Verhalen

Wij allemaal zijn gelijk geschapen

Medair werkt al meer dan 30 jaar op de moeilijkste plekken ter wereld om kwetsbare mensen met welke achtergrond dan ook te ondersteunen en bij te staan. Vandaag rouwen we om de gevolgen van racistisch onrecht dat al veel te lang voortwoekert in de wereld.

Medair heeft als geloofsgebaseerde noodhulporganisatie ‘waardigheid’ hoog in het vaandel staan. Ieder mens is geschapen naar Gods beeld en is door Hem geliefd. We vragen God dagelijks om wijsheid bij het in de praktijk brengen van deze waarden. We willen gemarginaliseerde, onderdrukte en gediscrimineerde mensen op de wereld blijven helpen en bijstaan, zodat ze gerechtigheid, hoop en waardigheid ontvangen.