Verhalen

Jemen: Een storm van crises

Jemen is getroffen door de ergste noodsituatie ter wereld, maar krijgt weinig aandacht.

Al voordat het huidige conflict begon, was Jemen het armste land van het Arabisch schiereiland. Het land met zijn 30 miljoen inwoners, van wie nu 20,7 miljoen mensen op noodhulp zijn aangewezen, heeft een onderontwikkelde gezondheidszorg en te weinig water en kampt met politieke uitdagingen. Sinds het uitbreken van het conflict in 2015 is de situatie sterk verslechterd. Door een storm van crises zijn alle facetten van het dagelijks leven getroffen.

Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de gezondheidszorg. De toegang tot gezondheidszorg in Jemen is zeer beperkt: slechts de helft van alle voorzieningen is operationeel, terwijl ongeveer 20,1 miljoen mensen zorg nodig hebben. De nood wordt verergerd door het tekort aan schoon drinkwater, waardoor mensen sneller ziekten krijgen die zich via water verspreiden. Die kunnen vervolgens uitgroeien tot meer gecompliceerde aandoeningen, zoals ondervoeding. De toegang tot basisvoorzieningen wordt belemmerd door de slechte staat van de wegen. Door zware regenval en voortdurend conflict zijn de wegen zwaar beschadigd.

Steeds moeilijker

De leefomstandigheden in het land worden steeds slechter. Voor een deel wordt dat veroorzaakt door de krimpende economie, waardoor de waarde van de nationale munt gedaald is. De prijzen van voedsel en andere basisbenodigdheden zijn sterk gestegen. Levensmiddelen die vroeger heel gewoon waren, zijn nu een luxe geworden. Ook de brandstofprijzen zijn gestegen, wat gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de levering van veilig drinkwater of gezondheidszorg op zorglocaties, waarvan de helft buiten gebruik is.

Levensmiddelen die vroeger heel gewoon waren, zijn nu een luxe geworden.

Alles hangt met elkaar samen. Het is een complexe situatie, die verergerd wordt doordat mensen steeds opnieuw moeten vluchten voor het geweld. Ook de coronapandemie is hierop van invloed.

Onvermoeid doorwerken en hulp bieden

Middenin deze noodtoestand blijft ons team in het veld onvermoeibaar doorwerken. We bieden ondersteuning aan zo veel mogelijk mensen. Het team zorgt in noodsituaties voor essentiële voedings- en gezondheidszorg, water, hygiëne en sanitatie voor de mensen in Jemen. De Medair-teams leggen grote afstanden af om kwetsbare gemeenschappen te bereiken, veelal in afgelegen districten waar weinig andere organisaties werken. Door onze projecten worden de apparatuur en voorraden op zorglocaties weer aangevuld, krijgen zorgverleners training en gaan teams van vrijwilligers op zoek naar ondervoede zwangere moeders en jonge kinderen, zodat ze levensreddende behandeling krijgen. Ondertussen installeren we voorzieningen voor veilig drinkwater, handenwassen en sanitatie in de gezondheidsklinieken.

Zware situatie

We doen wat we kunnen in deze grote en gecompliceerde crisis. De situatie is nog steeds heel zwaar. Bij ontmoetingen tussen vrienden of familie – die steeds minder mogelijk zijn – is het vaak het enige gespreksonderwerp. Vroeger stond Jemen bekend als Arabia Felix, wat vrij vertaald ‘het gelukkige land’ betekent. Dit land verkeert nu in de grootste crisis ter wereld. Toch houden we hoop dat het ooit weer een gelukkig land zal worden.

Medair Nederland voert campagne voor de Jemenieten.
Lees meer over ‘Jemen in nood, geef nieuwe hoop.’


De hulp van Medair in Jemen wordt gefinancierd door het Zwitserse Bureau voor Ontwikkeling en Samenwerking, het Yemen Humanitarian Fund – Yemen OCHA, World Vision, het Amerikaanse Bureau for Humanitarian Assistance (BHA/USAID) en particuliere donateurs.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.

LAATSTE NIEUWS