Jaarverslag

2021
Verken

3.362.158

mensen rechtstreeks ondersteund

Highlights

Gezondheidszorg

1.880.054 

  • 66.747 mensen behandeld tegen acute ondervoeding; 93 % genezen
Water, sanitatie en hygiëne

1.405.696

  • 1.161.246 mensen kregen betere beschikking over veilig drinkwater
Onderdak en infrastructuur

1.627.760

  • 854.470 mensen hulp bij onderdak gegeven
Geldhulp

82.983

Coronahulp

951.480

Een Veranderende Wereld

Klimaatverandering

Met de ondertekening van het Klimaat- en Milieuhandvest in 2021 kiest de sector ervoor om meer aandacht te geven aan het klimaat. Medair en meer dan 230 andere hulporganisaties zetten in op goed rentmeesterschap en maatregelen die passen bij de klimaatverandering.

Voedsel- en waterschaarste

Op veel plekken op de wereld zijn er alarmerende tekorten. Door droogte, prijsstijgingen en schaarste vanwege het conflict in Oekraïne lopen miljoenen mensenlevens gevaar, vooral in de Hoorn van Afrika.

Lokalisatie en betrokkenheid
engagement

Lokale organisaties krijgen terecht
steeds meer bevoegdheden, zeggenschap en geld. De mensen ter plaatse worden meer betrokken bij de manier waarop de hulp wordt geboden.

Beschikbaarheid van noodhulp

Er zijn meer grote conflicten en machtsovernames, waardoor het moeilijker wordt hulp te brengen naar mensen in nood. Het noodhulpprincipe van neutraliteit staat steeds verder onder druk en in de programma’s moet meer rekening gehouden worden met conflicten.

Digitalisering van hulp

Dankzij nieuwe hulpmiddelen verandert de hulpverlening; iets wat door de noodhulpsector snel wordt opgepakt. We digitaliseren de hulp op afgelegen plekken waar vaak geen elektriciteit of telecommunicatie beschikbaar is.