Persbericht

Medair blijft noodhulp verlenen in Juba, Zuid-Sudan

9 mei 2018

Paola Barioli

Media Relations Officer
paola.barioli@medair.org
+41786353095

Lausanne, 22 juli, 2016 

Twee weken geleden, op 8 juli, brak een conflict uit in Juba, de hoofdstad van Zuid-Sudan. Tijdens de gevechten raakten ongeveer 36.000 mensen dakloos. Naar schatting zijn 14.900 mensen nog steeds thuisloos en schuilen in kerken en beschermde VN-locaties.

Afgelopen week heeft Medair de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) ondersteund om 2.300 ontheemden kritische non-food goederen te geven (slaapmatten, muskietennetten en dekens) in de beschermde UNMISS-locatie Tongping. Ook hebben we 8.967 gevluchte mensen bereikt in het ontheemdenkamp Don Bosco en in de St. Theresa kerk.

Verder heeft Medair handenwasstations geïnstalleerd en twee boorgaten hersteld in de buurt van de St. Theresakerk. Hierdoor krijgen zo’n 5.000 mensen veilig drinkwater en wordt de verspreiding van ziekten tegengegaan. We zijn van plan om latrines te bouwen en afvalverwerking op te zetten in het ontheemdenkamp Don Bosco. Vanwege de gewelduitbarsting in Juba bereiden we lokale zorgverleners in de klinieken voor om vrouwen op te vangen die sexueel geweld hebben meegemaakt. Ook geven we een belangrijke zorglocatie de beschikking over een noodvoorraad medicijnen.

Na het recente geweld in Zuid-Sudan is het tot een uitbraak van cholera gekomen, die inmiddels is bevestigd door het Ministerie van Volksgezondheid. Tot nu toe zijn er, voor zover bekend, zes mensen overleden. In Juba zijn nu meer dan 130 vermoedelijke ziektegevallen gemeld. Medair heeft uit voorzorg 90 gezondheids- en hygiënevoorlichters getraind in cholerapreventie. Na het bekend worden van de vermoedelijke ziektegevallen hebben we de voorlichters geleerd om actief gevallen op te sporen en voor behandeling door te verwijzen. Naast de afstemming met partners en het Ministerie van Volksgezondheid om de noden te onderzoeken en bij te springen in de bestrijding van cholera, is Medair bezig om water- en sanitatiehulp op te zetten in enkele van de zwaarst getroffen gemeenschappen in de stad.

Curtis Tyler, plaatsvervangend Country Director Zuid-Sudan, is enkele dagen geleden in Juba aangekomen om noodhulp te geven: “Ik wist niet goed wat ik kon verwachten, maar wel dat het kleine team dat hier de gevechten meemaakte, inspeelde op de essentiële behoeften van de mensen in de stad. De ongelofelijke reactie van onze plaatselijke medewerkers heeft me verrast. De medewerkers die konden, kwamen al binnen enkele dagen nadat de gevechten het hevigst waren naar het werk om in de zwaarst getroffen delen van Juba hulp te verlenen. Voor hun inzet en toewijding en die van het hele team dank ik hen op mijn beide knieën.”
De veiligheid van ons personeel blijft in de huidige dynamische setting prioriteit houden. Het noodhulpteam van Medair werkt samen met andere noodhulpverleners in Juba en ondersteunt tegelijk projectactiviteiten op de andere locaties in Zuid-Sudan.

Medair blijft alle conflictpartijen oproepen om de wapenstilstand te respecteren, zodat de hulp aan de bevolking doorgang kan vinden. We hopen en bidden dat er blijvende vrede komt in Zuid-Sudan en hernieuwde hoop voor de toekomst.

 

Op 9 juli 2011 werd Zuid-Sudan een onafhankelijk land. Medair is sinds 1991 aanwezig in de regio. Sinds het begin van het conflict heeft Medair duizenden getroffen mensen geholpen met voeding, gezondheid, water en sanitatie en noodonderdak. 

Contact voor de pers

Pour toute demande, merci de contacter : Paola Barioli, Relations Presse , +41(0)78 635 30 95

Op onze twitterfeeds @MedairInt en @MedairPress vindt u regelmatige updates.

Medair is een internationale noodhulporganisatie met het hoofdkantoor in Zwitserland. Medair helpt mensen – ongeacht ras, geloofsovertuiging of nationaliteit – in afgelegen en beschadigde gemeenschappen over de hele wereld een crisis te overleven, weer op eigen benen te staan en vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om een betere toekomst op te bouwen.