voor interviews en foto’s kunt u contact opnemen met:

 

Regelmatige updates vindt u op www.medair.org of via Twitter: @Medairint.

 

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.