Verhalen

Waarom geld?

Dankzij geld-voor-gezondheid interventies krijgen vluchtelingenfamilies toegang tot essentiële gezondheidszorg en informatie.

Onze geld-voor-gezondheid interventie in Jordanië helpt kwetsbare vluchtelingenfamilies bij de kosten van bevallingen of lange termijn aandoeningen zoals diarree en astma. Het is een unieke hulpvorm in ons Jordanië-programma, waardoor duizenden families – zoals die van Farhana en Fawaz – toegang hebben gekregen tot essentiële gezondheidszorg en informatie.

Dit is waarom we deze vorm van hulp bieden.

 

 1. In Jordanië moeten vluchtelingen zelf voor hun gezondheidszorg betalen. Het gaat vaak om zeer hoge bedragen.

Het leven in Jordanië is duur en de gezondheidszorg is dat ook. Voor Syrische vluchtelingen die geen werkvergunning hebben, is het moeilijk om geld te verdienen om het gezin te onderhouden en uitgaven zoals de huur te betalen. Ze zien zich soms genoodzaakt om illegaal werk te doen of te bedelen om geld.

“Veel Syrische vluchtelingen kunnen hun ziekenhuisrekening of zelfs medicijnen voor zieke kinderen niet betalen,” vertelt onze gezondheidsmedewerker Razan. “Veel families houden geen geld over voor ziektekosten.”

Dankzij de geld-voor-gezondheid interventie van Medair in Jordanië kunnen deze mensen de kosten van bevallingen of lange-termijn aandoeningen zoals hoge bloeddruk of diabetes betalen. Op deze manier maken we gebruik van de goed georganiseerde gezondheidszorg in Jordanië en zetten we onze middelen zo effectief mogelijk in.

“De geld-voor-gezondheid interventie zorgt voor levensreddende hulp op een manier die past in de context,” zegt plaatsvervangend landendirecteur Margie Davis van Medair in Jordanië. “We bereiken de meest kwetsbare mensen die geen geld hebben voor basiszorg zoals een ziekenhuisbevalling. We geven hen rechtstreeks geld voor de noodzakelijke gezondheidszorg.”

 

 2. Zwangere vrouwen en mensen die lijden aan chronische ziekten hebben gespecialiseerde zorg nodig, die wij kunnen bieden.

Onze gezondheidsmedewerkers en vrijwilligers brengen veel tijd door met elke familie die we hulp bieden. Onze collega’s bekijken wat de meest dringende noden van elke familie zijn. Ze luisteren naar hun zorgen over medische afspraken en zien welke complicaties mogelijk een rol spelen tijdens bevallingen of bij chronische ziekten. Waar nodig verwijzen we families voor aanvullende hulp door naar andere organisaties.

We houden contact met de families rondom bevallingen en bij de omgang met aandoeningen zoals diabetes, astma of hoge bloeddruk. Zo zien we welke hulp ze nodig hebben en welke kosten dat met zich mee kan brengen.

De kosten van bevallingen worden achteraf betaald. De medische kosten van lange-termijn gezondheidszorg worden eens in de drie maanden uitgekeerd via bankpassen die aan de families worden verstrekt. De hoogte van de geldhulp wordt vastgesteld aan de hand van de medicijnen die nodig zijn en op basis van informatie die Medair bij eerdere hulpacties heeft verzameld. Onze gezondheidsmedewerkers gaan regelmatig bij patiënten langs om hun welzijn te monitoren.

 

3. Geld is één ding. Het gaat ook om verbinding.

Onze geld-voor-gezondheid interventies combineren we met training- en bewustwordingsessies, waardoor kwetsbare families informatie krijgen om keuzes te maken die goed zijn voor hun geestelijke en fysieke gezondheid. Tijdens deze sessies kunnen de families met elkaar in contact komen.

“Door deze sessies begrijp ik wat ik kan doen om gezond te blijven, op een begrijpelijke en simpele manier,” zegt Taswahin, een Syrische vluchteling in Amman. “Elke dag een half uur wandelen met mijn dochter en gezond eten heeft mijn gezondheid flink verbeterd.”

 

 

Het werk van Medair in Jordanië wordt ondersteund door het DG Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp, het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Bureau voor Humanitaire Aangelegenheden van de VN, het Zwitserse Bureau voor Ontwikkeling en Samenwerking en gulle giften van particuliere donateurs.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het global support office. De zienswijzen in deze publicatie vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.