Laatste persbericht

Persberichten

Zo’n 24 miljoen Jemenieten – dat is 80% van de inwoners – heeft momenteel een vorm van noodhulp of psychosociale zorg nodig*. Daarom heeft Medair een noodhulpprogramma opgezet om te zorgen voor voeding, water, sanitatie, hygiëne en gezondheidszorg aan kwetsbare gemeenschappen in Jemen. Doordat sinds 2015 de burgeroorlog in Jemen escaleert is het land in een ernstige economische crisis beland en is de grootste noodsituatie ter wereld ontstaan. Meer dan de helft van de ziekenhuizen in het land functioneert niet meer. Er is mondjesmaat apparatuur en voorraden en 14 miljoen Jemenieten hebben geen toegang tot basisgezondheidszorg. Net zo veel mensen…

Lees meer